Advanced

Svenska Exportrådet i Tyskland - en studie om att skapa djupare kundrelationer

Meurling, Per and Jennische, Niki (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka hur Exportrådet i Tyskland kan skapa fördjupade kundrelationer med svenska företag som har en etablerad verksamhet i Tyskland och om detta kan leda till nätverkseffekter. För att uppnå syftet har författarna utgått ifrån en egenkomponerad teoretisk referensram och valt att genomföra en kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer. Den teoretiska referensramen länkar samman teorier som behandlar begreppen djupare kundrelationer, kunduppfattat värde och nätverkseffekter.
Empiri: Examensarbetet är en studie som genomförts på uppdrag av Svenska Exportrådet i Berlin och det empiriska materialet består utav 18 semistrukturerade intervjuer med svenska beslutsfattare inom svenska företag som har... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka hur Exportrådet i Tyskland kan skapa fördjupade kundrelationer med svenska företag som har en etablerad verksamhet i Tyskland och om detta kan leda till nätverkseffekter. För att uppnå syftet har författarna utgått ifrån en egenkomponerad teoretisk referensram och valt att genomföra en kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer. Den teoretiska referensramen länkar samman teorier som behandlar begreppen djupare kundrelationer, kunduppfattat värde och nätverkseffekter.
Empiri: Examensarbetet är en studie som genomförts på uppdrag av Svenska Exportrådet i Berlin och det empiriska materialet består utav 18 semistrukturerade intervjuer med svenska beslutsfattare inom svenska företag som har en befintlig verksamhet i Tyskland samt tre intervjuer med beslutsfattare inom Exportrådet i Berlin och Svenska Handelskammaren i Düsseldorf.
Författarna har dragit slutsatserna att Exportrådet i Tyskland kan skapa djupare kundrelationer med de nämnda företagen genom att utveckla kompetensen inom marknadsanalyser, lokal kunskap och säljförmåga. Vidare föreslår författarna att Exportrådet ska utvidga sitt nätverk genom ett utökat samarbete med Svenska Handelskammaren för att säkerställa att svenska företag i Tyskland har en samarbetspartner i hela internationaliseringsfasen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Meurling, Per and Jennische, Niki
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Exportrådet, Djupare kundrelationer, Nätverkseffekter, Deltamodellen, Kunduppfattat värde, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351096
date added to LUP
2008-06-02
date last changed
2012-04-02 16:59:05
@misc{1351096,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att undersöka hur Exportrådet i Tyskland kan skapa fördjupade kundrelationer med svenska företag som har en etablerad verksamhet i Tyskland och om detta kan leda till nätverkseffekter. För att uppnå syftet har författarna utgått ifrån en egenkomponerad teoretisk referensram och valt att genomföra en kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer. Den teoretiska referensramen länkar samman teorier som behandlar begreppen djupare kundrelationer, kunduppfattat värde och nätverkseffekter.
Empiri:	Examensarbetet är en studie som genomförts på uppdrag av Svenska Exportrådet i Berlin och det empiriska materialet består utav 18 semistrukturerade intervjuer med svenska beslutsfattare inom svenska företag som har en befintlig verksamhet i Tyskland samt tre intervjuer med beslutsfattare inom Exportrådet i Berlin och Svenska Handelskammaren i Düsseldorf.
Författarna har dragit slutsatserna att Exportrådet i Tyskland kan skapa djupare kundrelationer med de nämnda företagen genom att utveckla kompetensen inom marknadsanalyser, lokal kunskap och säljförmåga. Vidare föreslår författarna att Exportrådet ska utvidga sitt nätverk genom ett utökat samarbete med Svenska Handelskammaren för att säkerställa att svenska företag i Tyskland har en samarbetspartner i hela internationaliseringsfasen.},
 author    = {Meurling, Per and Jennische, Niki},
 keyword   = {Exportrådet,Djupare kundrelationer,Nätverkseffekter,Deltamodellen,Kunduppfattat värde,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svenska Exportrådet i Tyskland - en studie om att skapa djupare kundrelationer},
 year     = {2008},
}