Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Växelkursexponering – En studie av svenska företags medvetenhet om och hantering av sin växelkursexponering

Bergenudd, Johan ; Petrén, Anna and Sand, Peter (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte är att genom en enkätstudie utreda om dagens stora svenska industri- och handelsföretag kan kvantifiera sin exponering av det ekonomiska värdet mot växelkursrisk. Vi vill också utreda huruvida de hanterar sin exponering mot växelkursdepreciering och -appreciering på ett sätt så att den blir asymmetrisk. För att uppfylla vårt syfte har vi genomfört en enkätstudie på svenska noterade och onoterade företag. Metoden har därför i huvudsak kvalitativ karaktär, men har även kvantitativa inslag vid behandling av svar och test av resultat. Uppsatsen är av deskriptiv natur, då den främst syftar till att kartlägga svenska företags medvetenhet om sin växelkursexponering. Studien visar att företagen i vår undersökning har dålig kännedom om... (More)
Vårt syfte är att genom en enkätstudie utreda om dagens stora svenska industri- och handelsföretag kan kvantifiera sin exponering av det ekonomiska värdet mot växelkursrisk. Vi vill också utreda huruvida de hanterar sin exponering mot växelkursdepreciering och -appreciering på ett sätt så att den blir asymmetrisk. För att uppfylla vårt syfte har vi genomfört en enkätstudie på svenska noterade och onoterade företag. Metoden har därför i huvudsak kvalitativ karaktär, men har även kvantitativa inslag vid behandling av svar och test av resultat. Uppsatsen är av deskriptiv natur, då den främst syftar till att kartlägga svenska företags medvetenhet om sin växelkursexponering. Studien visar att företagen i vår undersökning har dålig kännedom om sin växelkursexponering av kassaflödet och därmed också sitt ekonomiska värdes exponering. Endast en fjärdedel av alla bolag i studien kan kvantifiera sin kassaflödesexponering. Bland företag som på något sätt hedgar växelkursrisk är motsvarande andel en knapp tredjedel. I de fall som företagen kan kvantifiera sin exponering av kassaflödet kan denna kvantifiering endast vara approximativ. Förklaringarna till resultaten är att företag inte känner till fördelarna med kunskap om sin exponering, att de tror att oförutsedda växelkursförändringar tar ut varandra på lång sikt, fokuserar på transaktionsexponering, inte kan mäta sin exponering med tillräcklig precision samt inte vill inta stora derivatpositioner. Studien visar också att företag hanterar sin växelkursrisk på ett asymmetriskt sätt. De flesta får på grund av denna hantering en högre exponering mot fördelaktiga än mot ofördelaktiga växelkursförändringar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergenudd, Johan ; Petrén, Anna and Sand, Peter
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Asymmetrisk exponering, hedging, kvantifieringsförmåga, riskhantering, växelkursexponering, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350537
date added to LUP
2003-01-22 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:29:14
@misc{1350537,
 abstract   = {Vårt syfte är att genom en enkätstudie utreda om dagens stora svenska industri- och handelsföretag kan kvantifiera sin exponering av det ekonomiska värdet mot växelkursrisk. Vi vill också utreda huruvida de hanterar sin exponering mot växelkursdepreciering och -appreciering på ett sätt så att den blir asymmetrisk. För att uppfylla vårt syfte har vi genomfört en enkätstudie på svenska noterade och onoterade företag. Metoden har därför i huvudsak kvalitativ karaktär, men har även kvantitativa inslag vid behandling av svar och test av resultat. Uppsatsen är av deskriptiv natur, då den främst syftar till att kartlägga svenska företags medvetenhet om sin växelkursexponering. Studien visar att företagen i vår undersökning har dålig kännedom om sin växelkursexponering av kassaflödet och därmed också sitt ekonomiska värdes exponering. Endast en fjärdedel av alla bolag i studien kan kvantifiera sin kassaflödesexponering. Bland företag som på något sätt hedgar växelkursrisk är motsvarande andel en knapp tredjedel. I de fall som företagen kan kvantifiera sin exponering av kassaflödet kan denna kvantifiering endast vara approximativ. Förklaringarna till resultaten är att företag inte känner till fördelarna med kunskap om sin exponering, att de tror att oförutsedda växelkursförändringar tar ut varandra på lång sikt, fokuserar på transaktionsexponering, inte kan mäta sin exponering med tillräcklig precision samt inte vill inta stora derivatpositioner. Studien visar också att företag hanterar sin växelkursrisk på ett asymmetriskt sätt. De flesta får på grund av denna hantering en högre exponering mot fördelaktiga än mot ofördelaktiga växelkursförändringar.},
 author    = {Bergenudd, Johan and Petrén, Anna and Sand, Peter},
 keyword   = {Asymmetrisk exponering,hedging,kvantifieringsförmåga,riskhantering,växelkursexponering,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Växelkursexponering – En studie av svenska företags medvetenhet om och hantering av sin växelkursexponering},
 year     = {2003},
}