Advanced

Cash Management, En studie av hur ett förbisett vinstgenererande område hanteras av medelstora företag

Hansen, Lars; Jonsson, Patrik and Johansson, Rikard (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Uppsatsens titel: Cash Management, En studie av hur ett förbisett vinstgenererande område hanteras av medelstora företag
Seminariedatum: 2006-06-08 Ämne/kurs: FEK582 Kandidatuppsats, 10 poäng
Författare: Lars Hansen, Rikard Johansson och Patrik Jonsson
Handledare: Tore Eriksson
Fem nyckelord: Cash Management, Medelstora företag, Likviditetsplanering, Likviditetshan-tering, Cash Management-system
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning medelstora företag arbetar med likviditetshantering och planering. Vidare kommer företagens och bankernas rela-tion inom området Cash Management studeras för att undersöka hur banker kan bli mer effek-tiva när det gäller att tillmötesgå företagens behov.
Metod:... (More)
Sammanfattning Uppsatsens titel: Cash Management, En studie av hur ett förbisett vinstgenererande område hanteras av medelstora företag
Seminariedatum: 2006-06-08 Ämne/kurs: FEK582 Kandidatuppsats, 10 poäng
Författare: Lars Hansen, Rikard Johansson och Patrik Jonsson
Handledare: Tore Eriksson
Fem nyckelord: Cash Management, Medelstora företag, Likviditetsplanering, Likviditetshan-tering, Cash Management-system
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning medelstora företag arbetar med likviditetshantering och planering. Vidare kommer företagens och bankernas rela-tion inom området Cash Management studeras för att undersöka hur banker kan bli mer effek-tiva när det gäller att tillmötesgå företagens behov.
Metod: Kvalitativa intervjuer genomfördes hos medelstora företag, en bank samt en revisor. Ansatsen i uppsatsen var deduktiv. Vidare har resultaten från intervjuerna analyserats och jämförts med hypoteser i teorin. Slutsatsen ses som en utveckling av analysen där även tankar om förbättringar förs fram. Teoretiska perspektiv: Då få studier av detta slag har genomförts blir teorierna kring Cash Management i allmänhet viktiga. Vidare har studier kring bankens förhållande till kunden och revisorernas oberoende studerats. Empiri: Enligt de intervjuer som genomfördes arbetar få medelstora företag med Cash Ma-nagement. Vissa delar av Cash Management såsom likviditetsplaneringen fungerar bra medan andra delar såsom likviditetshanteringen fungerar mindre bra. Resultat: Från denna studie har det framkommit att de medelstora företagen kan arbeta mer med Cash Management. Med dagens låga räntenivå är vinsterna små, men med ett framtida högre ränteläge finns större vinster att erhålla. Genom en aktivare likviditetshantering kan kapitalomsättningshastigheten öka och därmed uppnås en bättre räntabilitet. Studien visar också att bankerna kan ta en aktivare roll gentemot kunden sett ur ett Cash Management-perspektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansen, Lars; Jonsson, Patrik and Johansson, Rikard
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Cash Management, Medelstora företag, Likviditetsplanering, Likviditetshantering, Cash Management-system, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350962
date added to LUP
2006-06-08
date last changed
2012-04-02 16:11:19
@misc{1350962,
 abstract   = {Sammanfattning Uppsatsens titel: Cash Management, En studie av hur ett förbisett vinstgenererande område hanteras av medelstora företag
Seminariedatum: 2006-06-08 Ämne/kurs: FEK582 Kandidatuppsats, 10 poäng
Författare: Lars Hansen, Rikard Johansson och Patrik Jonsson
Handledare: Tore Eriksson
Fem nyckelord: Cash Management, Medelstora företag, Likviditetsplanering, Likviditetshan-tering, Cash Management-system
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning medelstora företag arbetar med likviditetshantering och planering. Vidare kommer företagens och bankernas rela-tion inom området Cash Management studeras för att undersöka hur banker kan bli mer effek-tiva när det gäller att tillmötesgå företagens behov.
Metod: Kvalitativa intervjuer genomfördes hos medelstora företag, en bank samt en revisor. Ansatsen i uppsatsen var deduktiv. Vidare har resultaten från intervjuerna analyserats och jämförts med hypoteser i teorin. Slutsatsen ses som en utveckling av analysen där även tankar om förbättringar förs fram. Teoretiska perspektiv: Då få studier av detta slag har genomförts blir teorierna kring Cash Management i allmänhet viktiga. Vidare har studier kring bankens förhållande till kunden och revisorernas oberoende studerats. Empiri: Enligt de intervjuer som genomfördes arbetar få medelstora företag med Cash Ma-nagement. Vissa delar av Cash Management såsom likviditetsplaneringen fungerar bra medan andra delar såsom likviditetshanteringen fungerar mindre bra. Resultat: Från denna studie har det framkommit att de medelstora företagen kan arbeta mer med Cash Management. Med dagens låga räntenivå är vinsterna små, men med ett framtida högre ränteläge finns större vinster att erhålla. Genom en aktivare likviditetshantering kan kapitalomsättningshastigheten öka och därmed uppnås en bättre räntabilitet. Studien visar också att bankerna kan ta en aktivare roll gentemot kunden sett ur ett Cash Management-perspektiv.},
 author    = {Hansen, Lars and Jonsson, Patrik and Johansson, Rikard},
 keyword   = {Cash Management,Medelstora företag,Likviditetsplanering,Likviditetshantering,Cash Management-system,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Cash Management, En studie av hur ett förbisett vinstgenererande område hanteras av medelstora företag},
 year     = {2006},
}