Advanced

Organisk tillväxt eller tillväxt via förvärv - en studie av Axis Communications och Bringwell

Eriksson, Martin and Schoszarzek, Heidi (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Vårt syfte är att belysa företags val av tillväxtstrategierna organiskt tillväxt och tillväxt via förvärv. Genom att analysera två företag övergripande teoretiskt och empiriskt praktiskt skall slutsatser dras hur valet av respektive tillväxtstrategi har framkommit och om tillväxtstrategierna påverkar eller påverkas av organisationen och av företagskulturen. Metod:
Vi har valt att arbeta utifrån en abduktiv ansats. Undersökningen baseras på en kvalitativ fallstudie av Axis och Bringwells tillväxtstrategier. Teoretiska perspektiv:
I teorin behandlas tillväxt och olika strategier för tillväxt som ett företag kan tillämpa. Fokus ligger på att belysa organiskt tillväxt och tillväxt via förvärv. Vi presenterar även teori som berör... (More)
Syfte: Vårt syfte är att belysa företags val av tillväxtstrategierna organiskt tillväxt och tillväxt via förvärv. Genom att analysera två företag övergripande teoretiskt och empiriskt praktiskt skall slutsatser dras hur valet av respektive tillväxtstrategi har framkommit och om tillväxtstrategierna påverkar eller påverkas av organisationen och av företagskulturen. Metod:
Vi har valt att arbeta utifrån en abduktiv ansats. Undersökningen baseras på en kvalitativ fallstudie av Axis och Bringwells tillväxtstrategier. Teoretiska perspektiv:
I teorin behandlas tillväxt och olika strategier för tillväxt som ett företag kan tillämpa. Fokus ligger på att belysa organiskt tillväxt och tillväxt via förvärv. Vi presenterar även teori som berör organisationsstruktur och företagskultur. Empiri:
Här ges en inblick i företagens val och konsekvenser av tillväxtstrategierna, organisk tillväxt och tillväxt via förvärv. Empirin består både av primärdata och sekundärdata. Slutsatser:
Vid tillväxt ser vi ett klart samband mellan strategi, struktur och företagskultur. Dessa olika delar påverkar varandra. En viktig faktor som påverkar valet av tillväxtsstrategi är hur det ser ut på den marknad som företaget agerar på. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Martin and Schoszarzek, Heidi
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Tillväxt, organisk tillväxt, förvärv, organisationsstruktur, företagskultur, Axis Communications, Bringwell, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351689
date added to LUP
2006-06-08
date last changed
2012-04-02 16:04:50
@misc{1351689,
 abstract   = {Syfte: Vårt syfte är att belysa företags val av tillväxtstrategierna organiskt tillväxt och tillväxt via förvärv. Genom att analysera två företag övergripande teoretiskt och empiriskt praktiskt skall slutsatser dras hur valet av respektive tillväxtstrategi har framkommit och om tillväxtstrategierna påverkar eller påverkas av organisationen och av företagskulturen. Metod:
Vi har valt att arbeta utifrån en abduktiv ansats. Undersökningen baseras på en kvalitativ fallstudie av Axis och Bringwells tillväxtstrategier. Teoretiska perspektiv:
I teorin behandlas tillväxt och olika strategier för tillväxt som ett företag kan tillämpa. Fokus ligger på att belysa organiskt tillväxt och tillväxt via förvärv. Vi presenterar även teori som berör organisationsstruktur och företagskultur. Empiri:
Här ges en inblick i företagens val och konsekvenser av tillväxtstrategierna, organisk tillväxt och tillväxt via förvärv. Empirin består både av primärdata och sekundärdata. Slutsatser:
Vid tillväxt ser vi ett klart samband mellan strategi, struktur och företagskultur. Dessa olika delar påverkar varandra. En viktig faktor som påverkar valet av tillväxtsstrategi är hur det ser ut på den marknad som företaget agerar på.},
 author    = {Eriksson, Martin and Schoszarzek, Heidi},
 keyword   = {Tillväxt,organisk tillväxt,förvärv,organisationsstruktur,företagskultur,Axis Communications,Bringwell,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisk tillväxt eller tillväxt via förvärv - en studie av Axis Communications och Bringwell},
 year     = {2006},
}