Advanced

Intern benchmarking inom detaljhandeln - En fallstudie av H&M

Killander, Sara; Gabrielsson, Cecilia and Lindberg, Emma (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt övergripande syfte med uppsatsen är att beskriva och analysera intern benchmarking. Vi ämnar belysa hur H&M arbetar med intern benchmarking för att empiriskt utvärdera hur detta styrverktyg kan användas och utvecklas.
För att uppfylla studiens syfte har författarna valt ett deduktivt angreppssätt, där teorin jämförts med de empiriska data som samlats in från och om fallföretaget. Genom att använda en kvalitativ metod har intervjufrågorna utformats utifrån den uppbyggda teoretiska referensramen. Efter sammanställning av data analyserades empirin utifrån teorin.
Studien baseras till stor del på Robert Camps femfasmodell, samt Peter Southard och Diane Parentes flödesschema för benchmarkingprocessen. Även andra teorier om benchmarking... (More)
Vårt övergripande syfte med uppsatsen är att beskriva och analysera intern benchmarking. Vi ämnar belysa hur H&M arbetar med intern benchmarking för att empiriskt utvärdera hur detta styrverktyg kan användas och utvecklas.
För att uppfylla studiens syfte har författarna valt ett deduktivt angreppssätt, där teorin jämförts med de empiriska data som samlats in från och om fallföretaget. Genom att använda en kvalitativ metod har intervjufrågorna utformats utifrån den uppbyggda teoretiska referensramen. Efter sammanställning av data analyserades empirin utifrån teorin.
Studien baseras till stor del på Robert Camps femfasmodell, samt Peter Southard och Diane Parentes flödesschema för benchmarkingprocessen. Även andra teorier om benchmarking behandlas i studien, liksom vidareutvecklingen till benchlearning.
Insamling av empiri har skett genom fyra personliga intervjuer och en telefonintervju med anställda på detaljhandels- och modeföretaget H&M. Även data från företagets årsredovisning 2007, en bok om H&M – HandelsMännen – och artiklar från välkända affärssajter har använts. Samtliga nivåer inom företaget berörs i studien, men i fokus är regionkontoren och butikerna.
Studiens resultat visar att H&M med fördel kan använda sig av intern benchmarking och att deras styrverktyg Lyftet och Maxen är två bra hjälpmedel för att utföra detta arbete. H&M har ingen definition av benchmarking och vi anser att de hade kunnat utveckla användandet av styrverktyget genom att förtydliga för samtliga i företaget vad begreppet innebär. Att H&M trots avsaknad av definition har lyckats få medarbetare att acceptera arbetet med intern benchmarking anser vi beror på den starka företagskulturen, eller som de själva kallar den, H&M-andan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Killander, Sara; Gabrielsson, Cecilia and Lindberg, Emma
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Intern benchmarking, H&M, Detaljhandel, Modebranschen, Kontinuerliga förbättringar, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350856
date added to LUP
2008-06-05
date last changed
2012-04-02 17:03:48
@misc{1350856,
 abstract   = {Vårt övergripande syfte med uppsatsen är att beskriva och analysera intern benchmarking. Vi ämnar belysa hur H&M arbetar med intern benchmarking för att empiriskt utvärdera hur detta styrverktyg kan användas och utvecklas.
För att uppfylla studiens syfte har författarna valt ett deduktivt angreppssätt, där teorin jämförts med de empiriska data som samlats in från och om fallföretaget. Genom att använda en kvalitativ metod har intervjufrågorna utformats utifrån den uppbyggda teoretiska referensramen. Efter sammanställning av data analyserades empirin utifrån teorin.
Studien baseras till stor del på Robert Camps femfasmodell, samt Peter Southard och Diane Parentes flödesschema för benchmarkingprocessen. Även andra teorier om benchmarking behandlas i studien, liksom vidareutvecklingen till benchlearning.
Insamling av empiri har skett genom fyra personliga intervjuer och en telefonintervju med anställda på detaljhandels- och modeföretaget H&M. Även data från företagets årsredovisning 2007, en bok om H&M – HandelsMännen – och artiklar från välkända affärssajter har använts. Samtliga nivåer inom företaget berörs i studien, men i fokus är regionkontoren och butikerna.
Studiens resultat visar att H&M med fördel kan använda sig av intern benchmarking och att deras styrverktyg Lyftet och Maxen är två bra hjälpmedel för att utföra detta arbete. H&M har ingen definition av benchmarking och vi anser att de hade kunnat utveckla användandet av styrverktyget genom att förtydliga för samtliga i företaget vad begreppet innebär. Att H&M trots avsaknad av definition har lyckats få medarbetare att acceptera arbetet med intern benchmarking anser vi beror på den starka företagskulturen, eller som de själva kallar den, H&M-andan.},
 author    = {Killander, Sara and Gabrielsson, Cecilia and Lindberg, Emma},
 keyword   = {Intern benchmarking,H&M,Detaljhandel,Modebranschen,Kontinuerliga förbättringar,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Intern benchmarking inom detaljhandeln - En fallstudie av H&M},
 year     = {2008},
}