Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att vara eller inte vara- hur kontroll påverkar projektledarenssituation och dagliga arbete i professionella tjänsteföretag

Kelly, Daniel ; Malmgren, Sandra and Lundgren, Henrik (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Titel: Att vara eller inte vara – en studie i hur kontroll påverkar projektledares situation och dagliga arbete professionella tjänsteföretag. Författare: Daniel Kelly, Henrik Lundgren,Sandra Malmgren Kategori: Magisteruppsats, 10 poäng, Organisation Handledare Mats Alvesson Problem: Projekt i managementkonsultbranschen är ofta komplicerade. Varje projekt har sin unika karaktär och skapar nya situationer. Med hjälp av sin helhetsöverblick ska projektledaren styra och överblicka arbetet. Denna sits är inte enkel och medför konstanta avväganden mellan olika parters intressen för att skapa en gemensam grund som överensstämmer med projektets mål och syften. Det finns anledning att tro att olika former av kontroll spelar en... (More)
Sammanfattning Titel: Att vara eller inte vara – en studie i hur kontroll påverkar projektledares situation och dagliga arbete professionella tjänsteföretag. Författare: Daniel Kelly, Henrik Lundgren,Sandra Malmgren Kategori: Magisteruppsats, 10 poäng, Organisation Handledare Mats Alvesson Problem: Projekt i managementkonsultbranschen är ofta komplicerade. Varje projekt har sin unika karaktär och skapar nya situationer. Med hjälp av sin helhetsöverblick ska projektledaren styra och överblicka arbetet. Denna sits är inte enkel och medför konstanta avväganden mellan olika parters intressen för att skapa en gemensam grund som överensstämmer med projektets mål och syften. Det finns anledning att tro att olika former av kontroll spelar en central roll för utövandet av detta arbete. Syfte: Syftet med denna uppsats ligger i att skildra hur teknokratisk och socioideologisk kontroll påverkar projektledares situation och dagliga arbete i professionella tjänsteföretag. Hur påverkar de i organisationen inbyggda strukturella samt kulturella kontrollmekanismerna projektledarens arbete? Vad kan olika grader av strukturell och kulturell kontroll ha för inverkan på individen i organisationen? Metod: Uppsatsen är gjord som en komparativ analys av två företag i managementkonsultbranschen. Studien bygger på kvalitativa intervjuer och studier av de båda fallföretagens stödprocesser och databehandlingssystem. Vi beskriver dels de faktorer som omger projektledaren och projektet som sådant, och dels projektledarens inre dilemman kring dessa faktorer. Slutsatser: Projektarbete kan drivas på olika sätt beroende på vilka förutsättningar som ges av företagets socioideologiska respektive teknokratiska kontrollgrund. Ett relativt stort mått av kontroll tycks vara önskvärt då detta reducerar osäkerheten i den komplicerade projektvardagen. Denna kan även upplevas som kreativitetsbegränsande och i viss mån kvävande för individerna och framkallar behov av att distansiera sig. I avsaknaden av kontroll inom organisationen hamnar så väl projektledare som projektmedlemmar i en situation där mycket jobb måste läggas på att reda ut spelreglerna för projektet. Nyckelord :Kontroll, projektledning, professionella tjänsteföretag, managementkonsult, projekt, styrning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kelly, Daniel ; Malmgren, Sandra and Lundgren, Henrik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Kontroll, projektledning, professionella tjänsteföretag, managementkonsult, projekt, styrning., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1350987
date added to LUP
2003-06-02 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:39:57
@misc{1350987,
 abstract   = {Sammanfattning Titel:	Att vara eller inte vara – en studie i hur kontroll påverkar projektledares situation och dagliga arbete professionella tjänsteföretag. Författare: Daniel Kelly, Henrik Lundgren,Sandra Malmgren Kategori:	Magisteruppsats, 10 poäng, Organisation Handledare	Mats Alvesson Problem:	Projekt i managementkonsultbranschen är ofta komplicerade. Varje projekt har sin unika karaktär och skapar nya situationer. Med hjälp av sin helhetsöverblick ska projektledaren styra och överblicka arbetet. Denna sits är inte enkel och medför konstanta avväganden mellan olika parters intressen för att skapa en gemensam grund som överensstämmer med projektets mål och syften. Det finns anledning att tro att olika former av kontroll spelar en central roll för utövandet av detta arbete. Syfte:	Syftet med denna uppsats ligger i att skildra hur teknokratisk och socioideologisk kontroll påverkar projektledares situation och dagliga arbete i professionella tjänsteföretag. Hur påverkar de i organisationen inbyggda strukturella samt kulturella kontrollmekanismerna projektledarens arbete? Vad kan olika grader av strukturell och kulturell kontroll ha för inverkan på individen i organisationen? Metod: Uppsatsen är gjord som en komparativ analys av två företag i managementkonsultbranschen. Studien bygger på kvalitativa intervjuer och studier av de båda fallföretagens stödprocesser och databehandlingssystem. Vi beskriver dels de faktorer som omger projektledaren och projektet som sådant, och dels projektledarens inre dilemman kring dessa faktorer. Slutsatser: Projektarbete kan drivas på olika sätt beroende på vilka förutsättningar som ges av företagets socioideologiska respektive teknokratiska kontrollgrund. Ett relativt stort mått av kontroll tycks vara önskvärt då detta reducerar osäkerheten i den komplicerade projektvardagen. Denna kan även upplevas som kreativitetsbegränsande och i viss mån kvävande för individerna och framkallar behov av att distansiera sig. I avsaknaden av kontroll inom organisationen hamnar så väl projektledare som projektmedlemmar i en situation där mycket jobb måste läggas på att reda ut spelreglerna för projektet. Nyckelord	:Kontroll, projektledning, professionella tjänsteföretag, managementkonsult, projekt, styrning.},
 author    = {Kelly, Daniel and Malmgren, Sandra and Lundgren, Henrik},
 keyword   = {Kontroll,projektledning,professionella tjänsteföretag,managementkonsult,projekt,styrning.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att vara eller inte vara- hur kontroll påverkar projektledarenssituation och dagliga arbete i professionella tjänsteföretag},
 year     = {2003},
}