Advanced

Lika men inte identiska, En jämförande studie av danska och svenska första linjechefer

Svensson, Stefan and Liljefors, Anders (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel lyder: Lika men inte identiska, En jämförande studie av danska och svenska första linje chefer. Studiens syfte är att undersöka skillnader och likheter mellan chefer på förstalinjenivå på sex stycken företag med kontor på både den svenska och danska sidan runt Öresundsområdet. Vi fokuserar dels på deras upplevelser som första linje chef och hur deras medarbetare ser på sina chefer och detta görs utifrån Geert Hofstedes fyra kulturdimensioner. Det primära tillvägagångssättet har utgjorts av en deduktiv ansats där semistrukturerade intervjuer med första linje chefer gjorts, samt med hjälp av enkäter undersökt deras medarbetares åsikter i ämnet. Både manliga och kvinnliga första linjechefer har intervjuats på plats med hjälp... (More)
Uppsatsens titel lyder: Lika men inte identiska, En jämförande studie av danska och svenska första linje chefer. Studiens syfte är att undersöka skillnader och likheter mellan chefer på förstalinjenivå på sex stycken företag med kontor på både den svenska och danska sidan runt Öresundsområdet. Vi fokuserar dels på deras upplevelser som första linje chef och hur deras medarbetare ser på sina chefer och detta görs utifrån Geert Hofstedes fyra kulturdimensioner. Det primära tillvägagångssättet har utgjorts av en deduktiv ansats där semistrukturerade intervjuer med första linje chefer gjorts, samt med hjälp av enkäter undersökt deras medarbetares åsikter i ämnet. Både manliga och kvinnliga första linjechefer har intervjuats på plats med hjälp av en intervjuguide. Vi har uppmuntrat de intervjuade cheferna att tala fritt kring frågorna och lagt till oplanerade följdfrågor vid behov. Dessförinnan och därefter har en genomgång av relevant sekundärlitteratur även gjorts. Slutsatser: Vår analys visar att Hofstedes teorier stämmer väl överens med vad vi kom fram till i våra resultat. Birkinshaw & Crainer hävdar att det finns ett specifikt svenskt ledarskap som bygger på samförstånd, känslighet och respekt. Resultatet av vår undersökning visar att Birkinshaw & Crainers teori även mycket väl skulle kunna stämma in på danska första linje chefer. Likheterna mellan danska och svenska första linje chefer är större än skillnaderna i ett internationellt perspektiv. Ser man i ett danskt – svenskt perspektiv är likheterna fortfarande stora, men att man i ett gränsöverskridande perspektiv måste ta hänsyn till skillnaderna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Stefan and Liljefors, Anders
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Danmark, Sverige, chef, förstalinjechef, interkultur, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351469
date added to LUP
2006-06-08
date last changed
2012-04-02 16:13:34
@misc{1351469,
 abstract   = {Uppsatsens titel lyder: Lika men inte identiska, En jämförande studie av danska och svenska första linje chefer. Studiens syfte är att undersöka skillnader och likheter mellan chefer på förstalinjenivå på sex stycken företag med kontor på både den svenska och danska sidan runt Öresundsområdet. Vi fokuserar dels på deras upplevelser som första linje chef och hur deras medarbetare ser på sina chefer och detta görs utifrån Geert Hofstedes fyra kulturdimensioner. Det primära tillvägagångssättet har utgjorts av en deduktiv ansats där semistrukturerade intervjuer med första linje chefer gjorts, samt med hjälp av enkäter undersökt deras medarbetares åsikter i ämnet. Både manliga och kvinnliga första linjechefer har intervjuats på plats med hjälp av en intervjuguide. Vi har uppmuntrat de intervjuade cheferna att tala fritt kring frågorna och lagt till oplanerade följdfrågor vid behov. Dessförinnan och därefter har en genomgång av relevant sekundärlitteratur även gjorts. Slutsatser: Vår analys visar att Hofstedes teorier stämmer väl överens med vad vi kom fram till i våra resultat. Birkinshaw & Crainer hävdar att det finns ett specifikt svenskt ledarskap som bygger på samförstånd, känslighet och respekt. Resultatet av vår undersökning visar att Birkinshaw & Crainers teori även mycket väl skulle kunna stämma in på danska första linje chefer. Likheterna mellan danska och svenska första linje chefer är större än skillnaderna i ett internationellt perspektiv. Ser man i ett danskt – svenskt perspektiv är likheterna fortfarande stora, men att man i ett gränsöverskridande perspektiv måste ta hänsyn till skillnaderna.},
 author    = {Svensson, Stefan and Liljefors, Anders},
 keyword   = {Danmark,Sverige,chef,förstalinjechef,interkultur,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lika men inte identiska, En jämförande studie av danska och svenska första linjechefer},
 year     = {2006},
}