Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

RR 22 vs ny IAS 1 - en jämförelsestudie

Dahlgren, Mikael and Gamlén, Mattias (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med föreliggande uppsats är att göra en jämförelse mellan RR 22 och IASB: s utkast till ny IAS 1, samt analysera och diskutera vad skillnaderna kom-mer att få för konsekvenser för de finansiella rapporterna. Metod: För att kunna uppfylla vårt syfte med föreliggande uppsats har vi använt oss av en kvalitativ metod. Vi har också haft ett abduktivt synsätt. Slutsatser: Genom vår jämförelse och analys har vi kommit fram till att redovisningen blir striktare och mer detaljerad, vilket ökar jämförbarheten mellan olika företags finansiella rapporter, när IASB: s utkast till ny IAS 1 börjar gälla år 2005.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlgren, Mikael and Gamlén, Mattias
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
RR 22, IAS 1, Utkast, Finansiella rapporter, Jämförelse, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351347
date added to LUP
2003-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:37:57
@misc{1351347,
 abstract   = {Syfte: Syftet med föreliggande uppsats är att göra en jämförelse mellan RR 22 och IASB: s utkast till ny IAS 1, samt analysera och diskutera vad skillnaderna kom-mer att få för konsekvenser för de finansiella rapporterna. Metod: För att kunna uppfylla vårt syfte med föreliggande uppsats har vi använt oss av en kvalitativ metod. Vi har också haft ett abduktivt synsätt. Slutsatser: Genom vår jämförelse och analys har vi kommit fram till att redovisningen blir striktare och mer detaljerad, vilket ökar jämförbarheten mellan olika företags finansiella rapporter, när IASB: s utkast till ny IAS 1 börjar gälla år 2005.},
 author    = {Dahlgren, Mikael and Gamlén, Mattias},
 keyword   = {RR 22,IAS 1,Utkast,Finansiella rapporter,Jämförelse,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {RR 22 vs ny IAS 1 - en jämförelsestudie},
 year     = {2003},
}