Advanced

Kvalitetssäkrad hållbarhetsredovisning - en studie av effekter och motiv

Ulfgrim, Erica; Johansson, Karin; Sundvall, Mikaela and Vilhelmsson, Eva (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Vårt syfte är dels att redogöra för innebörden av begreppen ”hållbarhetsredovisning” och ”kvalitetssäkrad hållbarhetsredovisning” samt att redogöra för sju intressenters uppfattning om kvalitetssäkrad hållbarhetsredovisning. Vi skall dessutom diskutera effekterna av kvalitetssäkrad hållbarhetsredovisning. Metod: Vi har i examensarbetet använt oss av ett induktivt tillvägagångssätt där vi genom
kvalitativa intervjuer undersöker vår problemställning. Teoretiska perspektiv: Då det inte finns någon teori som behandlar vårt område har vi skapat en egen modell utifrån befintliga teorier. Vi har använt oss av teorier om globalisering, intressenternas påverkan, beslutsprocesser, evolutionär teori och principal- agentteorin. Empiri: Vi har... (More)
Syfte: Vårt syfte är dels att redogöra för innebörden av begreppen ”hållbarhetsredovisning” och ”kvalitetssäkrad hållbarhetsredovisning” samt att redogöra för sju intressenters uppfattning om kvalitetssäkrad hållbarhetsredovisning. Vi skall dessutom diskutera effekterna av kvalitetssäkrad hållbarhetsredovisning. Metod: Vi har i examensarbetet använt oss av ett induktivt tillvägagångssätt där vi genom
kvalitativa intervjuer undersöker vår problemställning. Teoretiska perspektiv: Då det inte finns någon teori som behandlar vårt område har vi skapat en egen modell utifrån befintliga teorier. Vi har använt oss av teorier om globalisering, intressenternas påverkan, beslutsprocesser, evolutionär teori och principal- agentteorin. Empiri: Vi har intervjuat sex svenska instanser; tre stora revisionsbyråer, FAR SRS, Världsnaturfonden och Amnesty International. Motiveringen till vårt urval är att respondenterna är insatta i granskningsprocessen, samt att de är intresserade av informationen som finns i en hållbarhetsredovisning. Resultat: De slutsatser som dras utifrån undersökningen är att andelen kvalitetssäkrade hållbarhetsredovisningar i Sverige bör öka. Motiven bakom detta är, bland annat, globaliseringens och intressenternas påverkan, samt ökad jämförbarhet och förtroende för företaget. En kvalitetssäkring kan tillföra en bättre hantering av delegeringsproblem, bättre arbetsprocesser för hållbarhetsredovisning, ett sätt att hantera principal- agentproblematiken samt ökad jämförbarhet och förtroende. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ulfgrim, Erica; Johansson, Karin; Sundvall, Mikaela and Vilhelmsson, Eva
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hållbarhetsredovisning, kvalitetssäkring, oberoende granskning, intressenter, globalisering, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351106
date added to LUP
2008-01-17
date last changed
2012-04-02 16:56:15
@misc{1351106,
 abstract   = {Syfte: Vårt syfte är dels att redogöra för innebörden av begreppen ”hållbarhetsredovisning” och ”kvalitetssäkrad hållbarhetsredovisning” samt att redogöra för sju intressenters uppfattning om kvalitetssäkrad hållbarhetsredovisning. Vi skall dessutom diskutera effekterna av kvalitetssäkrad hållbarhetsredovisning. Metod: Vi har i examensarbetet använt oss av ett induktivt tillvägagångssätt där vi genom
kvalitativa intervjuer undersöker vår problemställning. Teoretiska perspektiv: Då det inte finns någon teori som behandlar vårt område har vi skapat en egen modell utifrån befintliga teorier. Vi har använt oss av teorier om globalisering, intressenternas påverkan, beslutsprocesser, evolutionär teori och principal- agentteorin. Empiri: Vi har intervjuat sex svenska instanser; tre stora revisionsbyråer, FAR SRS, Världsnaturfonden och Amnesty International. Motiveringen till vårt urval är att respondenterna är insatta i granskningsprocessen, samt att de är intresserade av informationen som finns i en hållbarhetsredovisning. Resultat: De slutsatser som dras utifrån undersökningen är att andelen kvalitetssäkrade hållbarhetsredovisningar i Sverige bör öka. Motiven bakom detta är, bland annat, globaliseringens och intressenternas påverkan, samt ökad jämförbarhet och förtroende för företaget. En kvalitetssäkring kan tillföra en bättre hantering av delegeringsproblem, bättre arbetsprocesser för hållbarhetsredovisning, ett sätt att hantera principal- agentproblematiken samt ökad jämförbarhet och förtroende.},
 author    = {Ulfgrim, Erica and Johansson, Karin and Sundvall, Mikaela and Vilhelmsson, Eva},
 keyword   = {Hållbarhetsredovisning,kvalitetssäkring,oberoende granskning,intressenter,globalisering,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvalitetssäkrad hållbarhetsredovisning - en studie av effekter och motiv},
 year     = {2008},
}