Advanced

Hundmat - En segmentering av svenska hundägare: vad motiverar hundägarens val av hundfoder?

Wendt, Charlotta; Bernroth, Cecilia and Dahlin, Stefan (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Seminariedatum: 2004-01-15
Ämne/kur's: FEK 581 Kandidatseminarium, 10 poäng
Författare: Cecilia Bernroth, Stefan Dahlin och Charlotta Wendt
Handledare: Roland Knutsson
Fem nyckelord: segmentering, hundfoder, hundägare, roller, referensgrupper Syfte: Vårt syfte med den här uppsatsen var att undersöka, genom en mindre kvalitativ studie, om det går att placera svenska hundägare i segment baserade på psykografiska variabler och i så fall vilka de är. Vidare är frågan om det går att ytterligare definiera segmenten utifrån specifika köpbeteenden. Vi ville se om det fann's några referensgrupper som påverkade köpbeteendet ho's konsumenten. Metod: För att uppnå vårt syfte har vi använt os's av kvalitativa intervjuer. Vi har utfört personliga... (More)
Seminariedatum: 2004-01-15
Ämne/kur's: FEK 581 Kandidatseminarium, 10 poäng
Författare: Cecilia Bernroth, Stefan Dahlin och Charlotta Wendt
Handledare: Roland Knutsson
Fem nyckelord: segmentering, hundfoder, hundägare, roller, referensgrupper Syfte: Vårt syfte med den här uppsatsen var att undersöka, genom en mindre kvalitativ studie, om det går att placera svenska hundägare i segment baserade på psykografiska variabler och i så fall vilka de är. Vidare är frågan om det går att ytterligare definiera segmenten utifrån specifika köpbeteenden. Vi ville se om det fann's några referensgrupper som påverkade köpbeteendet ho's konsumenten. Metod: För att uppnå vårt syfte har vi använt os's av kvalitativa intervjuer. Vi har utfört personliga intervjuer med svenska hundägare för att få en inblick i vilken roll hunden spelar för sin ägare och vad som motiverar ägaren till ett visst val av hundfoder. Slutsatser: Med hjälp av psykografiska variabler har vi lyckat's utföra en segmentering av hundägare i totalt sex olika segment. Segmenten är indelade efter vilken roll hunden spelar för ägaren, samt efter fodret's roll kopplat till djurägandet. Vi anser att resultaten av segmenteringen är lämpliga som grund för en framtida kvantitativ studie för att kartlägga hundägarna ytterligare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wendt, Charlotta; Bernroth, Cecilia and Dahlin, Stefan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
segmentering, hundfoder, hundägare, roller, referensgrupper, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351158
date added to LUP
2004-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:56:07
@misc{1351158,
 abstract   = {Seminariedatum: 2004-01-15
Ämne/kur's: FEK 581 Kandidatseminarium, 10 poäng
Författare: Cecilia Bernroth, Stefan Dahlin och Charlotta Wendt
Handledare: Roland Knutsson
Fem nyckelord: segmentering, hundfoder, hundägare, roller, referensgrupper Syfte: Vårt syfte med den här uppsatsen var att undersöka, genom en mindre kvalitativ studie, om det går att placera svenska hundägare i segment baserade på psykografiska variabler och i så fall vilka de är. Vidare är frågan om det går att ytterligare definiera segmenten utifrån specifika köpbeteenden. Vi ville se om det fann's några referensgrupper som påverkade köpbeteendet ho's konsumenten. Metod: För att uppnå vårt syfte har vi använt os's av kvalitativa intervjuer. Vi har utfört personliga intervjuer med svenska hundägare för att få en inblick i vilken roll hunden spelar för sin ägare och vad som motiverar ägaren till ett visst val av hundfoder. Slutsatser: Med hjälp av psykografiska variabler har vi lyckat's utföra en segmentering av hundägare i totalt sex olika segment. Segmenten är indelade efter vilken roll hunden spelar för ägaren, samt efter fodret's roll kopplat till djurägandet. Vi anser att resultaten av segmenteringen är lämpliga som grund för en framtida kvantitativ studie för att kartlägga hundägarna ytterligare.},
 author    = {Wendt, Charlotta and Bernroth, Cecilia and Dahlin, Stefan},
 keyword   = {segmentering,hundfoder,hundägare,roller,referensgrupper,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hundmat - En segmentering av svenska hundägare: vad motiverar hundägarens val av hundfoder?},
 year     = {2004},
}