Advanced

Varumärkesrelationer -en studie av Self-Concepts olika dimensioners betydelse

Söderström, Karin and Larsson, Tommy (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka individens olika dimensioner av jaget/Self-concept och dess betydelse för relationer mellan konsumenter och varumärken. Vi har valt att forma studien efter det existentiell-fenomenologiska paradigmet. Metoden är passande för att undersöka konsumenters erfarenheter av olika slag. Metoden innefattar djupintervjuer där respondenterna styr dialogen under intervjun. De teorier vi har valt att använda oss av är teorier kring relationen mellan individ och varumärke, Self-concept, referensgruppsteori, Conspicuous och Status Consumption samt varumärkesteori. Vår slutsats är att det är inte individen i sin helhet som skapar relationer med varumärken utan det är jagets/Self-Concepts olika dimensioner som... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka individens olika dimensioner av jaget/Self-concept och dess betydelse för relationer mellan konsumenter och varumärken. Vi har valt att forma studien efter det existentiell-fenomenologiska paradigmet. Metoden är passande för att undersöka konsumenters erfarenheter av olika slag. Metoden innefattar djupintervjuer där respondenterna styr dialogen under intervjun. De teorier vi har valt att använda oss av är teorier kring relationen mellan individ och varumärke, Self-concept, referensgruppsteori, Conspicuous och Status Consumption samt varumärkesteori. Vår slutsats är att det är inte individen i sin helhet som skapar relationer med varumärken utan det är jagets/Self-Concepts olika dimensioner som underhåller och skapar varumärkesrelationer. Vidare skiljer sig relationens beskaffenhet åt beroende på vilken dimension av Self-Concept som är involverad i den specifika relationen (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Söderström, Karin and Larsson, Tommy
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Self-Concept, Dimensioner av Self-Concept, relationen mellan konsument och varumärke, Brand Personality, Symbolisk konsumtion, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351247
date added to LUP
2004-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:08:01
@misc{1351247,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka individens olika dimensioner av jaget/Self-concept och dess betydelse för relationer mellan konsumenter och varumärken. Vi har valt att forma studien efter det existentiell-fenomenologiska paradigmet. Metoden är passande för att undersöka konsumenters erfarenheter av olika slag. Metoden innefattar djupintervjuer där respondenterna styr dialogen under intervjun. De teorier vi har valt att använda oss av är teorier kring relationen mellan individ och varumärke, Self-concept, referensgruppsteori, Conspicuous och Status Consumption samt varumärkesteori. Vår slutsats är att det är inte individen i sin helhet som skapar relationer med varumärken utan det är jagets/Self-Concepts olika dimensioner som underhåller och skapar varumärkesrelationer. Vidare skiljer sig relationens beskaffenhet åt beroende på vilken dimension av Self-Concept som är involverad i den specifika relationen},
 author    = {Söderström, Karin and Larsson, Tommy},
 keyword   = {Self-Concept,Dimensioner av Self-Concept,relationen mellan konsument och varumärke,Brand Personality,Symbolisk konsumtion,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Varumärkesrelationer -en studie av Self-Concepts olika dimensioners betydelse},
 year     = {2004},
}