Advanced

Icke-professionella modeller i modereklam - En fallstudie av MQ:s reklamkampanj

Dahl, Alexandra; Germundsson, Anna and Sträng, Tomas (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar vilka för- respektive nackdelar icke-professionella modeller kan medföra i modereklam. För att belysa detta fenomen har vi, genom en kvalitativ undersökning bestående av informantintervjuer och fokusgruppsdiskussioner, studerat MQ:s senaste reklamkampanj och deras val av modell. Utifrån studien kan det konstateras att det har någon betydelse om klädföretag anlitar professionella eller icke-professionella fotomodeller i sin reklam, eftersom det primära för konsumenterna är att modellen är attraktiv och har utstrålning. Modereklamen ska återge en känsla av glamour, skönhet och ett eftersträvansvärt ideal som är anpassat efter målgruppens behov och önskningar. Vidare kan vi konstatera att icke-professionella modeller... (More)
Uppsatsen behandlar vilka för- respektive nackdelar icke-professionella modeller kan medföra i modereklam. För att belysa detta fenomen har vi, genom en kvalitativ undersökning bestående av informantintervjuer och fokusgruppsdiskussioner, studerat MQ:s senaste reklamkampanj och deras val av modell. Utifrån studien kan det konstateras att det har någon betydelse om klädföretag anlitar professionella eller icke-professionella fotomodeller i sin reklam, eftersom det primära för konsumenterna är att modellen är attraktiv och har utstrålning. Modereklamen ska återge en känsla av glamour, skönhet och ett eftersträvansvärt ideal som är anpassat efter målgruppens behov och önskningar. Vidare kan vi konstatera att icke-professionella modeller innebär ett strategiskt val av klädföretaget för att positionera sig gentemot sina konkurrenter och skapa varumärkeskännedom hos sin målgrupp. Det är viktigt att reklamkonceptet med icke-professionella modeller är anpassat efter målgruppen så att företagets budskap om dessa modeller uppfattas som avsett. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahl, Alexandra; Germundsson, Anna and Sträng, Tomas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
modereklam, fotomodell, kommunikation, varumärke, social jämförelse, tillskrivning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351090
date added to LUP
2003-06-07 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:11:46
@misc{1351090,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar vilka för- respektive nackdelar icke-professionella modeller kan medföra i modereklam. För att belysa detta fenomen har vi, genom en kvalitativ undersökning bestående av informantintervjuer och fokusgruppsdiskussioner, studerat MQ:s senaste reklamkampanj och deras val av modell. Utifrån studien kan det konstateras att det har någon betydelse om klädföretag anlitar professionella eller icke-professionella fotomodeller i sin reklam, eftersom det primära för konsumenterna är att modellen är attraktiv och har utstrålning. Modereklamen ska återge en känsla av glamour, skönhet och ett eftersträvansvärt ideal som är anpassat efter målgruppens behov och önskningar. Vidare kan vi konstatera att icke-professionella modeller innebär ett strategiskt val av klädföretaget för att positionera sig gentemot sina konkurrenter och skapa varumärkeskännedom hos sin målgrupp. Det är viktigt att reklamkonceptet med icke-professionella modeller är anpassat efter målgruppen så att företagets budskap om dessa modeller uppfattas som avsett.},
 author    = {Dahl, Alexandra and Germundsson, Anna and Sträng, Tomas},
 keyword   = {modereklam,fotomodell,kommunikation,varumärke,social jämförelse,tillskrivning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Icke-professionella modeller i modereklam - En fallstudie av MQ:s reklamkampanj},
 year     = {2003},
}