Advanced

Produktplagiering-ur ett annat perspektiv

Weremko, Kamila and Gajecki, Konrad (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Detta arbete Fokuserar på att belysa och öka förståelsen kring fördelarna för värdföretag utsatta för olaga kopierings- och plagieringsverksamhet. Globaliseringen tillsammans med den hastiga teknologiska utvecklingen har skapat möjligheter för utomstående företag att basera sin produktion och försäljning på kopiering av andras innovationer, varumärken och produkter. Eftersom plagiering och produktkopiering har på senaste år intensifierats i både tillverkning och handel, räcker inte de gällande rättsreglarna till för motarbetning av problemet. Tidigare undersökningar och teorier har mestadels inriktat sig på de negativa aspekterna produktkopiering bringar samt hur man bekämpar dessa. Därför försöker denna studie inta ett annat perspektiv... (More)
Detta arbete Fokuserar på att belysa och öka förståelsen kring fördelarna för värdföretag utsatta för olaga kopierings- och plagieringsverksamhet. Globaliseringen tillsammans med den hastiga teknologiska utvecklingen har skapat möjligheter för utomstående företag att basera sin produktion och försäljning på kopiering av andras innovationer, varumärken och produkter. Eftersom plagiering och produktkopiering har på senaste år intensifierats i både tillverkning och handel, räcker inte de gällande rättsreglarna till för motarbetning av problemet. Tidigare undersökningar och teorier har mestadels inriktat sig på de negativa aspekterna produktkopiering bringar samt hur man bekämpar dessa. Därför försöker denna studie inta ett annat perspektiv och belysa positiva aspekter av produktplagiering för värdföretag. Analysen av de undersökta företagen tillsammans med den teoretiska referensramen har påvisat att företags tillvägagångssätt för att nyttja de positiva aspekter som uppkommer vid produktkopiering skrider mot den klassiska resursbaserade vyn. Kopiering behöver inte leda till minskande konkurrensfördelar, utan möjligheten till skapandet av nya. Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att de viktigaste faktorerna bakom en lyckad strategi vilar på starka nätverkseffekter. En ökande användarbas är central för att lyckas dra nytta av självutlösande positiva effekter som bidrar till högre brand image, innovation och effektiviteter av olika slag. En positivt ökande spiral av användarbasen kan erhållas genom ett arbete mot standarddefiniering, öppna system och bundling. Övriga medverkande krafter som starka varumärken anses vara betydelsefulla för att skapa och nyttja de positiva effekterna av produktkopiering. Analysen av de undersökta företagen tillsammans med den teoretiska referensramen har påvisat att företags tillvägagångssätt för att nyttja de positiva aspekter som uppkommer vid produktkopiering skrider mot den klassiska resursbaserade vyn. Kopiering behöver inte leda till minskande konkurrensfördelar, utan möjligheten till skapandet av nya. Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att de viktigaste faktorerna bakom en lyckad strategi vilar på starka nätverkseffekter. En ökande användarbas är central för att lyckas dra nytta av självutlösande positiva effekter som bidrar till högre brand image, innovation och effektiviteter av olika slag. En positivt ökande spiral av användarbasen kan erhållas genom ett arbete mot standarddefiniering, öppna system och bundling. Övriga medverkande krafter som starka varumärken anses vara betydelsefulla för att skapa och nyttja de positiva effekterna av produktkopiering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Weremko, Kamila and Gajecki, Konrad
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Plagiering, kopiering, imitering, nätverkseffekter, användarbas, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351562
date added to LUP
2008-06-09
date last changed
2012-04-02 17:05:49
@misc{1351562,
 abstract   = {Detta arbete Fokuserar på att belysa och öka förståelsen kring fördelarna för värdföretag utsatta för olaga kopierings- och plagieringsverksamhet. Globaliseringen tillsammans med den hastiga teknologiska utvecklingen har skapat möjligheter för utomstående företag att basera sin produktion och försäljning på kopiering av andras innovationer, varumärken och produkter. Eftersom plagiering och produktkopiering har på senaste år intensifierats i både tillverkning och handel, räcker inte de gällande rättsreglarna till för motarbetning av problemet. Tidigare undersökningar och teorier har mestadels inriktat sig på de negativa aspekterna produktkopiering bringar samt hur man bekämpar dessa. Därför försöker denna studie inta ett annat perspektiv och belysa positiva aspekter av produktplagiering för värdföretag. Analysen av de undersökta företagen tillsammans med den teoretiska referensramen har påvisat att företags tillvägagångssätt för att nyttja de positiva aspekter som uppkommer vid produktkopiering skrider mot den klassiska resursbaserade vyn. Kopiering behöver inte leda till minskande konkurrensfördelar, utan möjligheten till skapandet av nya. Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att de viktigaste faktorerna bakom en lyckad strategi vilar på starka nätverkseffekter. En ökande användarbas är central för att lyckas dra nytta av självutlösande positiva effekter som bidrar till högre brand image, innovation och effektiviteter av olika slag. En positivt ökande spiral av användarbasen kan erhållas genom ett arbete mot standarddefiniering, öppna system och bundling. Övriga medverkande krafter som starka varumärken anses vara betydelsefulla för att skapa och nyttja de positiva effekterna av produktkopiering. Analysen av de undersökta företagen tillsammans med den teoretiska referensramen har påvisat att företags tillvägagångssätt för att nyttja de positiva aspekter som uppkommer vid produktkopiering skrider mot den klassiska resursbaserade vyn. Kopiering behöver inte leda till minskande konkurrensfördelar, utan möjligheten till skapandet av nya. Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att de viktigaste faktorerna bakom en lyckad strategi vilar på starka nätverkseffekter. En ökande användarbas är central för att lyckas dra nytta av självutlösande positiva effekter som bidrar till högre brand image, innovation och effektiviteter av olika slag. En positivt ökande spiral av användarbasen kan erhållas genom ett arbete mot standarddefiniering, öppna system och bundling. Övriga medverkande krafter som starka varumärken anses vara betydelsefulla för att skapa och nyttja de positiva effekterna av produktkopiering.},
 author    = {Weremko, Kamila and Gajecki, Konrad},
 keyword   = {Plagiering,kopiering,imitering,nätverkseffekter,användarbas,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Produktplagiering-ur ett annat perspektiv},
 year     = {2008},
}