Advanced

Investeringsprocessen - organisation, bedömning och beslut

Sandén, Jakob; Pihl, Andreas and Heidenberg, Mikael (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera studieobjektens investeringsprocesser med fokus på deras investeringsbeslutsprocesser, klassificering av investeringar samt deras val av kalkylmetoder och kalkylkrav. Vi har valt att genomföra en fallstudie och vår undersökning består utav kvalitativa semistrukturerade intervjuer med våra två fallföretag; Smurfit Kappa Sverige AB (SK Sverige) och Perstorp. Vi studerar även tilldelade dokument angående företagens investeringsprocesser. Vår teoretiska referensram består utav teorier som berör ämnena investeringsbedömning, investeringsprocess, klassificering och kalkylmetoder. Vår empiri består utav det material som samlats in genom dokumentstudier och vid intervjuer hos fallföretagen SK... (More)
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera studieobjektens investeringsprocesser med fokus på deras investeringsbeslutsprocesser, klassificering av investeringar samt deras val av kalkylmetoder och kalkylkrav. Vi har valt att genomföra en fallstudie och vår undersökning består utav kvalitativa semistrukturerade intervjuer med våra två fallföretag; Smurfit Kappa Sverige AB (SK Sverige) och Perstorp. Vi studerar även tilldelade dokument angående företagens investeringsprocesser. Vår teoretiska referensram består utav teorier som berör ämnena investeringsbedömning, investeringsprocess, klassificering och kalkylmetoder. Vår empiri består utav det material som samlats in genom dokumentstudier och vid intervjuer hos fallföretagen SK Sverige och Perstorp. Efter en omfattande analys har vi kommit fram till olika slutsatser för våra två fallföretag. Vi har kunnat konstatera att SK Sveriges investeringsbeslut fattas på begränsade kalkylmetodmässiga grunder. Det finns även risker att investeringsbesluten blir lidande då det är upp till ledningen att bedöma hur omfattande beslutsunderlag som är nödvändigt. En lösning kan vara att utforma en ny investeringsmanual som är anpassad för SK Sveriges investeringar och därmed ställer rimliga krav. Perstopkoncernens storlek begränsar möjligheterna för hur deras beslutsprocess rimligtvis kan se ut. I en sådan organisation bör man inkludera ett flertal beslutsnivåer för att på så sätt inkludera nivåernas olika perspektiv, vilket alltså görs i Perstorpkoncernen. I övrigt ser vi positivt på den organisatoriska lösningen med specialorganen group technology och investeringskommittén. Vidare använder sig Perstorpkoncernen av rimliga beslutsunderlag vid investeringsbeslut. Deras tre kalkylmetoder kompletterar varandra väl. En viss kritik kan möjligtvis riktas mot deras begränsade indelning av investeringar. En indelning i olika klasser hade kunnat bidra med en ökad tydlighet i beslutssituationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandén, Jakob; Pihl, Andreas and Heidenberg, Mikael
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Investeringsprocess, investeringsbedömning, investeringsbeslut, klassificering, kalkylmetoder, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351119
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:17:47
@misc{1351119,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera studieobjektens investeringsprocesser med fokus på deras investeringsbeslutsprocesser, klassificering av investeringar samt deras val av kalkylmetoder och kalkylkrav. Vi har valt att genomföra en fallstudie och vår undersökning består utav kvalitativa semistrukturerade intervjuer med våra två fallföretag; Smurfit Kappa Sverige AB (SK Sverige) och Perstorp. Vi studerar även tilldelade dokument angående företagens investeringsprocesser. Vår teoretiska referensram består utav teorier som berör ämnena investeringsbedömning, investeringsprocess, klassificering och kalkylmetoder. Vår empiri består utav det material som samlats in genom dokumentstudier och vid intervjuer hos fallföretagen SK Sverige och Perstorp. Efter en omfattande analys har vi kommit fram till olika slutsatser för våra två fallföretag. Vi har kunnat konstatera att SK Sveriges investeringsbeslut fattas på begränsade kalkylmetodmässiga grunder. Det finns även risker att investeringsbesluten blir lidande då det är upp till ledningen att bedöma hur omfattande beslutsunderlag som är nödvändigt. En lösning kan vara att utforma en ny investeringsmanual som är anpassad för SK Sveriges investeringar och därmed ställer rimliga krav. Perstopkoncernens storlek begränsar möjligheterna för hur deras beslutsprocess rimligtvis kan se ut. I en sådan organisation bör man inkludera ett flertal beslutsnivåer för att på så sätt inkludera nivåernas olika perspektiv, vilket alltså görs i Perstorpkoncernen. I övrigt ser vi positivt på den organisatoriska lösningen med specialorganen group technology och investeringskommittén. Vidare använder sig Perstorpkoncernen av rimliga beslutsunderlag vid investeringsbeslut. Deras tre kalkylmetoder kompletterar varandra väl. En viss kritik kan möjligtvis riktas mot deras begränsade indelning av investeringar. En indelning i olika klasser hade kunnat bidra med en ökad tydlighet i beslutssituationen.},
 author    = {Sandén, Jakob and Pihl, Andreas and Heidenberg, Mikael},
 keyword   = {Investeringsprocess,investeringsbedömning,investeringsbeslut,klassificering,kalkylmetoder,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Investeringsprocessen - organisation, bedömning och beslut},
 year     = {2009},
}