Advanced

Förenkling, inte alltid så enkelt - En studie om Bokföringsnämndens K-projekt

Stenbeck, Emelie; Hirvonen, Daniel; Pearson, Jenni and Sjöberg, Per (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att identifiera problematik med K-projektet i praktiken. Metod: Studien använder en induktiv ansats och en kvalitativ forskningsmetod. Arbetsprocessen baseras på grundad teori. Teoretiskt perspektiv:Enligt American Accounting Association är redovisning ett ämne som är svårt att fånga i teoretiska modeller. Denna uppsats använder istället samhällsutvecklande teorier av Sten Jönsson och Anthony Puxty et al. för att beskriva viktiga faktorer som påverkar reglering av redovisning. Empiri:Studiens empiri består av primärdata insamlad genom semistrukturerade intervjuer med revisorer och redovisningsexperter, samt av sekundärdata från litteratur och offentliga debatt. Resultat:Studien intar en ifrågasättande hållning till K-projektet och... (More)
Syfte: Att identifiera problematik med K-projektet i praktiken. Metod: Studien använder en induktiv ansats och en kvalitativ forskningsmetod. Arbetsprocessen baseras på grundad teori. Teoretiskt perspektiv:Enligt American Accounting Association är redovisning ett ämne som är svårt att fånga i teoretiska modeller. Denna uppsats använder istället samhällsutvecklande teorier av Sten Jönsson och Anthony Puxty et al. för att beskriva viktiga faktorer som påverkar reglering av redovisning. Empiri:Studiens empiri består av primärdata insamlad genom semistrukturerade intervjuer med revisorer och redovisningsexperter, samt av sekundärdata från litteratur och offentliga debatt. Resultat:Studien intar en ifrågasättande hållning till K-projektet och presenterar ett kritiskt perspektiv till det sätt som redovisning regleras i Sverige. Ett av de största problemen är att K-projektet är politiskt initierat och inte tar nog hänsyn till de behov som finns ute hos företagen. Samtidigt är Bokföringsnämnden tilldelade för lite resurser för att på ett tillfredsställande sätt kunna kommunicera med omvärlden. Det har heller inte kunnat påvisas att K-projektet faktiskt kommer att leda till en förenklad redovisning. Dock är det ännu för tidigt för att helt utvärdera projektet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stenbeck, Emelie; Hirvonen, Daniel; Pearson, Jenni and Sjöberg, Per
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
K-projektet, förenkling, Bokföringsnämnden, offentlig debatt, reglering av redovisning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351164
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:18:12
@misc{1351164,
 abstract   = {Syfte: Att identifiera problematik med K-projektet i praktiken. Metod: Studien använder en induktiv ansats och en kvalitativ forskningsmetod. Arbetsprocessen baseras på grundad teori. Teoretiskt perspektiv:Enligt American Accounting Association är redovisning ett ämne som är svårt att fånga i teoretiska modeller. Denna uppsats använder istället samhällsutvecklande teorier av Sten Jönsson och Anthony Puxty et al. för att beskriva viktiga faktorer som påverkar reglering av redovisning. Empiri:Studiens empiri består av primärdata insamlad genom semistrukturerade intervjuer med revisorer och redovisningsexperter, samt av sekundärdata från litteratur och offentliga debatt. Resultat:Studien intar en ifrågasättande hållning till K-projektet och presenterar ett kritiskt perspektiv till det sätt som redovisning regleras i Sverige. Ett av de största problemen är att K-projektet är politiskt initierat och inte tar nog hänsyn till de behov som finns ute hos företagen. Samtidigt är Bokföringsnämnden tilldelade för lite resurser för att på ett tillfredsställande sätt kunna kommunicera med omvärlden. Det har heller inte kunnat påvisas att K-projektet faktiskt kommer att leda till en förenklad redovisning. Dock är det ännu för tidigt för att helt utvärdera projektet.},
 author    = {Stenbeck, Emelie and Hirvonen, Daniel and Pearson, Jenni and Sjöberg, Per},
 keyword   = {K-projektet,förenkling,Bokföringsnämnden,offentlig debatt,reglering av redovisning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förenkling, inte alltid så enkelt - En studie om Bokföringsnämndens K-projekt},
 year     = {2009},
}