Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kommunernas placeringsetik

Linde, Ingvar and Svensson, Cristina (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Kommunerna har i allt större utsträckning börjat placera i aktier. Anledningen är att de ser en möjlighet i att förbättra avkastningen på sitt kapital i en jämförelse med bankränta eller statsobligationer. Syftet med uppsatsen är att genom intervjuer med utvalda kommuner ta reda på hur placerandet går till och vem som är inblandad i detta (även på vilket sätt). Det centrala med uppsatsen är att belysa vilka etiska aspekter som kan ses samt vad man bör tänka på i kommunerna då man tar beslut om att placera i aktier. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod för att få en djupare förståelse för ämnet. Empiriskt underlag baseras på personliga intervjuer med fyra Skånekommuner. Formulerade berättande frågor som varit lika för alla... (More)
Kommunerna har i allt större utsträckning börjat placera i aktier. Anledningen är att de ser en möjlighet i att förbättra avkastningen på sitt kapital i en jämförelse med bankränta eller statsobligationer. Syftet med uppsatsen är att genom intervjuer med utvalda kommuner ta reda på hur placerandet går till och vem som är inblandad i detta (även på vilket sätt). Det centrala med uppsatsen är att belysa vilka etiska aspekter som kan ses samt vad man bör tänka på i kommunerna då man tar beslut om att placera i aktier. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod för att få en djupare förståelse för ämnet. Empiriskt underlag baseras på personliga intervjuer med fyra Skånekommuner. Formulerade berättande frågor som varit lika för alla intervjukommuner har skickats i förväg. Empiriskt underlag baseras även på kommunernas interna regelverk Teoretiskt underlag har hämtats främst från litteratur i etik och finansiering. Sveriges Rikes Lag har använts som referens då vi visat vilka spelregler kommunerna har att rätta sig efter. Slutsats: Det är inte något lagbrott för kommunerna att låta bli att nedteckna de regler som ska gälla för placeringar i aktier, men det är oetiskt att inte ha dessa nedskrivna i en kod. Anledningen till detta resonemang är att förutom att få kontroll på både aktieplaceringarna och den eller de som sköter dessa i kommuner så behövs en påminnelse som markerar tydligt till vem och för vem pengarna är. Kommunerna måste hålla sig välinformerade om vad som händer på finansmarknaden och aktivt följa utvecklingen, de måste ha kompetens att hantera förvaltningen. En dåligt skött förvaltning i dessa frågor kan leda till oetiskt agerande i förlängningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Linde, Ingvar and Svensson, Cristina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kommuner, etik, aktieplaceringar, beslutsvägar, regelverk, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350658
date added to LUP
2004-01-14 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:57:06
@misc{1350658,
 abstract   = {Kommunerna har i allt större utsträckning börjat placera i aktier. Anledningen är att de ser en möjlighet i att förbättra avkastningen på sitt kapital i en jämförelse med bankränta eller statsobligationer. Syftet med uppsatsen är att genom intervjuer med utvalda kommuner ta reda på hur placerandet går till och vem som är inblandad i detta (även på vilket sätt). Det centrala med uppsatsen är att belysa vilka etiska aspekter som kan ses samt vad man bör tänka på i kommunerna då man tar beslut om att placera i aktier. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod för att få en djupare förståelse för ämnet. Empiriskt underlag baseras på personliga intervjuer med fyra Skånekommuner. Formulerade berättande frågor som varit lika för alla intervjukommuner har skickats i förväg. Empiriskt underlag baseras även på kommunernas interna regelverk Teoretiskt underlag har hämtats främst från litteratur i etik och finansiering. Sveriges Rikes Lag har använts som referens då vi visat vilka spelregler kommunerna har att rätta sig efter. Slutsats: Det är inte något lagbrott för kommunerna att låta bli att nedteckna de regler som ska gälla för placeringar i aktier, men det är oetiskt att inte ha dessa nedskrivna i en kod. Anledningen till detta resonemang är att förutom att få kontroll på både aktieplaceringarna och den eller de som sköter dessa i kommuner så behövs en påminnelse som markerar tydligt till vem och för vem pengarna är. Kommunerna måste hålla sig välinformerade om vad som händer på finansmarknaden och aktivt följa utvecklingen, de måste ha kompetens att hantera förvaltningen. En dåligt skött förvaltning i dessa frågor kan leda till oetiskt agerande i förlängningen.},
 author    = {Linde, Ingvar and Svensson, Cristina},
 keyword   = {Kommuner,etik,aktieplaceringar,beslutsvägar,regelverk,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunernas placeringsetik},
 year     = {2004},
}