Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Storlek, vinst eller kursutveckling - Vad förklarar VD:s ersättning?

Christiansson, Henrik ; Rosengren, Karolin and Tevnell, Caroline (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att granska företag noterade på A-listan vid Stockholmsbörsen för att undersöka huruvida ersättningen till den VD hos dessa kan förklaras av företagets storlek, vinst, absolut kursutveckling och relativ kursutveckling ur ett aktieägarperspektiv. Undersökningen kommer att genomföras med kvantitativ induktiv ansats och grundar sig på numerisk data och statistisk analys. Uppsatsen kommer att behandla samtliga företag vid Stockholmsbörsens A-lista, där utländska företag exkluderas. Därefter kommer en regressionsanalys att göras för att fastställa huruvida det föreligger ett samband mellan valda variabler. Av de undersökningar vi genomfört har vi kommit fram till att storleken på företaget har den största påverkan på VD:s... (More)
Uppsatsens syfte är att granska företag noterade på A-listan vid Stockholmsbörsen för att undersöka huruvida ersättningen till den VD hos dessa kan förklaras av företagets storlek, vinst, absolut kursutveckling och relativ kursutveckling ur ett aktieägarperspektiv. Undersökningen kommer att genomföras med kvantitativ induktiv ansats och grundar sig på numerisk data och statistisk analys. Uppsatsen kommer att behandla samtliga företag vid Stockholmsbörsens A-lista, där utländska företag exkluderas. Därefter kommer en regressionsanalys att göras för att fastställa huruvida det föreligger ett samband mellan valda variabler. Av de undersökningar vi genomfört har vi kommit fram till att storleken på företaget har den största påverkan på VD:s fasta ersättning, men har även inverkan på den rörliga ersättningen. Vi fann ett svagt samband mellan räntabilitet och VD:s rörliga ersättning och med detta kan slutsatsen dras att vinstmått utgör ett av många styrinstrument för att nå internt uppsatta mål. Något entydigt samband mellan ersättning och någon typ av kursutveckling påvisades inte. Därmed blir slutsatsen att ersättningssystemet på kort sikt inte fungerar ur ett aktieägarperspektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Christiansson, Henrik ; Rosengren, Karolin and Tevnell, Caroline
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ersättning, kursutveckling, belöningssystem, principalagentteori, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351408
date added to LUP
2004-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:57:34
@misc{1351408,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att granska företag noterade på A-listan vid Stockholmsbörsen för att undersöka huruvida ersättningen till den VD hos dessa kan förklaras av företagets storlek, vinst, absolut kursutveckling och relativ kursutveckling ur ett aktieägarperspektiv. Undersökningen kommer att genomföras med kvantitativ induktiv ansats och grundar sig på numerisk data och statistisk analys. Uppsatsen kommer att behandla samtliga företag vid Stockholmsbörsens A-lista, där utländska företag exkluderas. Därefter kommer en regressionsanalys att göras för att fastställa huruvida det föreligger ett samband mellan valda variabler. Av de undersökningar vi genomfört har vi kommit fram till att storleken på företaget har den största påverkan på VD:s fasta ersättning, men har även inverkan på den rörliga ersättningen. Vi fann ett svagt samband mellan räntabilitet och VD:s rörliga ersättning och med detta kan slutsatsen dras att vinstmått utgör ett av många styrinstrument för att nå internt uppsatta mål. Något entydigt samband mellan ersättning och någon typ av kursutveckling påvisades inte. Därmed blir slutsatsen att ersättningssystemet på kort sikt inte fungerar ur ett aktieägarperspektiv.},
 author    = {Christiansson, Henrik and Rosengren, Karolin and Tevnell, Caroline},
 keyword   = {Ersättning,kursutveckling,belöningssystem,principalagentteori,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Storlek, vinst eller kursutveckling - Vad förklarar VD:s ersättning?},
 year     = {2004},
}