Advanced

HAR BÖRSEN FÅTT INFLUENSAN? - En event-studie av huruvida fågelinfluensan har påverkat finansiella marknader

Hasslert, Adam and Johnsen, Martin (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SYFTE: Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida uttalanden från Världshälsoorganisationen, gällande första händelsen av att vild¬fågel, hönsfågel eller människa blivit smittad av H5N1 i ett land, har bidragit till abnormala prisrörelser hos aktuellt lands noterade företag med hönsfågelrelaterad verksamhet.
METOD: Undersökningen är en event-studie där aktiekurers utveckling har undersökts vid informationshändelser rörande fågelinfluensan. För att estimera en jämförande normal avkastning har vi använt oss av en kombinerad OLS- och ARMA-modellering.
TEORETISKT PERSPEKTIV: Den effektiva marknadshypotesen är den grundläggande teorin som använts för att analysera insamlad empiri, som även tillsammans med andra studier inom samma ämnesområde... (More)
SYFTE: Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida uttalanden från Världshälsoorganisationen, gällande första händelsen av att vild¬fågel, hönsfågel eller människa blivit smittad av H5N1 i ett land, har bidragit till abnormala prisrörelser hos aktuellt lands noterade företag med hönsfågelrelaterad verksamhet.
METOD: Undersökningen är en event-studie där aktiekurers utveckling har undersökts vid informationshändelser rörande fågelinfluensan. För att estimera en jämförande normal avkastning har vi använt oss av en kombinerad OLS- och ARMA-modellering.
TEORETISKT PERSPEKTIV: Den effektiva marknadshypotesen är den grundläggande teorin som använts för att analysera insamlad empiri, som även tillsammans med andra studier inom samma ämnesområde utgör det använda teoretiska ramverket.
EMPIRI: 19 informationshändelsers påverkan på aktiekurser har analyse¬rats för att estimera normal och abnormal avkastning. Dessa 19 aktiekurser härstammar från 18 olika företag, belägna i sju olika länder.
SLUTSATSER: Undersökningens resultat tyder på att undersökta företags aktiepriser inte påverkats nämnvärt av WHO:s uttalande om att H5N1-viruset spritt sig till respektive företags land. Det finns dock ingen möjlighet att dra några statistiskt signifikanta slut¬satser grundade på undersökningen och dess analyserade empiri. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hasslert, Adam and Johnsen, Martin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
H5N1, Livsmedelsindustrin, Event-studie, Effektiva marknads¬hypotesen, ARMA, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351643
date added to LUP
2006-06-07
date last changed
2012-04-02 16:46:31
@misc{1351643,
 abstract   = {SYFTE: Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida uttalanden från Världshälsoorganisationen, gällande första händelsen av att vild¬fågel, hönsfågel eller människa blivit smittad av H5N1 i ett land, har bidragit till abnormala prisrörelser hos aktuellt lands noterade företag med hönsfågelrelaterad verksamhet.
METOD: Undersökningen är en event-studie där aktiekurers utveckling har undersökts vid informationshändelser rörande fågelinfluensan. För att estimera en jämförande normal avkastning har vi använt oss av en kombinerad OLS- och ARMA-modellering.
TEORETISKT PERSPEKTIV: Den effektiva marknadshypotesen är den grundläggande teorin som använts för att analysera insamlad empiri, som även tillsammans med andra studier inom samma ämnesområde utgör det använda teoretiska ramverket.
EMPIRI: 19 informationshändelsers påverkan på aktiekurser har analyse¬rats för att estimera normal och abnormal avkastning. Dessa 19 aktiekurser härstammar från 18 olika företag, belägna i sju olika länder.
SLUTSATSER: Undersökningens resultat tyder på att undersökta företags aktiepriser inte påverkats nämnvärt av WHO:s uttalande om att H5N1-viruset spritt sig till respektive företags land. Det finns dock ingen möjlighet att dra några statistiskt signifikanta slut¬satser grundade på undersökningen och dess analyserade empiri.},
 author    = {Hasslert, Adam and Johnsen, Martin},
 keyword   = {H5N1,Livsmedelsindustrin,Event-studie,Effektiva marknads¬hypotesen,ARMA,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {HAR BÖRSEN FÅTT INFLUENSAN? - En event-studie av huruvida fågelinfluensan har påverkat finansiella marknader},
 year     = {2006},
}