Advanced

Svensk kod för bolagsstyrning - Av betydelse för bolag och dess intressenter?

Dahlstedt, Sofia and Magnusson, Gunhild (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syften är att utifrån ett antal intervjuer redogöra för vilka överväganden, i anslutning till Svensk kod för bolagsstyrning, som fem börsföretag har haft vid upprättandet av årsredovisningen. Samt att diskutera vilken betydelse dessa överväganden har haft för investerare och andra intressenter. Uppsatsen är framställd genom induktiv forskningsansats med deskriptiv karaktär där det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer med kvalitativ metod som tillvägagångssätt. Uppsatsens teoretiska referensram utgörs av bolagsstyrning, agentprincipalteorin, intern kontroll och COSO.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlstedt, Sofia and Magnusson, Gunhild
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bolagskod, bolagsstyrning, intern kontroll, COSO, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350751
date added to LUP
2008-01-17
date last changed
2012-04-02 16:54:39
@misc{1350751,
 abstract   = {Uppsatsens syften är att utifrån ett antal intervjuer redogöra för vilka överväganden, i anslutning till Svensk kod för bolagsstyrning, som fem börsföretag har haft vid upprättandet av årsredovisningen. Samt att diskutera vilken betydelse dessa överväganden har haft för investerare och andra intressenter. Uppsatsen är framställd genom induktiv forskningsansats med deskriptiv karaktär där det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer med kvalitativ metod som tillvägagångssätt. Uppsatsens teoretiska referensram utgörs av bolagsstyrning, agentprincipalteorin, intern kontroll och COSO.},
 author    = {Dahlstedt, Sofia and Magnusson, Gunhild},
 keyword   = {bolagskod,bolagsstyrning,intern kontroll,COSO,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svensk kod för bolagsstyrning - Av betydelse för bolag och dess intressenter?},
 year     = {2008},
}