Advanced

Konsumentens roll i innovationsprocessen- En studie av Lantmännen Cerealia

Haglund, Emma and Arwidsson, Henrik (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att studera innovations- processen i ett fallföretag för att öka förståelsen för konsumentens betydelse och roll i denna. Studien är av kvalitativ, explorativ och abduktiv karaktär. Primärdata har samlats in med hjälp av djupintervjuer med utvalda personer inom Lantmännen och Lantmännen Cerealia. Sekundärdata har samlats in från litteratur, vetenskapliga artiklar samt elektroniska dokument. Kapitlet behandlar teorier om begreppet innovation, innovationsprocesser genom tiderna samt olika sätt för att integrera konsumenten i processen. Det empiriska underlaget har samlats in genom intervjuer med 13 utvalda personer inom Lantmännen och Lantmännen Cerealia. Studien visar att Lantmännen Cerealias innovationsprocess... (More)
Syftet med denna uppsats är att studera innovations- processen i ett fallföretag för att öka förståelsen för konsumentens betydelse och roll i denna. Studien är av kvalitativ, explorativ och abduktiv karaktär. Primärdata har samlats in med hjälp av djupintervjuer med utvalda personer inom Lantmännen och Lantmännen Cerealia. Sekundärdata har samlats in från litteratur, vetenskapliga artiklar samt elektroniska dokument. Kapitlet behandlar teorier om begreppet innovation, innovationsprocesser genom tiderna samt olika sätt för att integrera konsumenten i processen. Det empiriska underlaget har samlats in genom intervjuer med 13 utvalda personer inom Lantmännen och Lantmännen Cerealia. Studien visar att Lantmännen Cerealias innovationsprocess ser olika ut beroende på typen av innovation och deras produktutvecklingsmodell måste anpassas därefter. Den bör även innehålla tydliga avstämningspunkter och kommuniceras internt. Vidare visar studien att för få radikala innovationer sker. Inte bara FoU utan även marknads- och produktionsfunktionen måste få ett större ansvar i detta. Tvåvägskommunikation med konsument saknas idag och via ett Internetverktyg skulle konsumenten kunna involveras oftare och lättare. Ledningen måste ge full support till förändringen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Haglund, Emma and Arwidsson, Henrik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Innovationsprocess, öppen innovation, verktyg för innovation, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351486
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:15:03
@misc{1351486,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att studera innovations- processen i ett fallföretag för att öka förståelsen för konsumentens betydelse och roll i denna. Studien är av kvalitativ, explorativ och abduktiv karaktär. Primärdata har samlats in med hjälp av djupintervjuer med utvalda personer inom Lantmännen och Lantmännen Cerealia. Sekundärdata har samlats in från litteratur, vetenskapliga artiklar samt elektroniska dokument. Kapitlet behandlar teorier om begreppet innovation, innovationsprocesser genom tiderna samt olika sätt för att integrera konsumenten i processen. Det empiriska underlaget har samlats in genom intervjuer med 13 utvalda personer inom Lantmännen och Lantmännen Cerealia. Studien visar att Lantmännen Cerealias innovationsprocess ser olika ut beroende på typen av innovation och deras produktutvecklingsmodell måste anpassas därefter. Den bör även innehålla tydliga avstämningspunkter och kommuniceras internt. Vidare visar studien att för få radikala innovationer sker. Inte bara FoU utan även marknads- och produktionsfunktionen måste få ett större ansvar i detta. Tvåvägskommunikation med konsument saknas idag och via ett Internetverktyg skulle konsumenten kunna involveras oftare och lättare. Ledningen måste ge full support till förändringen.},
 author    = {Haglund, Emma and Arwidsson, Henrik},
 keyword   = {Innovationsprocess,öppen innovation,verktyg för innovation,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konsumentens roll i innovationsprocessen- En studie av Lantmännen Cerealia},
 year     = {2009},
}