Advanced

En extern tolkning av en intern problematik- En fallstudie av Cardos personalutveckling

Palmqvist, Peter and Nordlöf, Ulrika (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte är att undersöka hur företag kan bedriva strategiskt personalarbete och på vilket sätt olika insatser av strategisk personalutveckling kan påverka eller bidra till en god internrekrytering. Med hjälp av vald teori är vår ambition att studien resulterar i en analys av sannolika konsekvenser av fallföretagets valda strategi för personalutveckling. Vi har valt att genomföra en fallstudie med ett industriföretag vars huvudkontor är beläget i Malmö. Anledningen till att vi valt att just ett fallföretag är för att på så sätt underlätta för en analys där fokus och djup främjas. Vidare är vår ansats av abduktiv karaktär vilket innebär att vi arbetat med teori och empiri parallellt. Den empiriska studien består av tre intervjuer med... (More)
Vårt syfte är att undersöka hur företag kan bedriva strategiskt personalarbete och på vilket sätt olika insatser av strategisk personalutveckling kan påverka eller bidra till en god internrekrytering. Med hjälp av vald teori är vår ambition att studien resulterar i en analys av sannolika konsekvenser av fallföretagets valda strategi för personalutveckling. Vi har valt att genomföra en fallstudie med ett industriföretag vars huvudkontor är beläget i Malmö. Anledningen till att vi valt att just ett fallföretag är för att på så sätt underlätta för en analys där fokus och djup främjas. Vidare är vår ansats av abduktiv karaktär vilket innebär att vi arbetat med teori och empiri parallellt. Den empiriska studien består av tre intervjuer med medarbetare i olika befattningar på skilda nivåer i hierarkin. Slutsatserna bygger på en komplettering av Tichy’s (1982) modell. Vi belyser problemområden i samband med modellen och med personalutveckling. Personalutveckling är en process som fordrar medvetenhet av ledningen och uppmärksamhet omkring de beslut som de tar. HRM och strategisk personalutveckling kräver en anpassning av hela organisationen. Det är viktigt att företagen beaktar konsekvenserna av de många beslut som måste tas i denna process. Vi har av våra erfarenheter från fallföretaget och teori visat på ett antal problemområden, som är centrala för att kunna bedriva effektiv personalutveckling; Information, Erkännande av HRM-strategier, Flexibilitet, Urval, Matchning mellan individ och utvecklingsmöjligheter samt Kontinuitet och uppföljning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palmqvist, Peter and Nordlöf, Ulrika
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
HRM, Personalstrategier, Personalutveckling, Karriärplanering, Rekryteringsprocess, Flexibilitet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351519
date added to LUP
2004-05-11 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:01:33
@misc{1351519,
 abstract   = {Vårt syfte är att undersöka hur företag kan bedriva strategiskt personalarbete och på vilket sätt olika insatser av strategisk personalutveckling kan påverka eller bidra till en god internrekrytering. Med hjälp av vald teori är vår ambition att studien resulterar i en analys av sannolika konsekvenser av fallföretagets valda strategi för personalutveckling. Vi har valt att genomföra en fallstudie med ett industriföretag vars huvudkontor är beläget i Malmö. Anledningen till att vi valt att just ett fallföretag är för att på så sätt underlätta för en analys där fokus och djup främjas. Vidare är vår ansats av abduktiv karaktär vilket innebär att vi arbetat med teori och empiri parallellt. Den empiriska studien består av tre intervjuer med medarbetare i olika befattningar på skilda nivåer i hierarkin. Slutsatserna bygger på en komplettering av Tichy’s (1982) modell. Vi belyser problemområden i samband med modellen och med personalutveckling. Personalutveckling är en process som fordrar medvetenhet av ledningen och uppmärksamhet omkring de beslut som de tar. HRM och strategisk personalutveckling kräver en anpassning av hela organisationen. Det är viktigt att företagen beaktar konsekvenserna av de många beslut som måste tas i denna process. Vi har av våra erfarenheter från fallföretaget och teori visat på ett antal problemområden, som är centrala för att kunna bedriva effektiv personalutveckling; Information, Erkännande av HRM-strategier, Flexibilitet, Urval, Matchning mellan individ och utvecklingsmöjligheter samt Kontinuitet och uppföljning.},
 author    = {Palmqvist, Peter and Nordlöf, Ulrika},
 keyword   = {HRM,Personalstrategier,Personalutveckling,Karriärplanering,Rekryteringsprocess,Flexibilitet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En extern tolkning av en intern problematik- En fallstudie av Cardos personalutveckling},
 year     = {2004},
}