Advanced

Att öppna dörren till Orientens Paris - En explorativ studie av etableringsprocessen av distributionskanal för svenska tillverkningsföretag i Shanghai

Goanta, Vivienne; Barkman, Kristin; Wadström, Niklas and Shen, Lei (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att formulera en modell för etableringsprocessen av distributionskanal för svenska tillverkningsföretag av konsumentprodukter i Shanghai. Metod: Studiens syfte är explorativt och utgår från en abduktiv ansats. Datainsamlingen grundar sig på kvalitativ forskning. Vi har genomfört intervjuer med fallföretag och utvalda experter och genom litteraturstudier fått en teoretisk referensram att arbeta utifrån. Teoretiska perspektiv: Export agents, supply chain management, styrsystem, industriell marknadsföring, relationsmarknadsföring. Empiri: Vi har intervjuat tre personer på fallföretaget. Vi har dessutom intervjuat fyra experter. Slutsatser: Studien resulterade i en modell som övergripande beskriver etableringsprocessen. Vidare... (More)
Syfte: Syftet är att formulera en modell för etableringsprocessen av distributionskanal för svenska tillverkningsföretag av konsumentprodukter i Shanghai. Metod: Studiens syfte är explorativt och utgår från en abduktiv ansats. Datainsamlingen grundar sig på kvalitativ forskning. Vi har genomfört intervjuer med fallföretag och utvalda experter och genom litteraturstudier fått en teoretisk referensram att arbeta utifrån. Teoretiska perspektiv: Export agents, supply chain management, styrsystem, industriell marknadsföring, relationsmarknadsföring. Empiri: Vi har intervjuat tre personer på fallföretaget. Vi har dessutom intervjuat fyra experter. Slutsatser: Studien resulterade i en modell som övergripande beskriver etableringsprocessen. Vidare resultat är faktorer som bör beaktas vid en etablering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Goanta, Vivienne; Barkman, Kristin; Wadström, Niklas and Shen, Lei
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Distributionskanal, distributör, Kina, marknadsföring, Shanghai, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350726
date added to LUP
2004-06-07 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:27:33
@misc{1350726,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att formulera en modell för etableringsprocessen av distributionskanal för svenska tillverkningsföretag av konsumentprodukter i Shanghai. Metod: Studiens syfte är explorativt och utgår från en abduktiv ansats. Datainsamlingen grundar sig på kvalitativ forskning. Vi har genomfört intervjuer med fallföretag och utvalda experter och genom litteraturstudier fått en teoretisk referensram att arbeta utifrån. Teoretiska perspektiv: Export agents, supply chain management, styrsystem, industriell marknadsföring, relationsmarknadsföring. Empiri: Vi har intervjuat tre personer på fallföretaget. Vi har dessutom intervjuat fyra experter. Slutsatser: Studien resulterade i en modell som övergripande beskriver etableringsprocessen. Vidare resultat är faktorer som bör beaktas vid en etablering.},
 author    = {Goanta, Vivienne and Barkman, Kristin and Wadström, Niklas and Shen, Lei},
 keyword   = {Distributionskanal,distributör,Kina,marknadsföring,Shanghai,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att öppna dörren till Orientens Paris - En explorativ studie av etableringsprocessen av distributionskanal för svenska tillverkningsföretag i Shanghai},
 year     = {2004},
}