Advanced

Behavioral Finance - Empirisk studie av fullmåneeffekt på Stockholmsbörsen

Antonsson, Björn; Källstrand, Carl and Sandh, Johan (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken. Sammanfattning Titel Behavioral Finance
– Empirisk studie av fullmåneeffekt på Stockholmsbörsen
Seminarium 2006-01-17/18/19
Ämne / Kur's FEK 582 Kandidatseminarium, 10 p
Författare Björn Antonsson (800608-4654) Carl Källstrand (800403-3554) Johan Sandh (810225-1553)
Handledare Tore Eriksson
Nyckelord: Behavioral Finance, Indexstudie, Anomali, Fullmåne, Effektiva marknader
Syfte Syftet med vår uppsat's är att undersöka förekomsten av fullmåneeffekt på Stockholmsbörsen.
Metod Vi kommer att tillämpa en abduktiv ansat's (en kombination av induktiv och deduktiv ansat's) eftersom vår kvantitativa indexundersökning, med klart induktiva förtecken till stor del kommer att kombinera's med den... (More)
En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken. Sammanfattning Titel Behavioral Finance
– Empirisk studie av fullmåneeffekt på Stockholmsbörsen
Seminarium 2006-01-17/18/19
Ämne / Kur's FEK 582 Kandidatseminarium, 10 p
Författare Björn Antonsson (800608-4654) Carl Källstrand (800403-3554) Johan Sandh (810225-1553)
Handledare Tore Eriksson
Nyckelord: Behavioral Finance, Indexstudie, Anomali, Fullmåne, Effektiva marknader
Syfte Syftet med vår uppsat's är att undersöka förekomsten av fullmåneeffekt på Stockholmsbörsen.
Metod Vi kommer att tillämpa en abduktiv ansat's (en kombination av induktiv och deduktiv ansat's) eftersom vår kvantitativa indexundersökning, med klart induktiva förtecken till stor del kommer att kombinera's med den mer deduktivt inriktade appliceringen av relevanta teorier. Indexundersökningen genomför's för att vi sedan, baserat på induktiv metodik, ska kunna angripa och behandla presenterade hypoteser och problem.
Teori Behavioral finance som disciplin vinner mark i den allmänna finansiella diskursen såväl på ett akademiskt, som på ett praktiskt plan. Hypotesen om de effektiva marknaderna (EMH) anse's i USA, där den mest omfattande forskningen äger rum, ha förlorat stor del av sin autenticitet och ersatt's av bland annat behavioral finance teorier. Vi har valt att redogöra kort för EMH, och sedan fokusera på de omnämnda teorierna och den kritik som framfört's mot dem. Empiri Vi har valt att fokusera på den så kallade fullmåneeffekten, och därför genomfört en omfattande indexundersökning på Stockholmsbörsen. Vi har med hjälp av olika delundersökningar ämnat utröna och statistiskt säkerställa om fullmåneeffekt förekommer på Stockholmsbörsen och i så fall i vilken omfattning. Resultaten följer uteslutande på vår egen empiriska ansat's.
Resultat Resultatet visar på en statistiskt säkerställd förekomst av fullmåneeffekt, vilken vi vidare tolkar i ljuset av den teoretiska referensramen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Antonsson, Björn; Källstrand, Carl and Sandh, Johan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Behavioral Finance, Indexstudie, Anomali, Fullmåne, Effektiva marknader, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351298
date added to LUP
2006-01-17
date last changed
2012-04-02 15:46:42
@misc{1351298,
 abstract   = {En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken. Sammanfattning Titel	Behavioral Finance
–	Empirisk studie av fullmåneeffekt på Stockholmsbörsen
Seminarium	2006-01-17/18/19
Ämne / Kur's	FEK 582 Kandidatseminarium, 10 p
Författare	Björn Antonsson (800608-4654) Carl Källstrand (800403-3554) Johan Sandh (810225-1553)
Handledare	Tore Eriksson
Nyckelord: Behavioral Finance, Indexstudie, Anomali, Fullmåne, Effektiva marknader
Syfte Syftet med vår uppsat's är att undersöka förekomsten av fullmåneeffekt på Stockholmsbörsen.
Metod	Vi kommer att tillämpa en abduktiv ansat's (en kombination av induktiv och deduktiv ansat's) eftersom vår kvantitativa indexundersökning, med klart induktiva förtecken till stor del kommer att kombinera's med den mer deduktivt inriktade appliceringen av relevanta teorier. Indexundersökningen genomför's för att vi sedan, baserat på induktiv metodik, ska kunna angripa och behandla presenterade hypoteser och problem.
Teori	Behavioral finance som disciplin vinner mark i den allmänna finansiella diskursen såväl på ett akademiskt, som på ett praktiskt plan. Hypotesen om de effektiva marknaderna (EMH) anse's i USA, där den mest omfattande forskningen äger rum, ha förlorat stor del av sin autenticitet och ersatt's av bland annat behavioral finance teorier. Vi har valt att redogöra kort för EMH, och sedan fokusera på de omnämnda teorierna och den kritik som framfört's mot dem. Empiri Vi har valt att fokusera på den så kallade fullmåneeffekten, och därför genomfört en omfattande indexundersökning på Stockholmsbörsen. Vi har med hjälp av olika delundersökningar ämnat utröna och statistiskt säkerställa om fullmåneeffekt förekommer på Stockholmsbörsen och i så fall i vilken omfattning. Resultaten följer uteslutande på vår egen empiriska ansat's.
Resultat	Resultatet visar på en statistiskt säkerställd förekomst av fullmåneeffekt, vilken vi vidare tolkar i ljuset av den teoretiska referensramen.},
 author    = {Antonsson, Björn and Källstrand, Carl and Sandh, Johan},
 keyword   = {Behavioral Finance,Indexstudie,Anomali,Fullmåne,Effektiva marknader,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Behavioral Finance - Empirisk studie av fullmåneeffekt på Stockholmsbörsen},
 year     = {2006},
}