Advanced

En studie av social redovisning - Hur omfattande är den idag?

Rankell, Petter; Hansson, Johan and Lindström, Johan (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Den senaste tidens växande kritik mot den ökade globaliseringen har medfört att företagets intressenter ställt ett allt större krav på företagens informationsgivning. Som svar på denna kritik har företagen, på frivillig basis, börjat lämna en allt mer omfattande redovisning om deras påverkan på omvärlden. Vårt syfte är att kartlägga vilken typ av social information som företagen redovisar. Vi avser även att undersöka till vilka intressenter denna information riktar sig samt vilka de huvudsakliga argumenten är till att företagen väljer att informera om sitt sociala engagemang. Slutligen avser vi att undersöka företagens inställning till standardiserade riktlinjer för social redovisning. Detta kommer vi att göra genom dels en teoristudie... (More)
Den senaste tidens växande kritik mot den ökade globaliseringen har medfört att företagets intressenter ställt ett allt större krav på företagens informationsgivning. Som svar på denna kritik har företagen, på frivillig basis, börjat lämna en allt mer omfattande redovisning om deras påverkan på omvärlden. Vårt syfte är att kartlägga vilken typ av social information som företagen redovisar. Vi avser även att undersöka till vilka intressenter denna information riktar sig samt vilka de huvudsakliga argumenten är till att företagen väljer att informera om sitt sociala engagemang. Slutligen avser vi att undersöka företagens inställning till standardiserade riktlinjer för social redovisning. Detta kommer vi att göra genom dels en teoristudie samt genom en enkätundersökning som omfattar 100 av Sveriges största företag. Syftet med kartläggningen är att se vilka företag som informerar om sitt sociala engagemang och vilka informationskanaler som företagen använder sig av. Vi kommer även att kartlägga vilka områden som de olika företagen informerar om. Vår studie visar att företagen lämnar stora mängder frivillig information av olika typer, men att innehållet 6ch formen på denna redovisning varierar mellan företagen. Vidare har vi kommit fram till att intressenterna som bolagen främst riktar sig till är deras anställda och deras kunder. De huvudsakliga anledningarna till att företagen väljer att informera om sitt sociala engagemang är de konkurrensfördelar som kan uppnås gentemot andra bolag. Angående företagens syn på utökade riktlinjer inom social redovisning, anser företagen att det krävs någon form av standardisering. De ser dock inget behov av någon ytterligare lagstiftning inom området. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rankell, Petter; Hansson, Johan and Lindström, Johan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Social redovisning, socialt ansvar, frivillig redovisning, disclosure, årsredovisning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351611
date added to LUP
2004-06-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:09:46
@misc{1351611,
 abstract   = {Den senaste tidens växande kritik mot den ökade globaliseringen har medfört att företagets intressenter ställt ett allt större krav på företagens informationsgivning. Som svar på denna kritik har företagen, på frivillig basis, börjat lämna en allt mer omfattande redovisning om deras påverkan på omvärlden. Vårt syfte är att kartlägga vilken typ av social information som företagen redovisar. Vi avser även att undersöka till vilka intressenter denna information riktar sig samt vilka de huvudsakliga argumenten är till att företagen väljer att informera om sitt sociala engagemang. Slutligen avser vi att undersöka företagens inställning till standardiserade riktlinjer för social redovisning. Detta kommer vi att göra genom dels en teoristudie samt genom en enkätundersökning som omfattar 100 av Sveriges största företag. Syftet med kartläggningen är att se vilka företag som informerar om sitt sociala engagemang och vilka informationskanaler som företagen använder sig av. Vi kommer även att kartlägga vilka områden som de olika företagen informerar om. Vår studie visar att företagen lämnar stora mängder frivillig information av olika typer, men att innehållet 6ch formen på denna redovisning varierar mellan företagen. Vidare har vi kommit fram till att intressenterna som bolagen främst riktar sig till är deras anställda och deras kunder. De huvudsakliga anledningarna till att företagen väljer att informera om sitt sociala engagemang är de konkurrensfördelar som kan uppnås gentemot andra bolag. Angående företagens syn på utökade riktlinjer inom social redovisning, anser företagen att det krävs någon form av standardisering. De ser dock inget behov av någon ytterligare lagstiftning inom området.},
 author    = {Rankell, Petter and Hansson, Johan and Lindström, Johan},
 keyword   = {Social redovisning,socialt ansvar,frivillig redovisning,disclosure,årsredovisning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie av social redovisning - Hur omfattande är den idag?},
 year     = {2004},
}