Advanced

Att valla katter - en studie om att accepteras av läkare

Rübsamen, Michael; Arfwidsson, Maria and Gabrielsson, Katarina (2007)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Hur kan det förklaras att läkare har svårt att acceptera icke-läkare ichefspositioner? Studien har en kvalitativ, interaktiv induktiv ansats.Empiriinsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer. Studien är byggd på litteratur om kunskapsintensiva företag och organisationer. I analysen används teorier om yrkesidentitet och makt som huvudsakliga teoretiska förklaringsverktyg. Studien kommer sammanfattningsvis fram till två möjliga förklaringar till varför läkarna har svårt att acceptera icke-läkare i rollen som chef. • Värnandet om en stabil världsbild
• Rädsla för att förlora status Om andra yrkesgrupper än läkare accepteras på chefspositionerna inom sjukhusvården, kommer läkarnas särställning inte längre att kunna bibehållas.... (More)
Hur kan det förklaras att läkare har svårt att acceptera icke-läkare ichefspositioner? Studien har en kvalitativ, interaktiv induktiv ansats.Empiriinsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer. Studien är byggd på litteratur om kunskapsintensiva företag och organisationer. I analysen används teorier om yrkesidentitet och makt som huvudsakliga teoretiska förklaringsverktyg. Studien kommer sammanfattningsvis fram till två möjliga förklaringar till varför läkarna har svårt att acceptera icke-läkare i rollen som chef. • Värnandet om en stabil världsbild
• Rädsla för att förlora status Om andra yrkesgrupper än läkare accepteras på chefspositionerna inom sjukhusvården, kommer läkarnas särställning inte längre att kunna bibehållas. Sammantaget pekar studien på att en stor del av motståndet mot icke-läkare på chefspositioner grundas i just denna insikt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rübsamen, Michael; Arfwidsson, Maria and Gabrielsson, Katarina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Chefskap, Kunskapsintensiv Organisation, Legitimitet, Sjukvård, Läkare, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351072
date added to LUP
2007-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 16:24:09
@misc{1351072,
 abstract   = {Hur kan det förklaras att läkare har svårt att acceptera icke-läkare ichefspositioner? Studien har en kvalitativ, interaktiv induktiv ansats.Empiriinsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer. Studien är byggd på litteratur om kunskapsintensiva företag och organisationer. I analysen används teorier om yrkesidentitet och makt som huvudsakliga teoretiska förklaringsverktyg. Studien kommer sammanfattningsvis fram till två möjliga förklaringar till varför läkarna har svårt att acceptera icke-läkare i rollen som chef. • Värnandet om en stabil världsbild
• Rädsla för att förlora status Om andra yrkesgrupper än läkare accepteras på chefspositionerna inom sjukhusvården, kommer läkarnas särställning inte längre att kunna bibehållas. Sammantaget pekar studien på att en stor del av motståndet mot icke-läkare på chefspositioner grundas i just denna insikt.},
 author    = {Rübsamen, Michael and Arfwidsson, Maria and Gabrielsson, Katarina},
 keyword   = {Chefskap,Kunskapsintensiv Organisation,Legitimitet,Sjukvård,Läkare,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att valla katter - en studie om att accepteras av läkare},
 year     = {2007},
}