Advanced

Attrahera och behålla rätt personal - en fallstudie om tre kunskapsintensiva företag

Nilsson, Anette; Hägglund, Annie and Bränd, Malin (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att beskriva och analysera kunskapsintensiva företags arbete med att rekrytera, bibehålla och hantera avgången av sin personal. Metod: Med utgångspunkt i det hermeneutiska synsättet och genom en kvalitativ och, till största delen, deduktiv metod har en fallstudie omfattande tre kunskapsintensiva företag genomförts. Teori: Kapitlet är uppbyggt utifrån studiens tre grundpelare; rekrytering, bibehållande och avgång. Teorierna behandlar till största del motivation och förfaranden som ämnar leda till detta. Empiri: Det empiriska materialet består av data som samlats in under intervjuer med de tre fallföretagen.
Resultat: Fallföretagen arbetar i olika utsträckning med att etablera kontakt med kandidatmarknaden, men alla tre använder sig... (More)
Syfte: Att beskriva och analysera kunskapsintensiva företags arbete med att rekrytera, bibehålla och hantera avgången av sin personal. Metod: Med utgångspunkt i det hermeneutiska synsättet och genom en kvalitativ och, till största delen, deduktiv metod har en fallstudie omfattande tre kunskapsintensiva företag genomförts. Teori: Kapitlet är uppbyggt utifrån studiens tre grundpelare; rekrytering, bibehållande och avgång. Teorierna behandlar till största del motivation och förfaranden som ämnar leda till detta. Empiri: Det empiriska materialet består av data som samlats in under intervjuer med de tre fallföretagen.
Resultat: Fallföretagen arbetar i olika utsträckning med att etablera kontakt med kandidatmarknaden, men alla tre använder sig av liknande argument för att attrahera potentiella medarbetare. Argumenten tycks i ungefär lika stor utsträckning röra sig om den nya medarbetares egna utvecklingsmöjligheter som innehållet i arbetet. Företagen uppger även att de anställda väljer att stanna just på grund av utvecklingsmöjligheter och arbetsinnehåll. Vidare observerades även ett mönster som framhåller att företagen inte tycks fokusera på monetära belöningar. Avslutningsvis verkar brist på utvecklingsmöjligheter, motsägelsefullt nog, även vara den övervägande största anledningen till att personalen i företagen väljer att avgå. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Anette; Hägglund, Annie and Bränd, Malin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kunskapsintensiva företag, Rekrytering, Bibehållande, Avgång, Motivation, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351078
date added to LUP
2008-12-19
date last changed
2012-04-02 17:14:39
@misc{1351078,
 abstract   = {Syfte: Att beskriva och analysera kunskapsintensiva företags arbete med att rekrytera, bibehålla och hantera avgången av sin personal. Metod: Med utgångspunkt i det hermeneutiska synsättet och genom en kvalitativ och, till största delen, deduktiv metod har en fallstudie omfattande tre kunskapsintensiva företag genomförts. Teori: Kapitlet är uppbyggt utifrån studiens tre grundpelare; rekrytering, bibehållande och avgång. Teorierna behandlar till största del motivation och förfaranden som ämnar leda till detta. Empiri: Det empiriska materialet består av data som samlats in under intervjuer med de tre fallföretagen.
Resultat: Fallföretagen arbetar i olika utsträckning med att etablera kontakt med kandidatmarknaden, men alla tre använder sig av liknande argument för att attrahera potentiella medarbetare. Argumenten tycks i ungefär lika stor utsträckning röra sig om den nya medarbetares egna utvecklingsmöjligheter som innehållet i arbetet. Företagen uppger även att de anställda väljer att stanna just på grund av utvecklingsmöjligheter och arbetsinnehåll. Vidare observerades även ett mönster som framhåller att företagen inte tycks fokusera på monetära belöningar. Avslutningsvis verkar brist på utvecklingsmöjligheter, motsägelsefullt nog, även vara den övervägande största anledningen till att personalen i företagen väljer att avgå.},
 author    = {Nilsson, Anette and Hägglund, Annie and Bränd, Malin},
 keyword   = {Kunskapsintensiva företag,Rekrytering,Bibehållande,Avgång,Motivation,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Attrahera och behålla rätt personal - en fallstudie om tre kunskapsintensiva företag},
 year     = {2008},
}