Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Platsannonsens effektivitet vid rekrytering - En studie av framgångsfaktorer och störningar i kommunikationen mellan företag och sökande.

Fridh, Magnus and Nyström, Torun (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Vårt syfte med denna undersökning är i första hand att öka förståelsen för den betydelse som den initiala envägskommunikationen mellan mottagare och sändare har för effektiviseringen av rekryteringsarbetet. I undersökningen vill vi jämföra företagens tanke med de sökandes tolkning av platsannonser för att se om det finns brister i kommunikationen som kan åtgärdas. Metod: Med kvalitativa intervjuer med tre företag och tio potentiella sökande samt en enkät har vi studerat tolkningar av platsannonser. Vi har intervjuat företagen för att förstå idén och personprofilen som annonsen beskriver, och därefter intervjuat tio personer som kunde tänkas söka tjänsterna. Vi har i undersökningen använt en enkät för att avgöra om företagen och de... (More)
Syfte: Vårt syfte med denna undersökning är i första hand att öka förståelsen för den betydelse som den initiala envägskommunikationen mellan mottagare och sändare har för effektiviseringen av rekryteringsarbetet. I undersökningen vill vi jämföra företagens tanke med de sökandes tolkning av platsannonser för att se om det finns brister i kommunikationen som kan åtgärdas. Metod: Med kvalitativa intervjuer med tre företag och tio potentiella sökande samt en enkät har vi studerat tolkningar av platsannonser. Vi har intervjuat företagen för att förstå idén och personprofilen som annonsen beskriver, och därefter intervjuat tio personer som kunde tänkas söka tjänsterna. Vi har i undersökningen använt en enkät för att avgöra om företagen och de sökande har samma uppfattningar om vad som är viktigt att inkludera i platsannonserna. Enkäten är baserad på en undersökning gjord av Mathews och Redman (1998). Företagen har vi valt utifrån att de annonserat efter ekonomiutbildad personal i dagspress. Intervjupersonerna har vi valt utifrån deras akademiska utbildning samt att de kunde passa in som sökande på tjänsterna. Slutsatser: De olika annonserna överför sina budskap med olika grad av överensstämmelse. Envägskommunikationen utsätts för störningar och vi vill undersöka hur företaget kan minimera dessa. Det är nuförtiden vanligt att använda sina platsannonser som ett marknadsföringsverktyg, och enligt vår studie ger det störningar i ett budskap som är ämnat för rekrytering. Livlig layout, oväntad information, och irrelevanta bilder är störningar i budskapet som gör att mottagaren inte tolkar annonsen som företaget tänkt. Dessa variabler används gärna i annonser för att skapa uppmärksamhet, och vi anser att företaget kanske inte behöver skapa uppmärksamhet omkring en platsannons. För tolkningens skull verkar det vara viktigare att fokusera på budskapet och hur det utformas. Även begrepp som inte går att definiera på ett allmängiltigt sätt kan orsaka störningar i överföringen. Sändaren har sin uppfattning om definitionen av ett begrepp och mottagaren har en annan definition.
Vår slutsats blir att ju mer annan information som vävs in i budskapet desto sämre blir tolkningen läsaren gör. Den ursprungliga idén når inte fram. Befattningsanalysen och personlighetsprofilen som företaget utarbetar innan annonsen utformas måste göras ur flera perspektiv. Det är inte bara viktigt hur tjänsten ser ut nu, utan framförallt hur den kommer att se ut i framtiden. Detta måste speglas i annonsen för att de sökande ska kunna göra sig en realistisk bild av tjänsten. Framför allt kunde vi utläsa att de sökande var intresserade av kort och koncis information om arbetet ur ett personligt perspektiv. Ett meddelande med fokus på bara tjänsten och kraven förmedlade sitt budskap bättre än en annons med reklam, oväntad information och fokus på företaget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fridh, Magnus and Nyström, Torun
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Management of enterprises, marknadsföring, störningar, platsannons, Rekrytering, kommunikation, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350913
date added to LUP
2004-01-19 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:58:42
@misc{1350913,
 abstract   = {{Syfte: Vårt syfte med denna undersökning är i första hand att öka förståelsen för den betydelse som den initiala envägskommunikationen mellan mottagare och sändare har för effektiviseringen av rekryteringsarbetet. I undersökningen vill vi jämföra företagens tanke med de sökandes tolkning av platsannonser för att se om det finns brister i kommunikationen som kan åtgärdas. Metod: Med kvalitativa intervjuer med tre företag och tio potentiella sökande samt en enkät har vi studerat tolkningar av platsannonser. Vi har intervjuat företagen för att förstå idén och personprofilen som annonsen beskriver, och därefter intervjuat tio personer som kunde tänkas söka tjänsterna. Vi har i undersökningen använt en enkät för att avgöra om företagen och de sökande har samma uppfattningar om vad som är viktigt att inkludera i platsannonserna. Enkäten är baserad på en undersökning gjord av Mathews och Redman (1998). Företagen har vi valt utifrån att de annonserat efter ekonomiutbildad personal i dagspress. Intervjupersonerna har vi valt utifrån deras akademiska utbildning samt att de kunde passa in som sökande på tjänsterna. Slutsatser: De olika annonserna överför sina budskap med olika grad av överensstämmelse. Envägskommunikationen utsätts för störningar och vi vill undersöka hur företaget kan minimera dessa. Det är nuförtiden vanligt att använda sina platsannonser som ett marknadsföringsverktyg, och enligt vår studie ger det störningar i ett budskap som är ämnat för rekrytering. Livlig layout, oväntad information, och irrelevanta bilder är störningar i budskapet som gör att mottagaren inte tolkar annonsen som företaget tänkt. Dessa variabler används gärna i annonser för att skapa uppmärksamhet, och vi anser att företaget kanske inte behöver skapa uppmärksamhet omkring en platsannons. För tolkningens skull verkar det vara viktigare att fokusera på budskapet och hur det utformas. Även begrepp som inte går att definiera på ett allmängiltigt sätt kan orsaka störningar i överföringen. Sändaren har sin uppfattning om definitionen av ett begrepp och mottagaren har en annan definition.
Vår slutsats blir att ju mer annan information som vävs in i budskapet desto sämre blir tolkningen läsaren gör. Den ursprungliga idén når inte fram. Befattningsanalysen och personlighetsprofilen som företaget utarbetar innan annonsen utformas måste göras ur flera perspektiv. Det är inte bara viktigt hur tjänsten ser ut nu, utan framförallt hur den kommer att se ut i framtiden. Detta måste speglas i annonsen för att de sökande ska kunna göra sig en realistisk bild av tjänsten. Framför allt kunde vi utläsa att de sökande var intresserade av kort och koncis information om arbetet ur ett personligt perspektiv. Ett meddelande med fokus på bara tjänsten och kraven förmedlade sitt budskap bättre än en annons med reklam, oväntad information och fokus på företaget.}},
 author    = {{Fridh, Magnus and Nyström, Torun}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Platsannonsens effektivitet vid rekrytering - En studie av framgångsfaktorer och störningar i kommunikationen mellan företag och sökande.}},
 year     = {{2004}},
}