Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Benchmarking i detaljhandelsbranschen- en fallstudie av fyra företag

Andersson, Sandra ; Brejke, Sofia and Pourtorab, Sharareh (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte är att beskriva och analysera hur benchmarkinganvänds i svenska detaljhandelskedjor med inriktning mot mode. Syftet är även att behandla fallföretagens erfarenheter av benchmarkingarbetet och ta reda på om det finns potential hos styrverktyget som inte utnyttjas. Vi har utfört en kvalitativ fallstudie, med en deduktiv ansats av fyra detaljhandelskedjor. Vår teoretiska teferensram består till störst del av teori gällande benchmarkingprocessen. Det empiriska materialet har insamlats genom intervjuer med personer på AB Lindex, KappAhl AB, Hennes & Mauritz Ab och Dressmann AB. Vår slutsats är att samtliga fallföretag främst använder sig av intern benchmarking. Inget av fallföretagen arbetar på ett strukturerat sätt med extern... (More)
Vårt syfte är att beskriva och analysera hur benchmarkinganvänds i svenska detaljhandelskedjor med inriktning mot mode. Syftet är även att behandla fallföretagens erfarenheter av benchmarkingarbetet och ta reda på om det finns potential hos styrverktyget som inte utnyttjas. Vi har utfört en kvalitativ fallstudie, med en deduktiv ansats av fyra detaljhandelskedjor. Vår teoretiska teferensram består till störst del av teori gällande benchmarkingprocessen. Det empiriska materialet har insamlats genom intervjuer med personer på AB Lindex, KappAhl AB, Hennes & Mauritz Ab och Dressmann AB. Vår slutsats är att samtliga fallföretag främst använder sig av intern benchmarking. Inget av fallföretagen arbetar på ett strukturerat sätt med extern benchmarking. Alla fallföretag anser att deras benchmarkingarbete har fungerat väl. En annan slutsats vi kan dra är att det finns potetial för en aktivare användning av styrverktyget benchmarking i fallföretagen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Sandra ; Brejke, Sofia and Pourtorab, Sharareh
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Benchmarking, styrverktyg, detaljhandel, klädbranschen, process, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351281
date added to LUP
2006-06-14 00:00:00
date last changed
2012-04-02 16:07:17
@misc{1351281,
 abstract   = {Vårt syfte är att beskriva och analysera hur benchmarkinganvänds i svenska detaljhandelskedjor med inriktning mot mode. Syftet är även att behandla fallföretagens erfarenheter av benchmarkingarbetet och ta reda på om det finns potential hos styrverktyget som inte utnyttjas. Vi har utfört en kvalitativ fallstudie, med en deduktiv ansats av fyra detaljhandelskedjor. Vår teoretiska teferensram består till störst del av teori gällande benchmarkingprocessen. Det empiriska materialet har insamlats genom intervjuer med personer på AB Lindex, KappAhl AB, Hennes & Mauritz Ab och Dressmann AB. Vår slutsats är att samtliga fallföretag främst använder sig av intern benchmarking. Inget av fallföretagen arbetar på ett strukturerat sätt med extern benchmarking. Alla fallföretag anser att deras benchmarkingarbete har fungerat väl. En annan slutsats vi kan dra är att det finns potetial för en aktivare användning av styrverktyget benchmarking i fallföretagen.},
 author    = {Andersson, Sandra and Brejke, Sofia and Pourtorab, Sharareh},
 keyword   = {Benchmarking,styrverktyg,detaljhandel,klädbranschen,process,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Benchmarking i detaljhandelsbranschen- en fallstudie av fyra företag},
 year     = {2006},
}