Advanced

Reala optioner och bioteknik - Betydelsen av flexibilitet vid värdering av bioteknikbolag

Nielsen, Fredrik; Berneheim, David and Uddenäs, Jakob (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Denna uppsats ämnar värdera bioteknikbolaget BioInvent International AB ur ett externt perspektiv med en realoptionsansats och undersöka hur detta värde förhåller sig till traditionell kassaflödesanalys och aktuell aktiekurs. Många bioteknikbolag är små forskningsbolag och har ännu inte kommersialiserat några produkter. Bolagens verksamhet är behäftad med hög risk. Dessa bolag är beroende av att inhämta kapital från investerare. Ett krav för att investerare skall tillföra pengar är att företagens tillgångar och potential kan värderas. Värderingen av ett bioteknikbolag bygger i stor utsträckning på företagets immateriella tillgångar och förväntningar på tillväxt- och lönsamhetspotentialen. Den diskonterade kassaflödesanalysen är den... (More)
Denna uppsats ämnar värdera bioteknikbolaget BioInvent International AB ur ett externt perspektiv med en realoptionsansats och undersöka hur detta värde förhåller sig till traditionell kassaflödesanalys och aktuell aktiekurs. Många bioteknikbolag är små forskningsbolag och har ännu inte kommersialiserat några produkter. Bolagens verksamhet är behäftad med hög risk. Dessa bolag är beroende av att inhämta kapital från investerare. Ett krav för att investerare skall tillföra pengar är att företagens tillgångar och potential kan värderas. Värderingen av ett bioteknikbolag bygger i stor utsträckning på företagets immateriella tillgångar och förväntningar på tillväxt- och lönsamhetspotentialen. Den diskonterade kassaflödesanalysen är den dominerande värderingsmetoden i dagsläget. Omfattande kritik har framförts mot kassaflödesanalysen för att den inte fångar flexibiliteten som erbjuds vid aktiv ledning och sålunda undervärderar bioteknikbolag. För att fånga flexibiliteten anslås en realoptionsansats. Realoptioner förmår att fånga värdet på flexibiliteten i bolag som agerar i en volatil miljö. Genom att inkorporera reala optioner för bioteknikbolagens värdeskapande tillgångar i värderingen är förhoppningen att erhålla ett mer rättvisande värde för bolaget. Värderingen av BioInvent International AB fokuserar på bolagets värdeskapande tillgångar. Bolagets kontraktstillverkning av antikroppar och läkemedelskandidater i klinisk fas identifieras som värdedeterminanter. En grundläggande kassaflödesanalys görs för bolaget. Flexibilitetsvärdet adderas i form av reala optioner. Tre reala optioner, förknippade med bolagets läkemedelskandidater i klinisk fas, identifieras. Värdet på de reala optionerna och flexibiliteten i bolaget bestäms med den bionomiala optionsvärderingsmodellen. För att estimera framtida intäkter utvecklas en livscykelmodell för biologiska läkemedel. Kostnader, utvecklingstider och sannolikheter för framgångsrik läkemedelsutveckling hämtas ifrån publicerade undersökningar. Värdet på BioInvent International AB bestäms till 870 miljoner SEK (128,5 miljoner USD) eller 15,65 SEK per aktie. Värdet på flexibiliteten uppgår till 22% av det totala bolagsvärdet. Erhållet resultat visar på att bolaget skulle vara övervärderat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nielsen, Fredrik; Berneheim, David and Uddenäs, Jakob
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Värdering, flexibilitet, reala optioner, kassaflödesanalys, bioteknik, biologiska läkemedel, antikroppar, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351323
date added to LUP
2008-01-07
date last changed
2012-04-02 16:55:39
@misc{1351323,
 abstract   = {Denna uppsats ämnar värdera bioteknikbolaget BioInvent International AB ur ett externt perspektiv med en realoptionsansats och undersöka hur detta värde förhåller sig till traditionell kassaflödesanalys och aktuell aktiekurs. Många bioteknikbolag är små forskningsbolag och har ännu inte kommersialiserat några produkter. Bolagens verksamhet är behäftad med hög risk. Dessa bolag är beroende av att inhämta kapital från investerare. Ett krav för att investerare skall tillföra pengar är att företagens tillgångar och potential kan värderas. Värderingen av ett bioteknikbolag bygger i stor utsträckning på företagets immateriella tillgångar och förväntningar på tillväxt- och lönsamhetspotentialen. Den diskonterade kassaflödesanalysen är den dominerande värderingsmetoden i dagsläget. Omfattande kritik har framförts mot kassaflödesanalysen för att den inte fångar flexibiliteten som erbjuds vid aktiv ledning och sålunda undervärderar bioteknikbolag. För att fånga flexibiliteten anslås en realoptionsansats. Realoptioner förmår att fånga värdet på flexibiliteten i bolag som agerar i en volatil miljö. Genom att inkorporera reala optioner för bioteknikbolagens värdeskapande tillgångar i värderingen är förhoppningen att erhålla ett mer rättvisande värde för bolaget. Värderingen av BioInvent International AB fokuserar på bolagets värdeskapande tillgångar. Bolagets kontraktstillverkning av antikroppar och läkemedelskandidater i klinisk fas identifieras som värdedeterminanter. En grundläggande kassaflödesanalys görs för bolaget. Flexibilitetsvärdet adderas i form av reala optioner. Tre reala optioner, förknippade med bolagets läkemedelskandidater i klinisk fas, identifieras. Värdet på de reala optionerna och flexibiliteten i bolaget bestäms med den bionomiala optionsvärderingsmodellen. För att estimera framtida intäkter utvecklas en livscykelmodell för biologiska läkemedel. Kostnader, utvecklingstider och sannolikheter för framgångsrik läkemedelsutveckling hämtas ifrån publicerade undersökningar. Värdet på BioInvent International AB bestäms till 870 miljoner SEK (128,5 miljoner USD) eller 15,65 SEK per aktie. Värdet på flexibiliteten uppgår till 22% av det totala bolagsvärdet. Erhållet resultat visar på att bolaget skulle vara övervärderat.},
 author    = {Nielsen, Fredrik and Berneheim, David and Uddenäs, Jakob},
 keyword   = {Värdering,flexibilitet,reala optioner,kassaflödesanalys,bioteknik,biologiska läkemedel,antikroppar,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Reala optioner och bioteknik - Betydelsen av flexibilitet vid värdering av bioteknikbolag},
 year     = {2008},
}