Advanced

Större, rikare och friskare och fortfarande förbisedda - Varför?

Ahlm, Sara; Holmström, Maria and Gawek, Dorotea (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med vår forskning är att undersöka varför inte fler företag inom resebranschen i Sverige har valt att rikta mer av sin marknadskommunikation till, och valt att fokusera mer på 50+ marknaden, trots att mycket fakta belyser segmentets attraktivitet. Vi har valt en deduktiv undersökningsansats och en kvalitativ forskningsmetod. Telefon- och mailintervjuer ligger till grund för vår insamling av empirin.De teoretiska aspekter som vi valt är orsaker till ignorans av 50+marknaden, image, universell design, kognitiv ålder, kommunikationsteori och age cohort. Dessa har i avsikt att hjälpa oss tolka det empiriska materialet. Vi har valt att intervjua en kommunikationsdirektör och marknadschefer på ledande svenska resebolag, grundaren och... (More)
Syftet med vår forskning är att undersöka varför inte fler företag inom resebranschen i Sverige har valt att rikta mer av sin marknadskommunikation till, och valt att fokusera mer på 50+ marknaden, trots att mycket fakta belyser segmentets attraktivitet. Vi har valt en deduktiv undersökningsansats och en kvalitativ forskningsmetod. Telefon- och mailintervjuer ligger till grund för vår insamling av empirin.De teoretiska aspekter som vi valt är orsaker till ignorans av 50+marknaden, image, universell design, kognitiv ålder, kommunikationsteori och age cohort. Dessa har i avsikt att hjälpa oss tolka det empiriska materialet. Vi har valt att intervjua en kommunikationsdirektör och marknadschefer på ledande svenska resebolag, grundaren och delägaren av Senioragency Stockholm samt en framtida entreprenör i resebranschen. Valet föll på dessa respondenter då vi anser de kan hjälpa oss att besvara vår forskningsfråga. I slutsatsen presenterar vi svaret på vår forskningsfråga. Vi anser att den knappa fokuseringen mot 50+marknaden främst beror på en negativ syn på ålderdom i samhället (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlm, Sara; Holmström, Maria and Gawek, Dorotea
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
50+marknaden, resebranschen, fokusering, marknadskommunikation, image, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351665
date added to LUP
2006-06-05
date last changed
2012-04-02 16:12:56
@misc{1351665,
 abstract   = {Syftet med vår forskning är att undersöka varför inte fler företag inom resebranschen i Sverige har valt att rikta mer av sin marknadskommunikation till, och valt att fokusera mer på 50+ marknaden, trots att mycket fakta belyser segmentets attraktivitet. Vi har valt en deduktiv undersökningsansats och en kvalitativ forskningsmetod. Telefon- och mailintervjuer ligger till grund för vår insamling av empirin.De teoretiska aspekter som vi valt är orsaker till ignorans av 50+marknaden, image, universell design, kognitiv ålder, kommunikationsteori och age cohort. Dessa har i avsikt att hjälpa oss tolka det empiriska materialet. Vi har valt att intervjua en kommunikationsdirektör och marknadschefer på ledande svenska resebolag, grundaren och delägaren av Senioragency Stockholm samt en framtida entreprenör i resebranschen. Valet föll på dessa respondenter då vi anser de kan hjälpa oss att besvara vår forskningsfråga. I slutsatsen presenterar vi svaret på vår forskningsfråga. Vi anser att den knappa fokuseringen mot 50+marknaden främst beror på en negativ syn på ålderdom i samhället},
 author    = {Ahlm, Sara and Holmström, Maria and Gawek, Dorotea},
 keyword   = {50+marknaden,resebranschen,fokusering,marknadskommunikation,image,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Större, rikare och friskare och fortfarande förbisedda - Varför?},
 year     = {2006},
}