Advanced

Kritiska faktorer i förvärvsförloppet vid företagsuppköp - En fallstudie av OEM International AB:s uppköp av Telfa AB

Sagnert, Martin and Hult, Charlotte (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att identifiera vilka kritiska faktorer som bidrar till framgång i integrationen av en organisation i ett förvärvsförlopp, då ett litet ägarlett företag blir uppköpt av en börsnoterad koncern. Med utgångspunkt i en hermeneutisk kunskapssyn har vi använt oss av en kvalitativ forskningsdesign och fallstudie som forskningsstrategi. Intervjuer och sekundära källor så som hemsidor, årsredovisning och resultaträkningar har legat till grund för vår insamling av data. Empiriska primärdata samlades in under intervjuer med VD och personal på det uppköpta fallföretaget samt med uppköparens representant. Data från hemsidor och rapporter, ligger även dessa till grund för vår redogörelse av förvärvsförloppet, vilket är tolkad... (More)
Syftet med uppsatsen är att identifiera vilka kritiska faktorer som bidrar till framgång i integrationen av en organisation i ett förvärvsförlopp, då ett litet ägarlett företag blir uppköpt av en börsnoterad koncern. Med utgångspunkt i en hermeneutisk kunskapssyn har vi använt oss av en kvalitativ forskningsdesign och fallstudie som forskningsstrategi. Intervjuer och sekundära källor så som hemsidor, årsredovisning och resultaträkningar har legat till grund för vår insamling av data. Empiriska primärdata samlades in under intervjuer med VD och personal på det uppköpta fallföretaget samt med uppköparens representant. Data från hemsidor och rapporter, ligger även dessa till grund för vår redogörelse av förvärvsförloppet, vilket är tolkad genom teorin i en kronologisk tematik. Det teoretiska ramverket som vi använt vid tolkningen av vår empiri består av begrepp och teorier, alla hämtade ur förvärvsteori. De behandlar bland annat områden som förhandling, företagsanalys, integrationsarbete och kultur. De författare vars studier vi främst har använt oss av är: Robert Sevenius, J Fred Weston & Samuel C Weaver, Nils-Göran Olve, Sven-Erik Johansson & Magnus Hult, Niclas Ekestubbe & Michael Åhlman och Stein Kleppestö. Vårt bidrag till teorin består i att visa, genom att utforska och beskriva ett händelseförlopp praktiskt, hur en förvärvsprocess kan bli framgångsrik. Vi har identifierat tre kritiska faktorer i företagsförvärvet: kultur och filosofi, förändringstakt samt närvaro och engagemang. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sagnert, Martin and Hult, Charlotte
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
företagsförvärv, uppköp, integrationsprocess, kritiska faktorer, kultur, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350689
date added to LUP
2006-06-07
date last changed
2012-04-02 16:11:37
@misc{1350689,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att identifiera vilka kritiska faktorer som bidrar till framgång i integrationen av en organisation i ett förvärvsförlopp, då ett litet ägarlett företag blir uppköpt av en börsnoterad koncern. Med utgångspunkt i en hermeneutisk kunskapssyn har vi använt oss av en kvalitativ forskningsdesign och fallstudie som forskningsstrategi. Intervjuer och sekundära källor så som hemsidor, årsredovisning och resultaträkningar har legat till grund för vår insamling av data. Empiriska primärdata samlades in under intervjuer med VD och personal på det uppköpta fallföretaget samt med uppköparens representant. Data från hemsidor och rapporter, ligger även dessa till grund för vår redogörelse av förvärvsförloppet, vilket är tolkad genom teorin i en kronologisk tematik. Det teoretiska ramverket som vi använt vid tolkningen av vår empiri består av begrepp och teorier, alla hämtade ur förvärvsteori. De behandlar bland annat områden som förhandling, företagsanalys, integrationsarbete och kultur. De författare vars studier vi främst har använt oss av är: Robert Sevenius, J Fred Weston & Samuel C Weaver, Nils-Göran Olve, Sven-Erik Johansson & Magnus Hult, Niclas Ekestubbe & Michael Åhlman och Stein Kleppestö. Vårt bidrag till teorin består i att visa, genom att utforska och beskriva ett händelseförlopp praktiskt, hur en förvärvsprocess kan bli framgångsrik. Vi har identifierat tre kritiska faktorer i företagsförvärvet: kultur och filosofi, förändringstakt samt närvaro och engagemang.},
 author    = {Sagnert, Martin and Hult, Charlotte},
 keyword   = {företagsförvärv,uppköp,integrationsprocess,kritiska faktorer,kultur,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kritiska faktorer i förvärvsförloppet vid företagsuppköp - En fallstudie av OEM International AB:s uppköp av Telfa AB},
 year     = {2006},
}