Advanced

En djupfryst bransch – Strategiska allianser i den svenska storhushållmarknaden

Engelbrekts, Markus and Odevall, Edward (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SYFTE: Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera hur tillverkare av storhushållsugnar och producenter av djupfrysta livsmedel för storhushåll samarbetar för att öka värdet för den gemensamma slutkunden – storhushållet. METOD: Studien är av kvalitativ karaktär och kretsar runt djupintervjuer med nyckelpersoner inom livsmedelsbranschen och tillverkare av storhushållsugnar.
TEORI: För att besvara uppsatsens syfte utgår vi från teorin om strategiska allianser ur ett resursbaserat synsätt, strategiska innovationer och strategisk positionering. RESULTAT: Vårt resultat kan kopplas till några konkreta punkter som presenteras nedan: • Samarbeten mellan ugnstillverkare och livsmedelsproducenter efterfrågas var för den logiska grunden för... (More)
SYFTE: Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera hur tillverkare av storhushållsugnar och producenter av djupfrysta livsmedel för storhushåll samarbetar för att öka värdet för den gemensamma slutkunden – storhushållet. METOD: Studien är av kvalitativ karaktär och kretsar runt djupintervjuer med nyckelpersoner inom livsmedelsbranschen och tillverkare av storhushållsugnar.
TEORI: För att besvara uppsatsens syfte utgår vi från teorin om strategiska allianser ur ett resursbaserat synsätt, strategiska innovationer och strategisk positionering. RESULTAT: Vårt resultat kan kopplas till några konkreta punkter som presenteras nedan: • Samarbeten mellan ugnstillverkare och livsmedelsproducenter efterfrågas var för den logiska grunden för strategiska allianser i branschen är stor. • Ökad kommunikation mellan livsmedelsproducenter och ugnstillverkare ökar chanser till framgångsrika samarbeten. Branschorganisationer är en viktig aktör i detta arbete. • Det har visat sig vara lönsamt att lägga ner tid på att utveckla allianser. • Flexibla organisationer som tillåter samarbeten av hög integrationsgrad mellan livsmedelsproducenter och ugnstillverkare är en förutsättning för framgångsrika organisationer. • Livsmedelsproducenter och små ugnstillverkare har mest att vinna på samarbeten varför de bör vara de drivande krafterna bakom framtida allianser. • Allianser bör föregås av klara mål rörande vad samarbetet konkret ska resultera i, både i ren försäljning och vilka slutkunder ska kommuniceras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Engelbrekts, Markus and Odevall, Edward
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Djupfrysta livsmedel, strategiska allianser, strategisk positionering, strategiska innovationer, storhushåll, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350957
date added to LUP
2006-06-08
date last changed
2012-04-02 16:06:30
@misc{1350957,
 abstract   = {SYFTE: Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera hur tillverkare av storhushållsugnar och producenter av djupfrysta livsmedel för storhushåll samarbetar för att öka värdet för den gemensamma slutkunden – storhushållet. METOD: Studien är av kvalitativ karaktär och kretsar runt djupintervjuer med nyckelpersoner inom livsmedelsbranschen och tillverkare av storhushållsugnar.
TEORI: För att besvara uppsatsens syfte utgår vi från teorin om strategiska allianser ur ett resursbaserat synsätt, strategiska innovationer och strategisk positionering. RESULTAT: Vårt resultat kan kopplas till några konkreta punkter som presenteras nedan: • Samarbeten mellan ugnstillverkare och livsmedelsproducenter efterfrågas var för den logiska grunden för strategiska allianser i branschen är stor. • Ökad kommunikation mellan livsmedelsproducenter och ugnstillverkare ökar chanser till framgångsrika samarbeten. Branschorganisationer är en viktig aktör i detta arbete. • Det har visat sig vara lönsamt att lägga ner tid på att utveckla allianser. • Flexibla organisationer som tillåter samarbeten av hög integrationsgrad mellan livsmedelsproducenter och ugnstillverkare är en förutsättning för framgångsrika organisationer. • Livsmedelsproducenter och små ugnstillverkare har mest att vinna på samarbeten varför de bör vara de drivande krafterna bakom framtida allianser. • Allianser bör föregås av klara mål rörande vad samarbetet konkret ska resultera i, både i ren försäljning och vilka slutkunder ska kommuniceras.},
 author    = {Engelbrekts, Markus and Odevall, Edward},
 keyword   = {Djupfrysta livsmedel,strategiska allianser,strategisk positionering,strategiska innovationer,storhushåll,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En djupfryst bransch – Strategiska allianser i den svenska storhushållmarknaden},
 year     = {2006},
}