Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Konkurrensstrategier mot egnavarumärken ur ett leverantörsperspektiv - en empirisk studie på svenska dagligvarumarknaden

Larsdotter, Sara ; Nilsson, Henrik and Ralvert, Carina (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Då det finns begränsad forskning om hur leverantörer agerar mot egna varumärken i Sverige är syftet med denna uppsats att klargöra vilka strategier svenska leverantörer använder sig av för att konkurrera med grossisters egna varumärken. Syftet är också att förstå hur och varför de använder strategierna samt att se om det finns någon skillnad mellan företag i olika storlekskategorier. Uppsatsens metod är av explorativ och beskrivande karaktär. Undersökningen har genomförts med en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod för att de båda skall kunna styrka varandra. 32 svenska leverantörer till dagligvaruhandeln har deltagit i studien, vilket ger undersökningen ett leverantörsperspektiv. Strategier som används mest för att konkurrera... (More)
Då det finns begränsad forskning om hur leverantörer agerar mot egna varumärken i Sverige är syftet med denna uppsats att klargöra vilka strategier svenska leverantörer använder sig av för att konkurrera med grossisters egna varumärken. Syftet är också att förstå hur och varför de använder strategierna samt att se om det finns någon skillnad mellan företag i olika storlekskategorier. Uppsatsens metod är av explorativ och beskrivande karaktär. Undersökningen har genomförts med en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod för att de båda skall kunna styrka varandra. 32 svenska leverantörer till dagligvaruhandeln har deltagit i studien, vilket ger undersökningen ett leverantörsperspektiv. Strategier som används mest för att konkurrera med EMV är distansering och produktion av EMV. Marknadsledarna är de som i störst utsträckning och på mest kostsamma sätt använder sig av distanseringsstrategin, även om det också är en populär strategi hos andra företag. Producera EMV gör företag med en liten marknadsandel och 16-80 anställda. Avvakta strategin har i princip inga företag anammat och detta beror på att EMV etablerat sig så väl på de marknader vi tittat på att det inte finns utrymme för företagen att avvakta. Me-too och reducera prisgapet strategierna handlar båda om att närma sig EMV. Många företag tycker att det är riskabelt då grossisten har makt att utesluta dem ur sortimentet om LMV produkten som produceras är för lik EMV varan. Därför var det endast ett fåtal företag som använt dessa strategier. Det fanns de företag som trots att de inte tyckte att det var det bästa alternativet hade sänkt priset på sina produkter, detta var i första hand de mindre företagen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsdotter, Sara ; Nilsson, Henrik and Ralvert, Carina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Egnavarumärken, konkurrensstrategier, leverantörsvarumärken, grossist, leverantör, emv., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350827
date added to LUP
2004-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:03:11
@misc{1350827,
 abstract   = {{Då det finns begränsad forskning om hur leverantörer agerar mot egna varumärken i Sverige är syftet med denna uppsats att klargöra vilka strategier svenska leverantörer använder sig av för att konkurrera med grossisters egna varumärken. Syftet är också att förstå hur och varför de använder strategierna samt att se om det finns någon skillnad mellan företag i olika storlekskategorier. Uppsatsens metod är av explorativ och beskrivande karaktär. Undersökningen har genomförts med en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod för att de båda skall kunna styrka varandra. 32 svenska leverantörer till dagligvaruhandeln har deltagit i studien, vilket ger undersökningen ett leverantörsperspektiv. Strategier som används mest för att konkurrera med EMV är distansering och produktion av EMV. Marknadsledarna är de som i störst utsträckning och på mest kostsamma sätt använder sig av distanseringsstrategin, även om det också är en populär strategi hos andra företag. Producera EMV gör företag med en liten marknadsandel och 16-80 anställda. Avvakta strategin har i princip inga företag anammat och detta beror på att EMV etablerat sig så väl på de marknader vi tittat på att det inte finns utrymme för företagen att avvakta. Me-too och reducera prisgapet strategierna handlar båda om att närma sig EMV. Många företag tycker att det är riskabelt då grossisten har makt att utesluta dem ur sortimentet om LMV produkten som produceras är för lik EMV varan. Därför var det endast ett fåtal företag som använt dessa strategier. Det fanns de företag som trots att de inte tyckte att det var det bästa alternativet hade sänkt priset på sina produkter, detta var i första hand de mindre företagen.}},
 author    = {{Larsdotter, Sara and Nilsson, Henrik and Ralvert, Carina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Konkurrensstrategier mot egnavarumärken ur ett leverantörsperspektiv - en empirisk studie på svenska dagligvarumarknaden}},
 year     = {{2004}},
}