Advanced

Benchmarking inom sjukvården – En studie med utgångspunkt från en akutvårdsavdelning

Ekenberg, Konrad; Darlin, Jakob and Nilsson, Andrej (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte
Rapporten syftar till att analysera om nyckeltalsjämförelser kan leda till en effektivare sjukvård. Därutöver skall rapporten föra ett resonemang om hur detta system kan se ut. Metod
Rapporten har en abduktiv ansats med skarpa drag mot deduktion. Vidare används en kvalitativ metod för informationsinsamlandet. Rapporten börjar deskriptivt och avslutas normativt. Teori
Rapporten grundar sig på teorier rörande balanserat styrkort samt benchmarking, där benchmarking är den dominerande teorin. Empiri
Empiriinsamlingen har skett via intervjuer med medarbetare på Sveriges Kommuner och Landsting, Region Skånes Hälso- och sjukvårdsnämnd samt vid Akutdivisionen på Universitetssjukhuset Malmö Allmänna Sjukhus, UMAS. Resultat
Rapporten finner... (More)
Syfte
Rapporten syftar till att analysera om nyckeltalsjämförelser kan leda till en effektivare sjukvård. Därutöver skall rapporten föra ett resonemang om hur detta system kan se ut. Metod
Rapporten har en abduktiv ansats med skarpa drag mot deduktion. Vidare används en kvalitativ metod för informationsinsamlandet. Rapporten börjar deskriptivt och avslutas normativt. Teori
Rapporten grundar sig på teorier rörande balanserat styrkort samt benchmarking, där benchmarking är den dominerande teorin. Empiri
Empiriinsamlingen har skett via intervjuer med medarbetare på Sveriges Kommuner och Landsting, Region Skånes Hälso- och sjukvårdsnämnd samt vid Akutdivisionen på Universitetssjukhuset Malmö Allmänna Sjukhus, UMAS. Resultat
Rapporten finner att det finns ett behov och ett intresse hos de berörda parterna för ett nyckeltalsjämförande system mellan sjukhusens aktiviteter och att ett sådant system troligtvis kommer att leda till en effektivare vård. I rapporten beskrivs hur denna uppbyggnad kan se ut för att få ett system som är jämförande, kontrollerande och lärande. För bästa resultat krävs att många sjukhus deltar, att det finns ett forum (SKL) att utbyta information på, att nyckeltalen sätts på rätt detaljnivå. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekenberg, Konrad; Darlin, Jakob and Nilsson, Andrej
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Balanserat styrkort, benchmarking, lärande, sjukvård, UMAS, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350739
date added to LUP
2008-01-16
date last changed
2012-04-02 16:53:23
@misc{1350739,
 abstract   = {Syfte
Rapporten syftar till att analysera om nyckeltalsjämförelser kan leda till en effektivare sjukvård. Därutöver skall rapporten föra ett resonemang om hur detta system kan se ut. Metod
Rapporten har en abduktiv ansats med skarpa drag mot deduktion. Vidare används en kvalitativ metod för informationsinsamlandet. Rapporten börjar deskriptivt och avslutas normativt. Teori
Rapporten grundar sig på teorier rörande balanserat styrkort samt benchmarking, där benchmarking är den dominerande teorin. Empiri
Empiriinsamlingen har skett via intervjuer med medarbetare på Sveriges Kommuner och Landsting, Region Skånes Hälso- och sjukvårdsnämnd samt vid Akutdivisionen på Universitetssjukhuset Malmö Allmänna Sjukhus, UMAS. Resultat
Rapporten finner att det finns ett behov och ett intresse hos de berörda parterna för ett nyckeltalsjämförande system mellan sjukhusens aktiviteter och att ett sådant system troligtvis kommer att leda till en effektivare vård. I rapporten beskrivs hur denna uppbyggnad kan se ut för att få ett system som är jämförande, kontrollerande och lärande. För bästa resultat krävs att många sjukhus deltar, att det finns ett forum (SKL) att utbyta information på, att nyckeltalen sätts på rätt detaljnivå.},
 author    = {Ekenberg, Konrad and Darlin, Jakob and Nilsson, Andrej},
 keyword   = {Balanserat styrkort,benchmarking,lärande,sjukvård,UMAS,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Benchmarking inom sjukvården – En studie med utgångspunkt från en akutvårdsavdelning},
 year     = {2008},
}