Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Överensstämmelse mellan verksamhet och informationssystem. - En fallstudie på handelskoncernen Haendig.

Holmgren, Hampus ; Petersson, Andreas and Johansson, Andreas (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Den tekniska utvecklingen har gått fort det senaste årtiondet och informationshantering har fått en helt förändrad innebörd i dagens moderna organisationer. De organisationer som inte är beredda att följa denna utveckling löper stor risk att hamna efter eller förlora konkurrenskraft till andra aktörer på marknaden. Genom investeringar i nya informationssystem och ny informationsteknologi skaffar sig organisationen verktyg att använda till att effektivisera och rationalisera sin verksamhet. Sådana investeringar är dock förenade med höga risker och raden av företag som genomfört misslyckade implementeringsförsök är lång. Flera faktorer avgör hur ett företag lyckas tillämpa informationssystem och informationsteknologi som resurser och... (More)
Den tekniska utvecklingen har gått fort det senaste årtiondet och informationshantering har fått en helt förändrad innebörd i dagens moderna organisationer. De organisationer som inte är beredda att följa denna utveckling löper stor risk att hamna efter eller förlora konkurrenskraft till andra aktörer på marknaden. Genom investeringar i nya informationssystem och ny informationsteknologi skaffar sig organisationen verktyg att använda till att effektivisera och rationalisera sin verksamhet. Sådana investeringar är dock förenade med höga risker och raden av företag som genomfört misslyckade implementeringsförsök är lång. Flera faktorer avgör hur ett företag lyckas tillämpa informationssystem och informationsteknologi som resurser och utnyttja dessa på ett lönsamt sätt. Syftet med vår studie är att beskriva och analysera överensstämmelsen mellan en koncerns informationssystem och dess verksamhet. En fallstudie genomfördes på handelskoncernen Haendig AB. Det empiriska materialet analyserades med hjälp av teoretiska referensramar såsom affärsmodellen och Evgenious posistioneringsmatris. Behovet av överskådlighet och flexibilitet användes som parametrar som styr hur koncernens verksamhet ser ut. En rad kritiska faktorer kunde pekas ut som avgör överensstämmelsen mellan Haendigs verksamhet och dess informationssystem. I en koncern som strävar efter hög överskådlighet och hög flexibilitet i organisationen kan en lönsam informationssystemmiljö utgöras av EAI-teknologi. Men en sådan implementering bör genomföras stegvis och under strukturerade former med tydliga och långsiktiga mål eftersom de kortsiktiga effekterna av en sådan investering är svåra att mäta. Essensen av studien är att företaget bör utgå både från verksamheten och användandet när de analyserar sina informationssystem. Det är viktigt att man har en verksamhet som överensstämmer med den systemmiljö som tillämpas (Evgenious matris). Det är dock lika viktigt att man använder sina informationssystem på ett effektivt sätt för att de ska innebära varaktiga framgångsfaktorer (affärsmodellen). Har man valt en lämplig systemmiljö för sin verksamhet, och dessutom använder sina informationsresurser på ett effektivt sätt, har man goda chanser att kunna använda denna som ett verktyg för att uppnå varaktiga konkurrensfördelar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmgren, Hampus ; Petersson, Andreas and Johansson, Andreas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Affärsmodellen, Affärssystem, Flexibilitet, Koncern, Översikt, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351171
date added to LUP
2004-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:05:00
@misc{1351171,
 abstract   = {Den tekniska utvecklingen har gått fort det senaste årtiondet och informationshantering har fått en helt förändrad innebörd i dagens moderna organisationer. De organisationer som inte är beredda att följa denna utveckling löper stor risk att hamna efter eller förlora konkurrenskraft till andra aktörer på marknaden. Genom investeringar i nya informationssystem och ny informationsteknologi skaffar sig organisationen verktyg att använda till att effektivisera och rationalisera sin verksamhet. Sådana investeringar är dock förenade med höga risker och raden av företag som genomfört misslyckade implementeringsförsök är lång. Flera faktorer avgör hur ett företag lyckas tillämpa informationssystem och informationsteknologi som resurser och utnyttja dessa på ett lönsamt sätt. Syftet med vår studie är att beskriva och analysera överensstämmelsen mellan en koncerns informationssystem och dess verksamhet. En fallstudie genomfördes på handelskoncernen Haendig AB. Det empiriska materialet analyserades med hjälp av teoretiska referensramar såsom affärsmodellen och Evgenious posistioneringsmatris. Behovet av överskådlighet och flexibilitet användes som parametrar som styr hur koncernens verksamhet ser ut. En rad kritiska faktorer kunde pekas ut som avgör överensstämmelsen mellan Haendigs verksamhet och dess informationssystem. I en koncern som strävar efter hög överskådlighet och hög flexibilitet i organisationen kan en lönsam informationssystemmiljö utgöras av EAI-teknologi. Men en sådan implementering bör genomföras stegvis och under strukturerade former med tydliga och långsiktiga mål eftersom de kortsiktiga effekterna av en sådan investering är svåra att mäta. Essensen av studien är att företaget bör utgå både från verksamheten och användandet när de analyserar sina informationssystem. Det är viktigt att man har en verksamhet som överensstämmer med den systemmiljö som tillämpas (Evgenious matris). Det är dock lika viktigt att man använder sina informationssystem på ett effektivt sätt för att de ska innebära varaktiga framgångsfaktorer (affärsmodellen). Har man valt en lämplig systemmiljö för sin verksamhet, och dessutom använder sina informationsresurser på ett effektivt sätt, har man goda chanser att kunna använda denna som ett verktyg för att uppnå varaktiga konkurrensfördelar.},
 author    = {Holmgren, Hampus and Petersson, Andreas and Johansson, Andreas},
 keyword   = {Affärsmodellen,Affärssystem,Flexibilitet,Koncern,Översikt,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Överensstämmelse mellan verksamhet och informationssystem. - En fallstudie på handelskoncernen Haendig.},
 year     = {2004},
}