Advanced

Konvergens mellan fast och mobil kommunikation -strukturering av begreppet konvergens

Svensson, Daniel and Wiklund, Marcus (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Konvergensen är ett starkt sätt att skapa ökat kundvärde på befintliga eller nya produkter och tjänster. Detta adderande värde för kunden sker huvudsakligen på två nivåer av konvergensen.: Tjänstekonvergensen, där man genom att erbjuda tjänster såväl fast som mobilt ökar tjänsens värde och på så sätt ger kunden ett ökat värde. Det ökade värdet av tjänsterna grundar sig i att de kommer att vara tillgängliga oberoende av terminaltyp och accessteknik. Affärskonvergens, vilket innebär att liknande funktioner i de båda affärsområdena fast- och mobil kommunikation konvergerar och t.ex. gemensamma kunddatabaser växer fram. På så sätt skapas ett värde direkt mot kund genom den enkelhet som skapas för kunden samtidigt som en intern effektivisering... (More)
Konvergensen är ett starkt sätt att skapa ökat kundvärde på befintliga eller nya produkter och tjänster. Detta adderande värde för kunden sker huvudsakligen på två nivåer av konvergensen.: Tjänstekonvergensen, där man genom att erbjuda tjänster såväl fast som mobilt ökar tjänsens värde och på så sätt ger kunden ett ökat värde. Det ökade värdet av tjänsterna grundar sig i att de kommer att vara tillgängliga oberoende av terminaltyp och accessteknik. Affärskonvergens, vilket innebär att liknande funktioner i de båda affärsområdena fast- och mobil kommunikation konvergerar och t.ex. gemensamma kunddatabaser växer fram. På så sätt skapas ett värde direkt mot kund genom den enkelhet som skapas för kunden samtidigt som en intern effektivisering av företagsfunktioner sker. Tjänstenivån utgör ett egentligt värdeadderande, medan affärsnivån egentligen rör sig om en organisatorisk förbättring. Grundläggande för tjänstekonvergensen är den underliggande teknikenkonvergerar eller åtminstone utvecklas så att den tillåter tjänstekonvergensen. Detta gör att konvergensen även bör beaktas på en tredje nivå: Teknikkonvergens, inom vilken nivå de grundläggande möjligheten för tjänstekonvergens sker. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1350934,
 abstract   = {Konvergensen är ett starkt sätt att skapa ökat kundvärde på befintliga eller nya produkter och tjänster. Detta adderande värde för kunden sker huvudsakligen på två nivåer av konvergensen.: Tjänstekonvergensen, där man genom att erbjuda tjänster såväl fast som mobilt ökar tjänsens värde och på så sätt ger kunden ett ökat värde. Det ökade värdet av tjänsterna grundar sig i att de kommer att vara tillgängliga oberoende av terminaltyp och accessteknik. Affärskonvergens, vilket innebär att liknande funktioner i de båda affärsområdena fast- och mobil kommunikation konvergerar och t.ex. gemensamma kunddatabaser växer fram. På så sätt skapas ett värde direkt mot kund genom den enkelhet som skapas för kunden samtidigt som en intern effektivisering av företagsfunktioner sker. Tjänstenivån utgör ett egentligt värdeadderande, medan affärsnivån egentligen rör sig om en organisatorisk förbättring. Grundläggande för tjänstekonvergensen är den underliggande teknikenkonvergerar eller åtminstone utvecklas så att den tillåter tjänstekonvergensen. Detta gör att konvergensen även bör beaktas på en tredje nivå: Teknikkonvergens, inom vilken nivå de grundläggande möjligheten för tjänstekonvergens sker.},
 author    = {Svensson, Daniel and Wiklund, Marcus},
 keyword   = {Telia,telia Research,konvergens,fast kommunikation,mobil kommunikation,Internet,mobilt Internet,kommunikationsbranschen,IP-teknik,kommunikationsnät,UMTS,tjänster,metrik,dynamisk branschytveckling,nya regler för konkurrens,organisationering i nätverk,standardisering,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konvergens mellan fast och mobil kommunikation -strukturering av begreppet konvergens},
 year     = {2001},
}