Advanced

Boende - en ny strategi: Marknadsföring genom ett event! Studieobjekt: Trelleborg

Grebasch, Sofia and Grönkvist, Marie (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att utröna hur events kan påverka boendeattraktionen till en stad och åskådliggöra andra påverkande faktorer. Metod: I vår uppsats har vi valt att använda oss av en kombination av kvalitativa intervjuer och en kvantitativ enkätundersökning. Vi utförde personliga semistrukturerade intervjuer med representanter från studieobjektet Trelleborgs kommun, medan enkätundersökningen genomfördes under två dagar i de centrala delarna av Trelleborg stad. Teoretiska perspektiv: Det huvudsakliga teoretiska perspektivet i vår uppsats utgörs av teorier kring Place marketing, Event marketing och Boendeattraktion. Dessa sammankopplas i en teoretisk referensram som ligger till grund för analysen. Empiri: Trelleborgs... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att utröna hur events kan påverka boendeattraktionen till en stad och åskådliggöra andra påverkande faktorer. Metod: I vår uppsats har vi valt att använda oss av en kombination av kvalitativa intervjuer och en kvantitativ enkätundersökning. Vi utförde personliga semistrukturerade intervjuer med representanter från studieobjektet Trelleborgs kommun, medan enkätundersökningen genomfördes under två dagar i de centrala delarna av Trelleborg stad. Teoretiska perspektiv: Det huvudsakliga teoretiska perspektivet i vår uppsats utgörs av teorier kring Place marketing, Event marketing och Boendeattraktion. Dessa sammankopplas i en teoretisk referensram som ligger till grund för analysen. Empiri: Trelleborgs ambition är att profilera sig som en boendekommun, vilket återspeglades i intervjuerna. De främsta målen med det planerade 750-årsjublieet är att dels skapa uppmärksamhet kring det ”goda boendet” i Trelleborg och dels att skapa stolthet över kommunen hos de nuvarande invånarna. Resultat: I vår uppsats har vi teoretiskt kommit fram till att event är en faktor som har inverkan på boendeattraktionen. Dock har det även, genom de kvalitativa och kvantitativa studierna, framförts en rad andra faktorer som också har en påverkan på attraktionen. Beaktansvärt är att kommunrepresentanternas uppfattning skiljer sig markant från kommuninvånarnas rörande vilka boendefaktorer som är av störst vikt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grebasch, Sofia and Grönkvist, Marie
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Place marketing, Event marketing, Boendeattraktion, Varumärkning, Image, Identitet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351631
date added to LUP
2006-06-07
date last changed
2012-04-02 16:09:03
@misc{1351631,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att utröna hur events kan påverka boendeattraktionen till en stad och åskådliggöra andra påverkande faktorer. Metod: I vår uppsats har vi valt att använda oss av en kombination av kvalitativa intervjuer och en kvantitativ enkätundersökning. Vi utförde personliga semistrukturerade intervjuer med representanter från studieobjektet Trelleborgs kommun, medan enkätundersökningen genomfördes under två dagar i de centrala delarna av Trelleborg stad. Teoretiska perspektiv: Det huvudsakliga teoretiska perspektivet i vår uppsats utgörs av teorier kring Place marketing, Event marketing och Boendeattraktion. Dessa sammankopplas i en teoretisk referensram som ligger till grund för analysen. Empiri: Trelleborgs ambition är att profilera sig som en boendekommun, vilket återspeglades i intervjuerna. De främsta målen med det planerade 750-årsjublieet är att dels skapa uppmärksamhet kring det ”goda boendet” i Trelleborg och dels att skapa stolthet över kommunen hos de nuvarande invånarna. Resultat: I vår uppsats har vi teoretiskt kommit fram till att event är en faktor som har inverkan på boendeattraktionen. Dock har det även, genom de kvalitativa och kvantitativa studierna, framförts en rad andra faktorer som också har en påverkan på attraktionen. Beaktansvärt är att kommunrepresentanternas uppfattning skiljer sig markant från kommuninvånarnas rörande vilka boendefaktorer som är av störst vikt.},
 author    = {Grebasch, Sofia and Grönkvist, Marie},
 keyword   = {Place marketing,Event marketing,Boendeattraktion,Varumärkning,Image,Identitet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Boende - en ny strategi: Marknadsföring genom ett event! Studieobjekt: Trelleborg},
 year     = {2006},
}