Advanced

Konsekvenser av den nya rådgivningslagen

Tofft, Helene and Eklund, Fredrik (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka de konsekvenser vilka kan uppstå för bankerna på grund av implementeringen av den nya rådgivningslagen och Finansinspektionens föreskrifter. Uppsatsen bygger på ett kvalitativt angreppssätt där vi genomfört fallstudier på två banker. Vi har valt att använda intervjuer som metod för att få en djupare insikt i vilka konsekvenser respondenterna tror kan uppstå, både för kundrelationen samt för banken. Efter att ha studerat de grundläggande teorierna om relationsmarknadsföring tittade vi på rådgivningslagen samt Finansinspektionens föreskrifter. Därefter genomfördes intervjuer för att få en bild av de konsekvenser vilka kunde uppstå. Intervjuerna har sedan vägts samman med uppsatsens teoretiska referensram... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka de konsekvenser vilka kan uppstå för bankerna på grund av implementeringen av den nya rådgivningslagen och Finansinspektionens föreskrifter. Uppsatsen bygger på ett kvalitativt angreppssätt där vi genomfört fallstudier på två banker. Vi har valt att använda intervjuer som metod för att få en djupare insikt i vilka konsekvenser respondenterna tror kan uppstå, både för kundrelationen samt för banken. Efter att ha studerat de grundläggande teorierna om relationsmarknadsföring tittade vi på rådgivningslagen samt Finansinspektionens föreskrifter. Därefter genomfördes intervjuer för att få en bild av de konsekvenser vilka kunde uppstå. Intervjuerna har sedan vägts samman med uppsatsens teoretiska referensram i analysen.
Vår teori är baserad på relationsmarknadsföringsteorier och på den nya rådgivningslagen och dess föreskrifter. Den största förändringen som införandet av den nya rådgivningslagen kommer att ge upphov till gäller de kunder som inte tidigare haft en personlig rådgivare. De kommer efter införandet av lagen att bli erbjudna en bättre rådgivning. Bankerna kommer att tvingas fördjupa sina relationer med kunderna, eftersom lagen kräver en ökad dokumentation av deras ekonomiska situation. För att lyckas med detta måste bankerna locka in kunderna till bankkontoren igen. Detta kommer att innebära stora kostnader för bankerna och även en förändring i deras arbete internt, men även externt mot kunden. En annan följd av den nya rådgivningslagen kan bli att bankerna kommer att segmentera kunderna mer för att klara av att hantera alla nya kundrelationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tofft, Helene and Eklund, Fredrik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Bank, rådgivare, kundrelationer, finansiella instrument, rådgivningslagen, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351491
date added to LUP
2004-06-09 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:11:09
@misc{1351491,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka de konsekvenser vilka kan uppstå för bankerna på grund av implementeringen av den nya rådgivningslagen och Finansinspektionens föreskrifter. Uppsatsen bygger på ett kvalitativt angreppssätt där vi genomfört fallstudier på två banker. Vi har valt att använda intervjuer som metod för att få en djupare insikt i vilka konsekvenser respondenterna tror kan uppstå, både för kundrelationen samt för banken. Efter att ha studerat de grundläggande teorierna om relationsmarknadsföring tittade vi på rådgivningslagen samt Finansinspektionens föreskrifter. Därefter genomfördes intervjuer för att få en bild av de konsekvenser vilka kunde uppstå. Intervjuerna har sedan vägts samman med uppsatsens teoretiska referensram i analysen.
Vår teori är baserad på relationsmarknadsföringsteorier och på den nya rådgivningslagen och dess föreskrifter. Den största förändringen som införandet av den nya rådgivningslagen kommer att ge upphov till gäller de kunder som inte tidigare haft en personlig rådgivare. De kommer efter införandet av lagen att bli erbjudna en bättre rådgivning. Bankerna kommer att tvingas fördjupa sina relationer med kunderna, eftersom lagen kräver en ökad dokumentation av deras ekonomiska situation. För att lyckas med detta måste bankerna locka in kunderna till bankkontoren igen. Detta kommer att innebära stora kostnader för bankerna och även en förändring i deras arbete internt, men även externt mot kunden. En annan följd av den nya rådgivningslagen kan bli att bankerna kommer att segmentera kunderna mer för att klara av att hantera alla nya kundrelationer.},
 author    = {Tofft, Helene and Eklund, Fredrik},
 keyword   = {Bank,rådgivare,kundrelationer,finansiella instrument,rådgivningslagen,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konsekvenser av den nya rådgivningslagen},
 year     = {2004},
}