Advanced

The relationship between CDS spreads and bond spreads – an empirical comparison

Mattsson, Nina and Berggren, Carl-Johan (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att undersöka sambandet mellan CDS spreaden och bond spreaden, samt att jämföra dessa över tid. Detta genomförs genom att testa för ett kointegrationssamband samt Granger-kausalitet mellan CDS spreaden och bond spreaden för varje enhet som ingår i urvalet, och för olika perioder. Också deskriptiv statistik används. Metod: Kvantitativ metod: Augmented Dickey-Fuller test, KPSS, Engle-Granger test, Johansen-test, Granger kausalitet Teoretiska perspektiv: Prissättningsmodeller för kreditrisk. Arbitragesamband. Empiri: Bond spread och CDS spread för 29 st företag (klassificerade som financials) från S&P 350 och S&P 500. Tidsperiod: 2004-01-01 till 2008-11-24. Slutsatser: Undersökningen visar på att de undersökta företagens CDS-... (More)
Syfte: Syftet är att undersöka sambandet mellan CDS spreaden och bond spreaden, samt att jämföra dessa över tid. Detta genomförs genom att testa för ett kointegrationssamband samt Granger-kausalitet mellan CDS spreaden och bond spreaden för varje enhet som ingår i urvalet, och för olika perioder. Också deskriptiv statistik används. Metod: Kvantitativ metod: Augmented Dickey-Fuller test, KPSS, Engle-Granger test, Johansen-test, Granger kausalitet Teoretiska perspektiv: Prissättningsmodeller för kreditrisk. Arbitragesamband. Empiri: Bond spread och CDS spread för 29 st företag (klassificerade som financials) från S&P 350 och S&P 500. Tidsperiod: 2004-01-01 till 2008-11-24. Slutsatser: Undersökningen visar på att de undersökta företagens CDS- respektive bond-spread uppvisar varierande grad av kointegration under de olika tidsperioderna som undersökts. Därmed är det svårt dra några egentliga slutsatser av de tvetydiga resultaten. Däremot står det att finna i materialet att både den genomsnittliga CDS-spreaden, genomsnittliga bond-spreaden och den genomsnittliga skillnaden dem emellan ökar markant under undersökningens sista 17 månader, vilka är präglade av finansiell oro. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mattsson, Nina and Berggren, Carl-Johan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
credit default swap, prissättning av kreditrisk, bond spread, arbitrage, kointegration, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351304
date added to LUP
2009-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:14:00
@misc{1351304,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att undersöka sambandet mellan CDS spreaden och bond spreaden, samt att jämföra dessa över tid. Detta genomförs genom att testa för ett kointegrationssamband samt Granger-kausalitet mellan CDS spreaden och bond spreaden för varje enhet som ingår i urvalet, och för olika perioder. Också deskriptiv statistik används. Metod: Kvantitativ metod: Augmented Dickey-Fuller test, KPSS, Engle-Granger test, Johansen-test, Granger kausalitet Teoretiska perspektiv: Prissättningsmodeller för kreditrisk. Arbitragesamband. Empiri: Bond spread och CDS spread för 29 st företag (klassificerade som financials) från S&P 350 och S&P 500. Tidsperiod: 2004-01-01 till 2008-11-24. Slutsatser: Undersökningen visar på att de undersökta företagens CDS- respektive bond-spread uppvisar varierande grad av kointegration under de olika tidsperioderna som undersökts. Därmed är det svårt dra några egentliga slutsatser av de tvetydiga resultaten. Däremot står det att finna i materialet att både den genomsnittliga CDS-spreaden, genomsnittliga bond-spreaden och den genomsnittliga skillnaden dem emellan ökar markant under undersökningens sista 17 månader, vilka är präglade av finansiell oro.},
 author    = {Mattsson, Nina and Berggren, Carl-Johan},
 keyword   = {credit default swap,prissättning av kreditrisk,bond spread,arbitrage,kointegration,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The relationship between CDS spreads and bond spreads – an empirical comparison},
 year     = {2009},
}