Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Starka organisationsvarumärken - en jämförande studie av varumärkesidentitet som framgångsfaktor

Edvardsson, Nilla and Papp, Tommy (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att undersöka identitetsuppbyggnaden hos framgångsrika, globala organisationsvarumärken och hur denna identitet kommuniceras till kunderna. Metod: Uppsatsen är skriven på uppdrag av Gambro. Vi har valt att göra en kvalitativ, jämförande studie av sju fallföretag verksamma inom hälsovårdsbranschen, alla med framgångsrika, globala organisationsvarumärken. Den teoretiska ramen utgörs av en syntes mellan konsument- och organisationsvarumärkesteori. Slutsatser: (1) Identifikation av fem identitetskomponenter och tre kommunikationskomponenter ingående i globala organisationsvarumärken. (2) Starka, globala organisationsvarumärken i hälsovårdsbranschen karaktäriseras av långsiktiga mål och visioner med forsknings- och utvecklingsfokus,... (More)
Syfte: Att undersöka identitetsuppbyggnaden hos framgångsrika, globala organisationsvarumärken och hur denna identitet kommuniceras till kunderna. Metod: Uppsatsen är skriven på uppdrag av Gambro. Vi har valt att göra en kvalitativ, jämförande studie av sju fallföretag verksamma inom hälsovårdsbranschen, alla med framgångsrika, globala organisationsvarumärken. Den teoretiska ramen utgörs av en syntes mellan konsument- och organisationsvarumärkesteori. Slutsatser: (1) Identifikation av fem identitetskomponenter och tre kommunikationskomponenter ingående i globala organisationsvarumärken. (2) Starka, globala organisationsvarumärken i hälsovårdsbranschen karaktäriseras av långsiktiga mål och visioner med forsknings- och utvecklingsfokus, specialistpositionsring, pålitlig och omsorgsfull personlighet, helhetslösningar som konkret mervärde, medarbetarengagemang och etik som företagskultur. Dessa identitetskomponenter kommuniceras genom infriade löften via en kompetent och välutbildad säljkår, medvetenhet om global, kulturell diversifiering och anpassning av verksamheten i enlighet med denna diversifiering utifrån tillgängliga resurser samt användning av källvarumärkningsstrategi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edvardsson, Nilla and Papp, Tommy
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
organisationsvarumärke, varumärkesidentitet, image, varumärkeskommunikation, hälsovårdsbranschen, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350816
date added to LUP
2003-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:40:19
@misc{1350816,
 abstract   = {Syfte: Att undersöka identitetsuppbyggnaden hos framgångsrika, globala organisationsvarumärken och hur denna identitet kommuniceras till kunderna. Metod: Uppsatsen är skriven på uppdrag av Gambro. Vi har valt att göra en kvalitativ, jämförande studie av sju fallföretag verksamma inom hälsovårdsbranschen, alla med framgångsrika, globala organisationsvarumärken. Den teoretiska ramen utgörs av en syntes mellan konsument- och organisationsvarumärkesteori. Slutsatser: (1) Identifikation av fem identitetskomponenter och tre kommunikationskomponenter ingående i globala organisationsvarumärken. (2) Starka, globala organisationsvarumärken i hälsovårdsbranschen karaktäriseras av långsiktiga mål och visioner med forsknings- och utvecklingsfokus, specialistpositionsring, pålitlig och omsorgsfull personlighet, helhetslösningar som konkret mervärde, medarbetarengagemang och etik som företagskultur. Dessa identitetskomponenter kommuniceras genom infriade löften via en kompetent och välutbildad säljkår, medvetenhet om global, kulturell diversifiering och anpassning av verksamheten i enlighet med denna diversifiering utifrån tillgängliga resurser samt användning av källvarumärkningsstrategi.},
 author    = {Edvardsson, Nilla and Papp, Tommy},
 keyword   = {organisationsvarumärke,varumärkesidentitet,image,varumärkeskommunikation,hälsovårdsbranschen,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Starka organisationsvarumärken - en jämförande studie av varumärkesidentitet som framgångsfaktor},
 year     = {2003},
}