Advanced

Spin-Offs - En studie om den svenska aktiemarknadens reaktion i samband med nyhet om spin-off

Håkansson, David; Wickström, Hans; Albertson, Johan and Enochsson, Johan (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att med utgångspunkt från tidigare forskning och teorier undersöka moderbolagets aktiekursutveckling i samband med nyhet om spin-off. Studiens fokus ligger på hur reaktionen ser ut på kort sikt. För att undersöka detta genomförs en eventstudie där fem olika tidsperioder runt nyhetens tillkännagivande studeras. Det framtagna resultatet kommer sedan att återkopplas till relevanta teorier rörande ämnet samt jämföras med tidigare utförd forskning. Sammanfattningsvis konstateras det att en överkastning uppstår under den studerade perioden [1998-01-01 - 2008-05-01]. Enligt de statistiska testerna så är denna överavkastning signifikant utifrån olika nivåer för perioderna från nyhetsdagen fram till 2, 5 respektive 10 dagar... (More)
Syftet med studien är att med utgångspunkt från tidigare forskning och teorier undersöka moderbolagets aktiekursutveckling i samband med nyhet om spin-off. Studiens fokus ligger på hur reaktionen ser ut på kort sikt. För att undersöka detta genomförs en eventstudie där fem olika tidsperioder runt nyhetens tillkännagivande studeras. Det framtagna resultatet kommer sedan att återkopplas till relevanta teorier rörande ämnet samt jämföras med tidigare utförd forskning. Sammanfattningsvis konstateras det att en överkastning uppstår under den studerade perioden [1998-01-01 - 2008-05-01]. Enligt de statistiska testerna så är denna överavkastning signifikant utifrån olika nivåer för perioderna från nyhetsdagen fram till 2, 5 respektive 10 dagar efter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Håkansson, David; Wickström, Hans; Albertson, Johan and Enochsson, Johan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Spin-offs, överavkastning, eventstudie, effektiva marknadshypotesen, CAAR, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351309
date added to LUP
2008-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:09:51
@misc{1351309,
 abstract   = {Syftet med studien är att med utgångspunkt från tidigare forskning och teorier undersöka moderbolagets aktiekursutveckling i samband med nyhet om spin-off. Studiens fokus ligger på hur reaktionen ser ut på kort sikt. För att undersöka detta genomförs en eventstudie där fem olika tidsperioder runt nyhetens tillkännagivande studeras. Det framtagna resultatet kommer sedan att återkopplas till relevanta teorier rörande ämnet samt jämföras med tidigare utförd forskning. Sammanfattningsvis konstateras det att en överkastning uppstår under den studerade perioden [1998-01-01 - 2008-05-01]. Enligt de statistiska testerna så är denna överavkastning signifikant utifrån olika nivåer för perioderna från nyhetsdagen fram till 2, 5 respektive 10 dagar efter.},
 author    = {Håkansson, David and Wickström, Hans and Albertson, Johan and Enochsson, Johan},
 keyword   = {Spin-offs,överavkastning,eventstudie,effektiva marknadshypotesen,CAAR,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Spin-Offs - En studie om den svenska aktiemarknadens reaktion i samband med nyhet om spin-off},
 year     = {2008},
}