Advanced

Kina –Världens största bygge. En deskriptiv studie av svenska företags agerande vid offentliga infrastrukturupphandlingar i Kina.

Stråle, Martin; Frennmark, Magnus; Pehrson, Josefine and Jorheden, Lina (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Författarnas strävan är att göra en explorativ studie av vilka faktorer som påverkar hur svenska företag agerar i offentliga upphandlingsprocesser av infrastruktur i Kina. Författarna avser att öka kunskapen om offentliga upphandlingsprocesser i Kina och analysera huruvida eventuella särdrag existerar utifrån tre valda perspektiv; det juridiska perspektivet, det formella perspektivet och det informella perspektivet. Metod: Studien är av explorativ karaktär, med utgångspunkt i det hermeneutiska forskningsidealet. Studien är av kvalitativ art och utgörs av djupintervjuer med två fallföretag och fyra experter inom området. Existerande teorier inom företagsekonomi, främst inom strategisk ledning och institutionell teori, appliceras av... (More)
Syfte: Författarnas strävan är att göra en explorativ studie av vilka faktorer som påverkar hur svenska företag agerar i offentliga upphandlingsprocesser av infrastruktur i Kina. Författarna avser att öka kunskapen om offentliga upphandlingsprocesser i Kina och analysera huruvida eventuella särdrag existerar utifrån tre valda perspektiv; det juridiska perspektivet, det formella perspektivet och det informella perspektivet. Metod: Studien är av explorativ karaktär, med utgångspunkt i det hermeneutiska forskningsidealet. Studien är av kvalitativ art och utgörs av djupintervjuer med två fallföretag och fyra experter inom området. Existerande teorier inom företagsekonomi, främst inom strategisk ledning och institutionell teori, appliceras av författarna på det empiriska materialet. Slutsatser: Författarna har konstruerat en modell som hjälper till att förklara hur de funna faktorerna påverkar svenska företags agerande vid offentlig upphandling av infrastruktur i Kina. Författarna har dessutom identifierat särdrag som listas för vidare studier inom ämnesområdet. Detta teoretiska bidrag kan komplettera tidigare studier om offentlig upphandling i andra länder som utförts ur ett statligt perspektiv. Det är författarnas förhoppning att det praktiska bidraget kan hjälpa företag som vill etablera sig i Kina. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1351126,
 abstract   = {Syfte: Författarnas strävan är att göra en explorativ studie av vilka faktorer som påverkar hur svenska företag agerar i offentliga upphandlingsprocesser av infrastruktur i Kina. Författarna avser att öka kunskapen om offentliga upphandlingsprocesser i Kina och analysera huruvida eventuella särdrag existerar utifrån tre valda perspektiv; det juridiska perspektivet, det formella perspektivet och det informella perspektivet. Metod: Studien är av explorativ karaktär, med utgångspunkt i det hermeneutiska forskningsidealet. Studien är av kvalitativ art och utgörs av djupintervjuer med två fallföretag och fyra experter inom området. Existerande teorier inom företagsekonomi, främst inom strategisk ledning och institutionell teori, appliceras av författarna på det empiriska materialet. Slutsatser: Författarna har konstruerat en modell som hjälper till att förklara hur de funna faktorerna påverkar svenska företags agerande vid offentlig upphandling av infrastruktur i Kina. Författarna har dessutom identifierat särdrag som listas för vidare studier inom ämnesområdet. Detta teoretiska bidrag kan komplettera tidigare studier om offentlig upphandling i andra länder som utförts ur ett statligt perspektiv. Det är författarnas förhoppning att det praktiska bidraget kan hjälpa företag som vill etablera sig i Kina.},
 author    = {Stråle, Martin and Frennmark, Magnus and Pehrson, Josefine and Jorheden, Lina},
 keyword   = {Kina,offentlig upphandling,infrastruktur,svenska företags agerande,strategi,internationalisering,institutionell teori,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kina –Världens största bygge. En deskriptiv studie av svenska företags agerande vid offentliga infrastrukturupphandlingar i Kina.},
 year     = {2004},
}