Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kunskapsspridning via informationssystem inom ett läkemedelsföretag

Turkalj, Theresa ; Bergen, Monica and Nilsson, Martin (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problem: Kunskapsspridning är av stor vikt i dagens läkemedelsföretag och informationssystem anses vara en viktig länk i detta arbete. Frågorna vi ställde oss var därför: Vad krävs av ett informationssystem för att det ska stödja kunskapsspridning? Kan ett informationssystem vara det enda verktyget för att bära upp kunskapsspridningen i en organisation eller krävs det stöd av andra strukturer inom organisationen? Kan ett informationssystem bidra till att överföra endast explicit kunskap eller går det att också överföra tyst kunskap? Är det nödvändigt för en organisation att ha en uttalad knowledge managementstrategi i syfte att stödja kunskapsspridningen? Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera om ett informationssystem har... (More)
Problem: Kunskapsspridning är av stor vikt i dagens läkemedelsföretag och informationssystem anses vara en viktig länk i detta arbete. Frågorna vi ställde oss var därför: Vad krävs av ett informationssystem för att det ska stödja kunskapsspridning? Kan ett informationssystem vara det enda verktyget för att bära upp kunskapsspridningen i en organisation eller krävs det stöd av andra strukturer inom organisationen? Kan ett informationssystem bidra till att överföra endast explicit kunskap eller går det att också överföra tyst kunskap? Är det nödvändigt för en organisation att ha en uttalad knowledge managementstrategi i syfte att stödja kunskapsspridningen? Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera om ett informationssystem har förutsättningar att stödja kunskapsspridning i ett läkemedelsföretags FoU-organisation. Metod: Uppsatsen baseras på intervjuer med elva respondenter på AstraZeneca AB. För att få olika perspektiv har intervjuerna utförts på olika befattningsnivåer samt på olika avdelningar inom FoU-organisationen. Intervjuerna har sedan analyserats tillsammans med den litteratur som presenteras i uppsatsen för att nå fram till våra slutsatser. Slutsatser: Ett informationssystem som sammankopplar databaser globalt, använder en teknik som kan vara hållbar över tiden samt sparar information och kunskap i en ickehierarkisk struktur är en viktig länk i arbetet med kunskapsspridning. Det behövs dock andra strukturer såsom en företagskultur och ett belöningssystem som understödjer kunskapsspridning. Vidare har vi kunnat fastställa att det personliga mötet är en central struktur i arbetet med kunskapsspridning som hitintills inte getts tillräckligt utrymme och betydelse i forskning och litteratur. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Turkalj, Theresa ; Bergen, Monica and Nilsson, Martin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
kunskapsspridning, informationssystem, FoU-organisation, läkemedelsföretag, personliga möten, företagskultur, belöningssystem, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351146
date added to LUP
2003-01-14 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:25:15
@misc{1351146,
 abstract   = {Problem: Kunskapsspridning är av stor vikt i dagens läkemedelsföretag och informationssystem anses vara en viktig länk i detta arbete. Frågorna vi ställde oss var därför: Vad krävs av ett informationssystem för att det ska stödja kunskapsspridning? Kan ett informationssystem vara det enda verktyget för att bära upp kunskapsspridningen i en organisation eller krävs det stöd av andra strukturer inom organisationen? Kan ett informationssystem bidra till att överföra endast explicit kunskap eller går det att också överföra tyst kunskap? Är det nödvändigt för en organisation att ha en uttalad knowledge managementstrategi i syfte att stödja kunskapsspridningen? Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera om ett informationssystem har förutsättningar att stödja kunskapsspridning i ett läkemedelsföretags FoU-organisation. Metod: Uppsatsen baseras på intervjuer med elva respondenter på AstraZeneca AB. För att få olika perspektiv har intervjuerna utförts på olika befattningsnivåer samt på olika avdelningar inom FoU-organisationen. Intervjuerna har sedan analyserats tillsammans med den litteratur som presenteras i uppsatsen för att nå fram till våra slutsatser. Slutsatser: Ett informationssystem som sammankopplar databaser globalt, använder en teknik som kan vara hållbar över tiden samt sparar information och kunskap i en ickehierarkisk struktur är en viktig länk i arbetet med kunskapsspridning. Det behövs dock andra strukturer såsom en företagskultur och ett belöningssystem som understödjer kunskapsspridning. Vidare har vi kunnat fastställa att det personliga mötet är en central struktur i arbetet med kunskapsspridning som hitintills inte getts tillräckligt utrymme och betydelse i forskning och litteratur.},
 author    = {Turkalj, Theresa and Bergen, Monica and Nilsson, Martin},
 keyword   = {kunskapsspridning,informationssystem,FoU-organisation,läkemedelsföretag,personliga möten,företagskultur,belöningssystem,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kunskapsspridning via informationssystem inom ett läkemedelsföretag},
 year     = {2003},
}