Advanced

Visuell kommunikation mot 50+-marknaden

Andersson, Tobias; Gedda Westrell, Cristopher and Wallin, Camilla (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte med denna uppsats är att öka förståelsen för hur man kommunicerar visuellt för att attrahera segmentet 50+. Metod : Undersökningen har gjorts ur ett hermeneutiskt synsätt med intentionen att undersöka och beskriva vilka visuella attribut i reklam som tilltalar en 50+-marknad. För att få en djupare förståelse för problemet har vi valt att göra djupintervjuer med tre fokusgrupper där respondenterna alla tillhör 50+-marknaden. Som referensgrupp har vi valt ungdomar i åldern 20-30 år. Djup-intervjuerna kompletterades med enkäter för att få en bättre bild av de enskilda respondenterna och deras intressen och mediavanor. Resultat : Resultaten bygger på de fokusgrupper vi genomförde. Det framgick att det, i vissa fall, fanns tydliga... (More)
Syfte med denna uppsats är att öka förståelsen för hur man kommunicerar visuellt för att attrahera segmentet 50+. Metod : Undersökningen har gjorts ur ett hermeneutiskt synsätt med intentionen att undersöka och beskriva vilka visuella attribut i reklam som tilltalar en 50+-marknad. För att få en djupare förståelse för problemet har vi valt att göra djupintervjuer med tre fokusgrupper där respondenterna alla tillhör 50+-marknaden. Som referensgrupp har vi valt ungdomar i åldern 20-30 år. Djup-intervjuerna kompletterades med enkäter för att få en bättre bild av de enskilda respondenterna och deras intressen och mediavanor. Resultat : Resultaten bygger på de fokusgrupper vi genomförde. Det framgick att det, i vissa fall, fanns tydliga skillnader mellan äldre och yngre i den visuella kommunikationen. Dessa skillnader var tydligast i fysiska attribut såsom typsnitt och kontraster, men även i psykiska attribut som humor och endorsers. Slutsats : Marknadsförarna och de grafiska formgivarna måste ta hänsyn till det faktum att skillnader finns mellan dessa två ålderssegment. Det går inte att utforma en reklam för en 50+-marknad på samma sätt som man utformar den för en ung marknad. Denna vetskap blir dessutom allt viktigare i och med att man idag börjar uppmärksamma de äldre kundernas tyngd i reklam. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Tobias; Gedda Westrell, Cristopher and Wallin, Camilla
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
50+, visuella attribut, semiotik, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350894
date added to LUP
2006-01-18
date last changed
2012-04-02 15:51:27
@misc{1350894,
 abstract   = {Syfte med denna uppsats är att öka förståelsen för hur man kommunicerar visuellt för att attrahera segmentet 50+. Metod : Undersökningen har gjorts ur ett hermeneutiskt synsätt med intentionen att undersöka och beskriva vilka visuella attribut i reklam som tilltalar en 50+-marknad. För att få en djupare förståelse för problemet har vi valt att göra djupintervjuer med tre fokusgrupper där respondenterna alla tillhör 50+-marknaden. Som referensgrupp har vi valt ungdomar i åldern 20-30 år. Djup-intervjuerna kompletterades med enkäter för att få en bättre bild av de enskilda respondenterna och deras intressen och mediavanor. Resultat : Resultaten bygger på de fokusgrupper vi genomförde. Det framgick att det, i vissa fall, fanns tydliga skillnader mellan äldre och yngre i den visuella kommunikationen. Dessa skillnader var tydligast i fysiska attribut såsom typsnitt och kontraster, men även i psykiska attribut som humor och endorsers. Slutsats : Marknadsförarna och de grafiska formgivarna måste ta hänsyn till det faktum att skillnader finns mellan dessa två ålderssegment. Det går inte att utforma en reklam för en 50+-marknad på samma sätt som man utformar den för en ung marknad. Denna vetskap blir dessutom allt viktigare i och med att man idag börjar uppmärksamma de äldre kundernas tyngd i reklam.},
 author    = {Andersson, Tobias and Gedda Westrell, Cristopher and Wallin, Camilla},
 keyword   = {50+,visuella attribut,semiotik,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Visuell kommunikation mot 50+-marknaden},
 year     = {2006},
}