Advanced

Basel II - Riskbedömningarna inom Pelare II

Zajdel, Patricia; Dahl, Therese and Hansson, Stefan (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Denna uppsats ämnar ge en inblick i Basel II-reglernas pelare II och undersöka hur dessa reglers utformning uppfattas dels av storbankerna och av finansinspektionen, samt hur de ser på det utökade samarbetet med varandra. Vidare ämnar undersökningen också försöka ta reda på hur det kommer att påverka stabiliteten på finansmarknaden och vad de nya sätten att arbeta får för effekt på förutsebarheten i den information som lämnas. Vi använder oss av en induktiv ansats metod där vi går från teori till empiri. Forskningsansatsen är av den kvalitativa metoden då vi intervjuat tre banker och Finansinspektionen. Kapitlet börjar med att ge läsarna en introduktion av Basel II reglerna, därefter presenters den institutionella teorin. Kapitlet avslutas... (More)
Denna uppsats ämnar ge en inblick i Basel II-reglernas pelare II och undersöka hur dessa reglers utformning uppfattas dels av storbankerna och av finansinspektionen, samt hur de ser på det utökade samarbetet med varandra. Vidare ämnar undersökningen också försöka ta reda på hur det kommer att påverka stabiliteten på finansmarknaden och vad de nya sätten att arbeta får för effekt på förutsebarheten i den information som lämnas. Vi använder oss av en induktiv ansats metod där vi går från teori till empiri. Forskningsansatsen är av den kvalitativa metoden då vi intervjuat tre banker och Finansinspektionen. Kapitlet börjar med att ge läsarna en introduktion av Basel II reglerna, därefter presenters den institutionella teorin. Kapitlet avslutas med en förklaring av olika risker en bank kan utsättas för. I empirin undersöks resultat som kommit fram av intervjuerna. Detta kapitel har delats in i olika kapitel för en bättre överskådlighet. För bättre förståelse har vi analys i empirin. Resultatet är sammanställt tillsammans med empirikapitlet. Bankerna och Finansinspektionen är nöjda med implementeringen av Basel II. Bankerna har inte sett några större komplikationer med Basel II mer än att de har fått mer arbete med rapportering, vilket de ser positivt på i framtiden när de kommit in i det nya systemet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Zajdel, Patricia; Dahl, Therese and Hansson, Stefan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Basel II, Pelare II, tillförlitlighet, stabilitet, kapitaltäckning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350775
date added to LUP
2008-01-18
date last changed
2012-04-02 16:55:16
@misc{1350775,
 abstract   = {Denna uppsats ämnar ge en inblick i Basel II-reglernas pelare II och undersöka hur dessa reglers utformning uppfattas dels av storbankerna och av finansinspektionen, samt hur de ser på det utökade samarbetet med varandra. Vidare ämnar undersökningen också försöka ta reda på hur det kommer att påverka stabiliteten på finansmarknaden och vad de nya sätten att arbeta får för effekt på förutsebarheten i den information som lämnas. Vi använder oss av en induktiv ansats metod där vi går från teori till empiri. Forskningsansatsen är av den kvalitativa metoden då vi intervjuat tre banker och Finansinspektionen. Kapitlet börjar med att ge läsarna en introduktion av Basel II reglerna, därefter presenters den institutionella teorin. Kapitlet avslutas med en förklaring av olika risker en bank kan utsättas för. I empirin undersöks resultat som kommit fram av intervjuerna. Detta kapitel har delats in i olika kapitel för en bättre överskådlighet. För bättre förståelse har vi analys i empirin. Resultatet är sammanställt tillsammans med empirikapitlet. Bankerna och Finansinspektionen är nöjda med implementeringen av Basel II. Bankerna har inte sett några större komplikationer med Basel II mer än att de har fått mer arbete med rapportering, vilket de ser positivt på i framtiden när de kommit in i det nya systemet.},
 author    = {Zajdel, Patricia and Dahl, Therese and Hansson, Stefan},
 keyword   = {Basel II,Pelare II,tillförlitlighet,stabilitet,kapitaltäckning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Basel II - Riskbedömningarna inom Pelare II},
 year     = {2008},
}