Advanced

Balanced scorecard i sjukvården - en jämförelse

Lindblad, Staffan and Persson, Mattias (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problemformulering: Vi vill först och främst på grund av vikten av effektiv styrning inom offentlig förvaltning undersöka hur olika sjukvårdsenheter inom Region Skåne rent praktiskt arbetar med balanced scorecard (BSC) i olika kontexter. Vi ställer oss följande frågor: -Vilka motiv låg till grund för införandet av verktyget BSC?
-Hur såg framtagningsprocess och implementering av BSC ut?
-Hur ser tillämpningen av BSC ut? -Vad är de viktigaste skälen till användandet av BSC? Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka motiven bakom införandet av balanced scorecard inom sjukvården, beskriva och analysera framtagningsprocesser samt tillämpning av och skäl till användning av verktyget. Metod: Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning på tre... (More)
Problemformulering: Vi vill först och främst på grund av vikten av effektiv styrning inom offentlig förvaltning undersöka hur olika sjukvårdsenheter inom Region Skåne rent praktiskt arbetar med balanced scorecard (BSC) i olika kontexter. Vi ställer oss följande frågor: -Vilka motiv låg till grund för införandet av verktyget BSC?
-Hur såg framtagningsprocess och implementering av BSC ut?
-Hur ser tillämpningen av BSC ut? -Vad är de viktigaste skälen till användandet av BSC? Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka motiven bakom införandet av balanced scorecard inom sjukvården, beskriva och analysera framtagningsprocesser samt tillämpning av och skäl till användning av verktyget. Metod: Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning på tre separata sjukvårdsenheter i Skåne. Denna undersökningsansats grundar sig främst på vårt behov av att nå en djupare insikt om bredden och helheten i arbetet med BSC. Den insamlade informationen sammanställdes och analyserades. I analysen gjordes kopplingar till valda teoridelar samt jämförelser mellan verksamheterna. Slutsatser: Våra fallstudier har haft olika motiv till införandet av BSC; sammanslagningen av flera avdelningar till en enhet, utvärdera och följa upp en entreprenör respektive styra organisation med många enheter. Genom att utveckla och låta BSC mogna fram samt använda sig av de anställdas erfarenheter och kunskap är det möjligt att implementera ett verktyg som når hög acceptans inom organisationen. Härigenom ökar också förståelsen för verksamhetens strategiska mål. BSC i kombination med IT-stöd är en optimal lösning för insamlandet av information samt hålla densamma lättillgänglig. BSC är ett effektivt, flexibelt och mångsidigt instrument som detaljerat återger en bra helhetsbild av organisationens verksamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindblad, Staffan and Persson, Mattias
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
BSC, balanced scorecard, balanserade styrkort, balanserad styrning, sjukvårdsekonomi, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351684
date added to LUP
2006-05-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:58:43
@misc{1351684,
 abstract   = {Problemformulering: Vi vill först och främst på grund av vikten av effektiv styrning inom offentlig förvaltning undersöka hur olika sjukvårdsenheter inom Region Skåne rent praktiskt arbetar med balanced scorecard (BSC) i olika kontexter. Vi ställer oss följande frågor: -Vilka motiv låg till grund för införandet av verktyget BSC?
-Hur såg framtagningsprocess och implementering av BSC ut?
-Hur ser tillämpningen av BSC ut? -Vad är de viktigaste skälen till användandet av BSC? Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka motiven bakom införandet av balanced scorecard inom sjukvården, beskriva och analysera framtagningsprocesser samt tillämpning av och skäl till användning av verktyget. Metod: Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning på tre separata sjukvårdsenheter i Skåne. Denna undersökningsansats grundar sig främst på vårt behov av att nå en djupare insikt om bredden och helheten i arbetet med BSC. Den insamlade informationen sammanställdes och analyserades. I analysen gjordes kopplingar till valda teoridelar samt jämförelser mellan verksamheterna. Slutsatser: Våra fallstudier har haft olika motiv till införandet av BSC; sammanslagningen av flera avdelningar till en enhet, utvärdera och följa upp en entreprenör respektive styra organisation med många enheter. Genom att utveckla och låta BSC mogna fram samt använda sig av de anställdas erfarenheter och kunskap är det möjligt att implementera ett verktyg som når hög acceptans inom organisationen. Härigenom ökar också förståelsen för verksamhetens strategiska mål. BSC i kombination med IT-stöd är en optimal lösning för insamlandet av information samt hålla densamma lättillgänglig. BSC är ett effektivt, flexibelt och mångsidigt instrument som detaljerat återger en bra helhetsbild av organisationens verksamhet.},
 author    = {Lindblad, Staffan and Persson, Mattias},
 keyword   = {BSC,balanced scorecard,balanserade styrkort,balanserad styrning,sjukvårdsekonomi,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Balanced scorecard i sjukvården - en jämförelse},
 year     = {2006},
}