Advanced

Känsla för innovation – om faktorer som främjar respektive hämmar produktinnovationer i organisationer

Nilsson, Christian and Arbnor, Anders (2006)
Department of Business Administration
Abstract
SAMMANFATTNING
Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera några väsentliga faktorer som kan underlätta respektive hindra organisationer, i meningen företag, att få fram produkt-innovationer. Metod: Studiens angreppssätt är hermeneutiskt abduktivt och dess metod kvalitativ. In-samling av primär- och sekundärdata har således skett i en växelverkande process mellan empiri och teori, med löpande kontextuell analys. Teoretiska perspektiv: Teoriavsnittets primära delar avhandlar förutsättningar för produktinnovationer i organisationer. Här fokuseras organisationsinterna och -externa för-hållanden, som enligt olika teorier främjar, respektive hämmar, inno-vationsprocessen. Sekundära delar avhandlar kompletterande teorier där specifikt... (More)
SAMMANFATTNING
Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera några väsentliga faktorer som kan underlätta respektive hindra organisationer, i meningen företag, att få fram produkt-innovationer. Metod: Studiens angreppssätt är hermeneutiskt abduktivt och dess metod kvalitativ. In-samling av primär- och sekundärdata har således skett i en växelverkande process mellan empiri och teori, med löpande kontextuell analys. Teoretiska perspektiv: Teoriavsnittets primära delar avhandlar förutsättningar för produktinnovationer i organisationer. Här fokuseras organisationsinterna och -externa för-hållanden, som enligt olika teorier främjar, respektive hämmar, inno-vationsprocessen. Sekundära delar avhandlar kompletterande teorier där specifikt ledarskap och individens roll kommer till uttryck. Den teoretiska referensramen utgörs huvudsakligen av teorier inom ramen för innovation management-området. Empiri: Empirins primärdata utgörs av semistrukturerade telefonintervjuer med sju betydande aktörer. Samtliga med lång och mångfacetterad erfarenhet i frågor som rör innovationer och innovationsprocesser. Sekundärdata består av litteratur, affärstidskrifter, artiklar och andra dokument som behandlar området. Resultat: Studiens resultat utgörs av en tolkande sammanfattning av empiri, teori och kontext. Och mynnar ut i en punktformad lista, innehållande några väsentliga faktorer som främjar respektive hämmar innovationsprocessen. Samt tre förslag till fortsatta studier på området. Ett urval visas nedan. Faktorer som kan främja produktinnovationer:
•Kännedom om kunden och marknaden i vid och djup bemärkelse. Att man förstår kunders olika livsvärldar, så att innovationer kan presenteras som också överskrider mainstream.
•Tvärkompetenta utvecklingsgrupper med möjlighet för deltagande individer att också odla sina unika egenskaper. Faktorer som kan hämma produktinnovationer:
•En för stark fokusering på vad kunden säger sig efterfråga.
•Ett för starkt betonande av planer och mål i utvecklingsprojekt. Förslag till fortsatta studier:
•En tolkande studie av relationerna mellan innovationsforskningens modellspråk, politikers innovationsspråk, olika rankingslistors språkanvändning, och entreprenörskapsforskningens beskrivningsspråk. ABSTRACT
Purpose: The purpose of this paper is to describe and analyse a number of significant factors, which can either improve or inhibit innovation development within organisations (companies). Methodology: The approach of this study is hermeneutical and the method qualitative. The collection of primary and secondary data was done with the appropriate regard for the theoretical and empirical foundation; therefore our approach is somewhat abductive. Theoretical perspectives: The key elements of the theory reflect on the prerequisite of product innovation in organisations. Focus is placed on the organisation’s internal- and external settings, which according to different theories can either improve or inhibit the process of innovation. Complementary theories were needed to illustrate and emphasise the role of the individual as well as to highlight the aspects of leadership. The contents of the theoretical framework are mainly theories within the area of innovation management. Empirical foundation: The primary empirical data consists of interviews through semi-structured telephone dialogues with seven significant participants; each with extensive and recognized experience within the field of innovation. Literature, business journals, articles and other publications within the area of innovation are the basis of our secondary data. Conclusions: The conclusion of the study consists of an interpretational summary of theory, empirical findings and context. Some of the most significant factors improving or inhibiting the process of innovation are presented in the list below. Three suggestions to further studies are also obtainable below. Factors which may improve product innovat (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Christian and Arbnor, Anders
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
innovation, FoU, kreativitet, innovationsmodell, invention, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351269
date added to LUP
2006-01-11
date last changed
2012-04-02 15:48:26
@misc{1351269,
 abstract   = {SAMMANFATTNING
Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera några väsentliga faktorer som kan underlätta respektive hindra organisationer, i meningen företag, att få fram produkt-innovationer. Metod: Studiens angreppssätt är hermeneutiskt abduktivt och dess metod kvalitativ. In-samling av primär- och sekundärdata har således skett i en växelverkande process mellan empiri och teori, med löpande kontextuell analys. Teoretiska perspektiv: Teoriavsnittets primära delar avhandlar förutsättningar för produktinnovationer i organisationer. Här fokuseras organisationsinterna och -externa för-hållanden, som enligt olika teorier främjar, respektive hämmar, inno-vationsprocessen. Sekundära delar avhandlar kompletterande teorier där specifikt ledarskap och individens roll kommer till uttryck. Den teoretiska referensramen utgörs huvudsakligen av teorier inom ramen för innovation management-området. Empiri: Empirins primärdata utgörs av semistrukturerade telefonintervjuer med sju betydande aktörer. Samtliga med lång och mångfacetterad erfarenhet i frågor som rör innovationer och innovationsprocesser. Sekundärdata består av litteratur, affärstidskrifter, artiklar och andra dokument som behandlar området. Resultat: Studiens resultat utgörs av en tolkande sammanfattning av empiri, teori och kontext. Och mynnar ut i en punktformad lista, innehållande några väsentliga faktorer som främjar respektive hämmar innovationsprocessen. Samt tre förslag till fortsatta studier på området. Ett urval visas nedan. Faktorer som kan främja produktinnovationer:
•Kännedom om kunden och marknaden i vid och djup bemärkelse. Att man förstår kunders olika livsvärldar, så att innovationer kan presenteras som också överskrider mainstream.
•Tvärkompetenta utvecklingsgrupper med möjlighet för deltagande individer att också odla sina unika egenskaper. Faktorer som kan hämma produktinnovationer:
•En för stark fokusering på vad kunden säger sig efterfråga.
•Ett för starkt betonande av planer och mål i utvecklingsprojekt. Förslag till fortsatta studier:
•En tolkande studie av relationerna mellan innovationsforskningens modellspråk, politikers innovationsspråk, olika rankingslistors språkanvändning, och entreprenörskapsforskningens beskrivningsspråk. ABSTRACT
Purpose: The purpose of this paper is to describe and analyse a number of significant factors, which can either improve or inhibit innovation development within organisations (companies). Methodology: The approach of this study is hermeneutical and the method qualitative. The collection of primary and secondary data was done with the appropriate regard for the theoretical and empirical foundation; therefore our approach is somewhat abductive. Theoretical perspectives: The key elements of the theory reflect on the prerequisite of product innovation in organisations. Focus is placed on the organisation’s internal- and external settings, which according to different theories can either improve or inhibit the process of innovation. Complementary theories were needed to illustrate and emphasise the role of the individual as well as to highlight the aspects of leadership. The contents of the theoretical framework are mainly theories within the area of innovation management. Empirical foundation: The primary empirical data consists of interviews through semi-structured telephone dialogues with seven significant participants; each with extensive and recognized experience within the field of innovation. Literature, business journals, articles and other publications within the area of innovation are the basis of our secondary data. Conclusions: The conclusion of the study consists of an interpretational summary of theory, empirical findings and context. Some of the most significant factors improving or inhibiting the process of innovation are presented in the list below. Three suggestions to further studies are also obtainable below. Factors which may improve product innovat},
 author    = {Nilsson, Christian and Arbnor, Anders},
 keyword   = {innovation,FoU,kreativitet,innovationsmodell,invention,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Känsla för innovation – om faktorer som främjar respektive hämmar produktinnovationer i organisationer},
 year     = {2006},
}