Advanced

Intern kontroll - En jämförande studie av hur företag med varierande storlek och ägarstruktur arbetar med intern kontroll

Svensson, Malin; Stroger, Annika and Ågren, Nicklas (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt examensarbete beskriver och analyserar hur den interna kontrollen är utformad i några utvalda företag samt hur användandet av intern kontroll skiljer sig åt företagen emellan. I studien jämförs företag med varierande storlek och ägarstruktur som styrs av olika regleringar. Uppsatsen har sin utgångspunkt i COSO:s ramverk där vi utifrån ramverket diskuterar företagens kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, kommunikation och uppföljning. Vi har vidare diskuterat andra relevanta teorier och normgivare. Exempelvis innebörden av internrevision, intern kontroll och corporate governance samt de lagar och regler som styr företags interna kontroll.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Malin; Stroger, Annika and Ågren, Nicklas
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Corporate Governance, COSO, intern kontroll, internrevision och ägarstruktur., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350678
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:14:33
@misc{1350678,
 abstract   = {Vårt examensarbete beskriver och analyserar hur den interna kontrollen är utformad i några utvalda företag samt hur användandet av intern kontroll skiljer sig åt företagen emellan. I studien jämförs företag med varierande storlek och ägarstruktur som styrs av olika regleringar. Uppsatsen har sin utgångspunkt i COSO:s ramverk där vi utifrån ramverket diskuterar företagens kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, kommunikation och uppföljning. Vi har vidare diskuterat andra relevanta teorier och normgivare. Exempelvis innebörden av internrevision, intern kontroll och corporate governance samt de lagar och regler som styr företags interna kontroll.},
 author    = {Svensson, Malin and Stroger, Annika and Ågren, Nicklas},
 keyword   = {Corporate Governance,COSO,intern kontroll,internrevision och ägarstruktur.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Intern kontroll - En jämförande studie av hur företag med varierande storlek och ägarstruktur arbetar med intern kontroll},
 year     = {2009},
}