Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Värdeskapande Förvärv - Den Dynamiska Uppköpsmodellen

Lindvall, Joakim and Thorsén, Elisabeth (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att analysera vilka faktorer som är avgörande för ett värdeskapande uppköp samt att om det är möjligt utifrån dessa utläsa en modell för hur uppköpsprocessen kan göras värdeskapande. För att kunna besvara vårt syfte har vi studerat litteraturen som finns i ämnet uppköp och tagit del av de teorier som finns. Vi har utifrån teorin genomfört intervjuer på fallföretaget Getinge AB inklusive några av deras senaste förvärv. Efter detta har vi gjort ytterligare en teoretisk studie och kompletterat intervjuerna via epost och press. Motiv till uppköp är en kombination av flera. De vi definierat som avgörande är att öka marknadsandelar genom strategiska synergier, uppnå diversifiering genom breddning, att skapa tillgång... (More)
Syftet med denna uppsats är att analysera vilka faktorer som är avgörande för ett värdeskapande uppköp samt att om det är möjligt utifrån dessa utläsa en modell för hur uppköpsprocessen kan göras värdeskapande. För att kunna besvara vårt syfte har vi studerat litteraturen som finns i ämnet uppköp och tagit del av de teorier som finns. Vi har utifrån teorin genomfört intervjuer på fallföretaget Getinge AB inklusive några av deras senaste förvärv. Efter detta har vi gjort ytterligare en teoretisk studie och kompletterat intervjuerna via epost och press. Motiv till uppköp är en kombination av flera. De vi definierat som avgörande är att öka marknadsandelar genom strategiska synergier, uppnå diversifiering genom breddning, att skapa tillgång till resurser för konkurrensfördel samt ökad kompetens. Faktorer för värdeskapande uppköpsprocess är ledningskompetens, uppköp i samma bransch, erfarenhet, bevarande av befintlig organisation och visa respekt för det uppköpta företaget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindvall, Joakim and Thorsén, Elisabeth
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Uppköp, Uppköpsmodell, Förvärv, Synergier, Förhandling, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350811
date added to LUP
2003-06-13 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:45:21
@misc{1350811,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att analysera vilka faktorer som är avgörande för ett värdeskapande uppköp samt att om det är möjligt utifrån dessa utläsa en modell för hur uppköpsprocessen kan göras värdeskapande. För att kunna besvara vårt syfte har vi studerat litteraturen som finns i ämnet uppköp och tagit del av de teorier som finns. Vi har utifrån teorin genomfört intervjuer på fallföretaget Getinge AB inklusive några av deras senaste förvärv. Efter detta har vi gjort ytterligare en teoretisk studie och kompletterat intervjuerna via epost och press. Motiv till uppköp är en kombination av flera. De vi definierat som avgörande är att öka marknadsandelar genom strategiska synergier, uppnå diversifiering genom breddning, att skapa tillgång till resurser för konkurrensfördel samt ökad kompetens. Faktorer för värdeskapande uppköpsprocess är ledningskompetens, uppköp i samma bransch, erfarenhet, bevarande av befintlig organisation och visa respekt för det uppköpta företaget.},
 author    = {Lindvall, Joakim and Thorsén, Elisabeth},
 keyword   = {Uppköp,Uppköpsmodell,Förvärv,Synergier,Förhandling,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värdeskapande Förvärv - Den Dynamiska Uppköpsmodellen},
 year     = {2003},
}