Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Reputation Spill Over

Hägerle, Mathias and Kukavica, Suzana (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Alltfler företagsledare hamnar i fokus sedan avslöjanden om felaktig redovisning och enorma pensionsersättningar offentliggörs i media för allmänheten. Hur har denna förtroendekris bland företagsledarna påverkat allmänhetens syn på företagen? Svaret är att företagen ihop med sviktande ekonomiska resultat hamnat i en förtroendekris och att företagsledarna får stå till svars för en stor del av denna urholkning av tillit. Företagsledare som studieobjekt har därmed fått ökad aktualitet. Dessutom har relationer blivit mera centrala då vi har lättare att skapa gemenskaper och förtroende till människor än till abstrakta organisationer. En god reputation är en avgörande faktor för ett företags framgång. Man måste dock vara medveten om att... (More)
Alltfler företagsledare hamnar i fokus sedan avslöjanden om felaktig redovisning och enorma pensionsersättningar offentliggörs i media för allmänheten. Hur har denna förtroendekris bland företagsledarna påverkat allmänhetens syn på företagen? Svaret är att företagen ihop med sviktande ekonomiska resultat hamnat i en förtroendekris och att företagsledarna får stå till svars för en stor del av denna urholkning av tillit. Företagsledare som studieobjekt har därmed fått ökad aktualitet. Dessutom har relationer blivit mera centrala då vi har lättare att skapa gemenskaper och förtroende till människor än till abstrakta organisationer. En god reputation är en avgörande faktor för ett företags framgång. Man måste dock vara medveten om att företagens reputation är dynamisk och lättföränderlig. Därför måste företagsledarna vara försiktiga med hur de framställs inför allmänheten för att inte påverka företaget negativt. Det finns en risk att en företagsledare blir alltför sammankopplad med företaget, dvs. att allmänheten inte ser någon skillnad mellan ledaren och företaget. Detta kan bli särskilt påtagligt vid negativa händelser som skandaler och andra kriser. Det finns många faktorer som påverkar ett företags reputation. ABB:s reputation, som reputationen i vilket annat företag, påverkas till största del av vad andra än de själva säger om företaget. Särskilt viktigt är hur de framställs i media. Barnevik var tidigare en viktig tillgång för företaget – sedan blev han en belastning. Barnevik höjdes till skyarna innan offentliggörandet av pensionsavtalet för att därefter framställas som en girig skurk. När företagen har en sådan stark anknytning till sin företagsledare är det särskilt viktigt att de är försiktiga med sin image och reputation. Eftersom allmänheten själva till stor del saknar information om företagsprofilerna och händelserna förlitar de sig till media. Vi kan dessutom konstatera att negativa kriser färdas snabbare än positiva. Ett högt förtroendekapital vid en kris gagnar den företagsledare som kan hantera det på rätt sätt. Här är kommunikationen viktig. Ett stort förtroendekapital leder till att företagsledaren lättare tar sig ur krisen om han handlar rätt, om han däremot handlar fel leder detta till en större förtroendeurholkning. Barnevik hade innan krisen ett mycket stort förtroendekapital men det har troligtvis varit till nackdel för honom i samband med pensionsavtalet då hans handlande har skapat en besvikelse hos allmänheten och hans reputation därmed påverkats negativt. Barneviks negativa reputation har resulterat i att även ABB fått en negativ reputation. Det finns tydliga tecken som visar på att en företagsledares omoraliska handlingar påverkar företagsledarens förtroende och med hänsyn därtill spills denna förtroendeförlust över på företaget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hägerle, Mathias and Kukavica, Suzana
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
reputation, image, företagsledare, CEO, skandal, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
English
id
1350952
date added to LUP
2003-06-10 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:41:38
@misc{1350952,
 abstract   = {Alltfler företagsledare hamnar i fokus sedan avslöjanden om felaktig redovisning och enorma pensionsersättningar offentliggörs i media för allmänheten. Hur har denna förtroendekris bland företagsledarna påverkat allmänhetens syn på företagen? Svaret är att företagen ihop med sviktande ekonomiska resultat hamnat i en förtroendekris och att företagsledarna får stå till svars för en stor del av denna urholkning av tillit. Företagsledare som studieobjekt har därmed fått ökad aktualitet. Dessutom har relationer blivit mera centrala då vi har lättare att skapa gemenskaper och förtroende till människor än till abstrakta organisationer. En god reputation är en avgörande faktor för ett företags framgång. Man måste dock vara medveten om att företagens reputation är dynamisk och lättföränderlig. Därför måste företagsledarna vara försiktiga med hur de framställs inför allmänheten för att inte påverka företaget negativt. Det finns en risk att en företagsledare blir alltför sammankopplad med företaget, dvs. att allmänheten inte ser någon skillnad mellan ledaren och företaget. Detta kan bli särskilt påtagligt vid negativa händelser som skandaler och andra kriser. Det finns många faktorer som påverkar ett företags reputation. ABB:s reputation, som reputationen i vilket annat företag, påverkas till största del av vad andra än de själva säger om företaget. Särskilt viktigt är hur de framställs i media. Barnevik var tidigare en viktig tillgång för företaget – sedan blev han en belastning. Barnevik höjdes till skyarna innan offentliggörandet av pensionsavtalet för att därefter framställas som en girig skurk. När företagen har en sådan stark anknytning till sin företagsledare är det särskilt viktigt att de är försiktiga med sin image och reputation. Eftersom allmänheten själva till stor del saknar information om företagsprofilerna och händelserna förlitar de sig till media. Vi kan dessutom konstatera att negativa kriser färdas snabbare än positiva. Ett högt förtroendekapital vid en kris gagnar den företagsledare som kan hantera det på rätt sätt. Här är kommunikationen viktig. Ett stort förtroendekapital leder till att företagsledaren lättare tar sig ur krisen om han handlar rätt, om han däremot handlar fel leder detta till en större förtroendeurholkning. Barnevik hade innan krisen ett mycket stort förtroendekapital men det har troligtvis varit till nackdel för honom i samband med pensionsavtalet då hans handlande har skapat en besvikelse hos allmänheten och hans reputation därmed påverkats negativt. Barneviks negativa reputation har resulterat i att även ABB fått en negativ reputation. Det finns tydliga tecken som visar på att en företagsledares omoraliska handlingar påverkar företagsledarens förtroende och med hänsyn därtill spills denna förtroendeförlust över på företaget.},
 author    = {Hägerle, Mathias and Kukavica, Suzana},
 keyword   = {reputation,image,företagsledare,CEO,skandal,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Reputation Spill Over},
 year     = {2003},
}